Main Menu
User Menu

2. dělostřelecká brigáda [1995-2001]

2nd Artillery Brigade

     
Název:
Name:
2. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
2. delostrelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
14. delostrelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2001
Nástupce:
Successor:
3. mobilizačná základňa
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.04.2000 2. armádní zbor
01.04.2000-01.07.2001 Veliteľstvo domobrany
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.07.2001 Brezno, Kasárne Jána Švermu

Velitel:
Commander:
01.10.1995-01.01.1997 Neupauer, Vladimír (Podplukovník)
01.12.1997-01.07.2001 Kantárik, Ján (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1995-30.06.2001 , (0)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ďurčík, ? (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-30.06.2001 3x delostrelecký oddiel
01.10.1995-30.06.2001 prieskumný oddiel
01.10.1995-30.06.2001 raketometný oddiel
01.10.1995-30.06.2001 protitankový oddiel
01.10.1995-30.06.2001 veliteľská batéria
01.10.1995-30.06.2001 dopravná rota
01.10.1995-30.06.2001 rota materiálneho zabezpečenia
01.10.1995-30.06.2001 rota technického zabezpečenia
01.10.1995-30.06.2001 strážna rota
01.10.1995-30.06.2001 obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1995-30.06.2001
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, archív autora
Gregor, Ján: Spomienky a úvahy breznianskych delostrelcov. Zborník k sedemdesiatemu výročiu vzniku vojenskej posádky, Vydavateľstvo DALI-BB, Banská Bystrica, ISBN - 978-80-89090-40-2
URL : https://www.valka.cz/2-delostrelecka-brigada-1995-2001-t49004#333095Verze : 0
MOD
2. delostrelecká brigádaKrycie číslo: VÚ 8261


Podřízené oddíly
01.10.1995-30.06.2001 3x delostrelecký oddiel
01.10.1995-30.06.2001 prieskumný oddiel
01.10.1995-30.06.2001 raketometný oddiel
01.10.1995-30.06.2001 protitankový oddiel
Podřízené setniny
01.10.1995-30.06.2001 veliteľská batéria
01.10.1995-30.06.2001 dopravná rota
01.10.1995-30.06.2001 rota materiálneho zabezpečenia
01.10.1995-30.06.2001 rota technického zabezpečenia
01.10.1995-30.06.2001 obväzisko
01.10.1995-30.06.2001 strážna rota
Výzbroj a vybavení
01.10.1995-30.06.2001 152 mm ShKH Dana
01.10.1995-30.06.2001 122 mm RM vz.70
01.10.1995-30.06.2001 9K111
01.10.1995-30.06.2001 Praga V3S
01.10.1995-30.06.2001 UAZ-469Zdroj: www.mosr.sk, Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 , archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-delostrelecka-brigada-1995-2001-t49004#190483Verze : 0
MOD