Main Menu
User Menu

2. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

2 bateria 5 Dywizjonu Artylerii Konnej/2nd Battery of the 5th Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
2. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
2 bateria 5 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-20.09.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939 Osvětim-Brzeszcze/přesun po vlastní ose /
24.08.1939-25.08.1939 Brzeszcze/? /
25.08.1939 Brzeszcze-Osvětim/přesun po vlastní ose /
25.08.1939-26.08.1939 Osvětim-Chrzanów-Maczki/noční přesun po vlastní ose /
26.08.1939-27.08.1939 Maczki-???-Rokitno Szlacheckie/noční přesun po vlastní ose /
27.08.1939-28.09.1939 Rokitno Szlacheckie/? /
29.08.1939 Rokitno Szlacheckie-Zawiercie-Myszków-jihovýchodně Koziegłowy (Mysłów?)/přesun po vlastní ose /
29.08.1939-01.09.1939 jihovýchodně Koziegłowy (Mysłów?)/? /
01.09.1939 prostor Koziegłowy (Mysłów?)-prostor Mzyki/Czarny Las (boj)/přesun /
02.09.1939 prostor Mzyki/Czarny Las(boj)-prostor Koziegłowy (boj)-západně Żarki (boj)/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 západně Żarki-Żarki-Kotowice-prostor Kroczyce/noční přesun /
03.09.1939 prostor Kroczyce (boj)-východně Pradła (boj)/přesun /
03.09.1939-04.09.1939 východně Pradła-Rokitno (boj)-prostor Obiechów/noční přesun /
04.09.1939 prostor Obiechów-prostor Sobieszów/přesun /
05.09.1939 prostor Sobieszów-prostor Pińczów (boj)/přesun /
06.09.1939 prostor Pińczów-les východně Bogucice-Piasek Wielki/přesun /
07.09.1939 prostor Piasek Wielki/? /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Piasek Wielki-Nowy Korczyn-Borusowa/noční přesun /
08.09.1939 Borusowa-Szczucin/přesun /
09.09.1939 Szczucin-Borki-Gliny-Gawłuszowice-Padew-Baranów Sandomierski/přesun /
09.09.1939-11.09.1939 prostor Baranów Sandomierski/? /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Baranów Sandomierski-Jeziorko/noční přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Jeziorko-prostor Rozwadów-prostor Lipa/noční přesun /
13.09.1939-14.09.1939 prostor Lipa-Zaklików-Modliborzyce-severně Janów Lubelski-Rataj Ordynacki/noční přesun /
14.09.1939-15.09.1939 Rataj Ordynacki-Frampol-Biłgoraj-les východně Korczów/noční přesun /
15.09.1939-16.09.1939 les východně Korczów-Stare Króle-prostor Płusy-prostor Majdan/noční přesun /
16.09.1939 prostor Majdan (boj)/? /
16.09.1939-17.09.1939 prostor Majdan-Smólsko-Wolaniny-Bukownica-Tereszpol Wąski (Zaorenda?) (žel. stanice)-Szozdy-Obrocz-prostor Kosobudy/noční přesun /
17.09.1939-18.09.1939 prostor Kosobudy-Bliżów-Adamów-Potoczek-Suchowola-Hutków-les východně Majdan Wielki/noční přesun /
18.09.1939 les východně Majdan Wielki-les prostor Pańków/přesun /
19.09.1939 prostor Pańków (boj)/? /
19.09.1939-20.09.1939 prostor Pańków-prostor Ulów/noční přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-19.09.1939 Stradomski, Jan (kapitan artylerii)
19.09.1939-20.09.1939 Machnikowski, Stanisław (porucznik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
05.09.1939 se k baterii připojil jeden kanon i s obsluhou od 3. baterie, který byl 03.09.1939 vyčleněn k protitankové obraně tělesového trénu a s oddílem ztratil spojení. Od 05.09.1939 do 14.09.1939 měla baterie 5 kanonů.
08.09.1939 byly stavy baterie po dosavadních bojových a pochodových ztrátách doplněny příslušníky náhradní baterie (Zarzycki uvádí náhradní čety 1. baterie), která se připojila k oddílu ve městečku Szczucin.
14.09.1939 se kanon 3. baterie (velitel podporučík Sergiusz Lohman) vrátil ke své 3. baterii.
19.09.1939 byly v boji u obce Pańków s jednotkou pravděpodobně 4. lehké divize ztraceny oba kanony I. čety.
Poznámka:
Note:
1) Zbytky baterie kapitulovaly v rámci kapitulace zbytků oddílu.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-02.09.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
02.09.1939-03.09.1939 5. pluk jízdních střelců
03.09 1939-08.09.1939 3. hulánský pluk
08.09.1939-15.09.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
15.09.1939-19.09.1939 5. pluk jízdních střelců
19.09.1939-20.09.1939 5. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, In: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971 str.209-311
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-5-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t184572#538594Verze : 7
MOD

Velitelská sestava 2. baterie 5. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 24.08.1939-19.09.1939 kapitán dělostřelectva Jan Stradomski 1)
19.09.1939-20.09.1939 poručík dělostřelectva Stanisław Machnikowski 2)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Gustaw Maria Józef Potworowski 3)
palebný důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík (poručík?) dělostřelectva Józef Franciszek Ludwik Frączek 4)
velitel I. čety – 24.08.1939-19.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Tadeusz Marian Jordan-Rozwadowski 5)
velitel II. čety - 24.08.1939-28.08.1939 ???, ???
28.08.1939-DD.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze inż. Stanisław Tadeusz Gabryel 6)


Poznámka:
1) (18.04.1906-19.09.1939). Padl 19.09.1939 v boji pravděpodobně s jednotkami 27. pěší divize nebo 4. lehké divize u obce Pańków. In memoriam byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
2) (03.04.1906- DD.MM.19RR). Do 19.09.1939 byl pobočníkem velitele oddílu. Po smrti velitele 2. baterie (19.09.1939) byl určen velitelem oddílu rovněž jako velitel této baterie. Po kapitulaci padl do německého zajetí.
3) (06.12.1912-DD.MM.19RR). Od DD.09.1939 v německém zajetí.
4) (25.06.1915- DD.MM.19RR). Ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939), v seznamu zajatých a u Maksimce je uveden jako podporučík. Zarzycki a Przemsza-Zieliński jej uvádějí jako poručíka. Po kapitulaci v německém zajetí.
5) (25.09.1906-DD.MM.19RR). Przemsza-Zieliński uvádí Tadeusz Rozwadowski. Maksimiec uvádí Jordan Tadeusz Rozwadowski. Zde uveden podle Zarzyckého a internetového zdroje č. 2 (datum narození). 19.09.1939 byl v boji u obce Pańków těžce zraněn. Podle internetového zdroje byl Tadeusz Rozwadowski (narozen 28.10.1906) vězněm koncentračních táborů Auschwitz a Buchenwald a válku přežil. Jeho zpráva o bojích 2. baterie je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně, sign.B.I.54/L/?
6) (20.11.1904- DD.MM.19RR). Przemsza-Zieliński uvádí chybně Stanisław Gabrych. 28.08.1939 byl povolán k oddílu na funkci z Jednotky shromažďování přebytků (Oddział Zbierania Nadwyżek). Jeho předchůdce není v uvedených zdrojích uveden. Od DD.09.1939 v německém zajetí. Válku přežil. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně, sign.B.I.54/L/?


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.wbc.poznan.pl
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-5-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t184572#538595Verze : 0
MOD