Main Menu
User Menu

2. centrum údržby a skladovaní kolesových vozidel [1998-RRRR]

2nd Center of Park and Maintenance of Wheels Vehicle

Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº2 (PCMVR 2)

     
Název:
Name:
2. centrum údržby a skladovaní kolesových vozidel
Originální název:
Original Name:
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº2 (PCMVR 2)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1998
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1998-01.01.2017 Odbor zásobování a údržby
01.01.2017-DD.MM.RRRR Velitelství logistických center
Dislokace:
Deployed:
01.07.1998-DD.MM.RRRR Córdoba, základna San Fernando

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/2-centrum-udrzby-a-skladovani-kolesovych-vozidel-1998-RRRR-t85124#612735Verze : 4
MOD
Centrum je vytvorene roku 1937 s názvom Servis Obnovy automobilov a mal 1.200 príslušníkov.

Roku 1942 je centrum premenované a dostáva meno Základňa, Sklad a Dielne Automobilizmu Córdoba a ako také podliehalo kapitánii 2 vojenského regiónu a veleniu automobilizmu a s týmto označením pokračuje až do roku 1987 kedy sa z jednotky stáva logistické centrum.

Dňa 1.7.1998 sa začína označovať ako Sklad a Centrum údržby kolesových vozidiel, a od tohto dňa sa začína venovať údržbe aj vozidiel Pegaso, Land Rover 88, BMR a VEC.
Roku 1987-1988 sa centrum presúva na základňu San Fernando v Córdobe.

Uskutočňuje veľké, rozsiahle opravy a rekonštrukcie (4º stupeň údržby) kolesových vozidiel, ktoré sa nachádzajú vo vnútri zóny veliteľstva regionálnej logistickej podpory – juh (Mando de Apoyo Logístico Regional) MALRE-juh, veliteľstva logistickej podpory Balearov (MALBAL) a veliteľstva logistickej podpory Kanárskych ostrovov (MALCAN).

Realizuje opravy 3 stupňa údržby kolesových vozidiel patriacich UCO(centrám a organizmom), podliehajúcich veleniu údržby.
Opravovať všetky súčasti a systémy podporovaných vozidiel. Taktiež je úlohou centra najímať civilné spoločnosti, na práce a údržbu ktorú neni možné vykonať inak. Taktiež medzi úlohy centra patrí prímanie, uskladnenie, a distribúcia náhradných dielov, ktoré sú rozdelované veliteľstvom údržby. Ďalej rozdeluje prostriedky a náhradné diely pre potreby jednotiek podriadených pod MALRE-juh,MALBAL a MALCAN., taktiež spolupracuje pri ich katalogizácii a triedení.

Centrum spolupracuje s centrami výučby a výcviku špecializovaného personálu pre potreby centra a jednotiek údržby. Pre potreby veliteľstva údržby (DIMA) poskytuje všetky potrebné informácie pre posudzovanie stupňov opráv a potrebnej údržby.

Vozidlá a ich počty ktoré má v správe a v stará sa o ich údržby Centrum údržby kolesových vozidiel 2:


Vozidlo počet jednotiek

- Avia 3.000 = 92
- BMR 3.560 = 280
- BMR 600 = 77
- EBRO F260 = 81
- EBRO M100 = 146
- LAND ROVER 109 = 1.941
- LAND ROVER 88 = 632
- MERCEDES MB100 = 180
- MOTO MONTESA 360 = 253
- NISSAN M110 4 = 65
- NISSAN PATROL = 359
- NISSAN VANETTE = 114
- OPEL CORSA = 113
- PEGASO 3045 = 146
- PEGASO 3046 = 279
- PEGASO 3050 = 97
- PEGASO 3055 = 251
- PEGASO 7217 = 294
- PEGASO 7323 = 141
- Náves 1/4 T = 136
- Náves 1 T = 146
- Náves 1/2 T = 378
- Náves 2 T = 367
- Cisterna = 531
- URO 1213 = 82
- JEEP CJ3 1/4 = 202

Centrum sídli v provincii a meste Córdoba na základni San Fernando.


zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/pcmvr
Ministerio de Defensa Espaňa
es.geocities.com/heraldicamilitar/

URL : https://www.valka.cz/2-centrum-udrzby-a-skladovani-kolesovych-vozidel-1998-RRRR-t85124#314291Verze : 1
MOD