Main Menu
User Menu
Reklama

2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

2 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej/2nd Battery of the 3rd Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
2 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
10.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
07.09.1939-10.09.1939 23. hulánský pluk 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-29(?).08.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)/kasárny oddílu /
29(?).08.1939-01.09.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)-Vilno (Vilnius) / -Lida-Baranowicze-Brest nad Bugem / -Varšava-Słotwiny/přesun po železnici /
01.09.1939 Słotwiny-prostor Rogów/Brzeziny/přesun /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Rogów/Brzeziny-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/? /
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-lesy prostor Lubień/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 lesy prostor Lubień/? /
05.09.1939-06.09.1939 lesy prostor Lubień-???-Dąbrówka-Skotniki/noční přesun /
06.09.1939 Skotniki-les severovýchodně (5 km) Przedbórz (boj)/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 les severovýchodně Przedbórz-prostor Niewierszyn-les severně Jaksonek/noční přesun /
07.09.1939 les severně Jaksonek-???-prostor Studzianna/noční /
08.09.1939-09.09.1939 les jižně Studzianna-Gielniów (boj)-les západně Przysucha (Stefanów?)-prostor Ruski Bród/přesun s bojem /
09.09.1939-10.09.1939 prostor Ruski Bród (boj)/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-10.09.1939 Partum, Edward (porucznik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
Při přesunu 07.09.1939 byli v důsledku leteckých útoků (pravděpodobně 9 Hs 123 A-1 od II(Sch)/LG 2 – II. skupina Instrukční eskadry 2) ztraceni 2 poddůstojníci, 5 dělostřelců a 12 koní.
Poznámka:
Note:
1) Pozdním odpolednem 09.09.1939 byla baterie společně s 23. hulánským plukem společně soustředěny v lesích jihozápadně od obce Przysucha v týlu postupujících jednotek IV. armádního sboru. Velitel pluku rozhodl o nočním přesunu do prostoru Svatokřížských hor. Po zahájení přesunu však na pluk zaútočila pěchota 46. pěší divize. V domění, že pluk je obklíčen, vydal velitel pluku kolem půlnoci rozkaz ke zničení kanónů 2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva, protitankových kanónů a tačanek pluku. Skupinky dělostřelců se měly z obklíčení probíjet samostatně a pak se znovu soustředit v prostoru obce Święta Katarzyna. Tam se ve dnech 11.09.1939-13.09.1939 shromáždila rovněž část baterie (1 důstojník, 7 poddůstojníků a kolem 50 dělostřelců), a připojila se k osamělé 1. eskadroně 23. hulánského pluku. Po několika dnech se už na východním břehu Visly připojily ke skupině diplomovaného plukovníka Pełczyńského, která byla 01.10.1939 rozpuštěna. V ní plnila úlohu jízdního průzkumu.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-05.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
05.09.1939-07.09.1939 23. hulánský pluk
07.09.1939 baterie společně s plukem ztratily kontakt s velitelstvím Vilenské jezdecké brigády a přešla plně do podřízenosti velitele 23. hulánského pluku.
Zdroje:
Sources:

23 Pułk Ułanów Grodzieńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 26, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/2-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185298#540833Verze : 3
MOD

Velitelská sestava 2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 24.08.1939-10.09.1939 poručík dělostřelectva Edward Partum 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-10.09.1939 podporučík dělostřelectva Henryk Marian Krukowicz-Przedrzymirski 2)
palebný důstojník – 24.08.1939-10.09.1939 poručík dělostřelectva Jan Drozdowicz 3)
velitel I. čety – 24.08.1939-10.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Zdzisław Witebski 4)
velitel II. čety - 24.08.1939-10.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Antoni Bortkiewicz 5)


Poznámka:
1) (18.07.1909-16.07.1942). Po zničení těžké výzbroje a rozpuštění baterie unikl zajetí. Jako příslušník Zemské armády byl Němci zatčen a odvlečen do koncentračního tábora Auschwitz, kde zahynul.
2) (23.07.1911-DD.MM.1975). Po rozpuštění baterie se skupina dělostřelců (7 poddůstojníků a kolem 50 dělostřelců) pod jeho velením probila z obklíčení. Po několika dnech se už na východním břehu Visly připojila ke skupině diplomovaného plukovníka Pełczyńského, která byla 01.10.1939 rozpuštěna. V ní plnila úlohu jízdního průzkumu. Po rozpuštění oddílu unikl zajetí a dostal se do Francie, kde byl zařazen do funkce palebného důstojníka 6. baterie 2. varšavského lehkého dělostřeleckého pluku (2. pěší střelecká divize). S ní překročil 20.06.1940 švýcarskou hranici a byl internován. Po ukončení internace sloužil v polské exilové armádě ve Velké Británii, kde dosáhl hodnosti kapitána. Jeho zpráva o činnosti 2. baterie v září 1939 byla opublikována v periodiku ARTYLERZYSTA, KOMUNIKAT ARTYLERYJSKI nr 9, Manchester 1976.
3) (24.06.1910-DD.MM.RRRR). Po rozpuštění baterie unikl zajetí a vrátil se do oblasti Vilna, kde se zapojil do ozbrojeného odboje. V řadáchZemské armády byl v roce 1943 mj. pobočníkem Inspektorátu B (BC) v hodnosti poručíka a v roce 1944 náčelníkem štábu Uskupení č. 2 Vilenské oblasti Zemské armády (Zgrupowanie nr 2 Okręgu AK Wilno) pod krycím jménem „Gerwazy“ v hodnosti kapitána. V práci Zarzyckého je uvedeno, že byl v září 1939 zjat Sověty a na jaře 1940 zavražděn NKVD. V seznamu zavražděných však není uveden.
4) (DD.MM.1RRR-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu důstojníků v záloze (Rocznik Oficerski Rezerw) z roku 1934. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Není uveden v seznamu zavražděných NKVD.
5) (DD.MM.1RRR-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu důstojníků v záloze (Rocznik Oficerski Rezerw) z roku 1934. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Není uveden v seznamu zavražděných NKVD.
Zdroje:
http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.wbc.poznan.pl
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185298#540834Verze : 0
MOD