Main Menu
User Menu

2. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

2. Feldartillerie -Brigade

2. Feldartillerie-Brigade
2. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Insterburg


Podriadené jednotky:



Feld-Artillerie-Regiment Prinz August von Preußen (1. Lithauisches ) Nr.1
Pluk poľného delostrelectva princa Augusta Pruského(1. litovský) č. 1


2. Lithauisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.37
Pluk poľného delostrelectva (2. litovský) č. 37


Nadradené stupne:


1914


8. Armee - 8. armáda
I. Armee-Korps - I. armádny zbor
2.Division - 2. divízia



Veliteľ:



Zdroje:


wiki.genealogy.net


https://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/2-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65199#232251Verze : 0
MOD