Main Menu
User Menu
Reklama

2. gardová dělostřelecká brigáda [1914-1919]

2.Garde-Feldartillerie-Brigade

2.Garde-Feldartillerie-Brigade
2. gardová brigáda poľného delostrelectva

Sídlo jednotky:1914 - Postupim

Podriadené jednotky:
2. Garde-Feldartillerie-Regiment
Gardový pluk poľného delostrelectva č. 2


4. Garde-Feldartillerie-Regiment
Gardový pluk poľného delostrelectva č. 4


Nadradené stupne:


1914


2. Armee - 2. armáda
Garde- Armee-Korps - Gardový armádny zbor
2.Garde-Division - 2. gardová divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/2-gardova-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65276#232412Verze : 0
MOD
Reklama