Main Menu
User Menu

2. československý pěší pluk [1918-1918]

2nd Czechoslovak Infantry Regiment / 2 Reggimento di Fanteria Cecoslovacco

     
Název:
Name:
2. československý pěší pluk
Originální název:
Original Name:
2. československý pěší pluk / 2 Reggimento di Fanteria Cecoslovacca
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.04.1918
Předchůdce:
Predecessor:
4. čs. pracovní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
03.06.1918
Nástupce:
Successor:
32. čs. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.04.1918-26.04.1918 1. čs. divise
26.04.1918-03.06.1918 1. čs. brigáda
Dislokace:
Deployed:
22.04.1918-26.04.1918 Foligno, kasárny /
26.04.1918-03.06.1918 Assisi, kasárny /

Velitel:
Commander:
22.04.1918-28.05.1918 Cravero, Giulio Cesare (plukovník legií)
28.05.1918-03.06.1918 Couture, Amedeo (plukovník legií)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 764 (Velitelství 32. pěšího pluku italských legií), 1918
Bednařík, František: V boj! Obrazová kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. Praha, Za svobodu 1927.
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovensky-pesi-pluk-1918-1918-t194512#560112Verze : 3
MOD