Main Menu
User Menu

2. československá samostatná brigáda [1945-1945]

2nd Czechoslovak Separate Brigade

     
Název:
Name:
2. československá samostatná brigáda
Originální název:
Original Name:
2. československá samostatná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.02.1945
Nástupce:
Successor:
4. čs. samostatná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.01.1945-10.02.1945 1. čs. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
23.01.1945-10.02.1945 Levoča, ? /

Velitel:
Commander:
23.01.1945-DD.02.1945 Frajt, Vladimír (podplukovník pěchoty)
DD.02.1945-10.02.1945 Slezák, Čeněk (podplukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.01.1945-DD.02.1945 Matl, Antonín (štábní kapitán generálního štábu)
DD.02.1945-10.02.1945 Matl, Antonín (major generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1878 (4. československá samostatná brigáda v SSSR), 1945.
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovenska-samostatna-brigada-1945-1945-t197196#566722Verze : 1
MOD