2. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

2 bateria 2 Dywizjonu Artylerii Konnej
2nd Battery of the 2nd Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
2. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
2nd Battery of the 2nd Horse Artillery Battalion
Originální název:
Original Name:
2 bateria 2 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
2nd Battery of the 2nd Horse Artillery Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-09.09.1939 2 Dywizjon Artylerii Konnej 2)
14.08.1939-09.09.1939 2nd Horse Artillery Battalion
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-17.08.1939 Dubno/Surmicze/kasárny oddílu /
17.08.1939 Dubno/Surmicze-Lvov /-Przemysl-Krakov-Tarnov-Częstochowa-Radomsko/přesun po železnici /
17.08.1939-18.08.1939 Radomsko-Barbarówka/noční přesun /
18.08.1939-30.08.1939 prostor Barbarówka/? /
30.08.1939-31.08.1939 prostor Barbarówka-Brzeźnica Nowa-Gojść-Kuźnica-prostor Ostrowy-Mokra/noční přesun /
31.08.1939-01.09.1939 prostor Mokra II/? /
01.09.1939 prostor Mokra II (boj)-prostor Golczewo-les severovýchodně Ostrowy/přesun /
01.09.1939-02.09.1939 les severovýchodně Ostrowy-západně od mostu u obce Gojść/přesun /
02.09.1939 západně od mostu u obce Gojść (boj)-prostor Nowa Brzeźnica/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Nowa Brzeźnica-???-???-les prostor Łękawa/noční přesun / 3)
03.09.1939-04.09.1939 les prostor Łękawa-???-???-les prostor Głupice/noční přesun / 3)
04.09.1939-05.09.1939 prostor Głupice-???-severozápadní okraj lesa Graby (východně Krężna)/noční přesun /
05.09.1939 severozápadní okraj lesa Graby (východně Krężna) (boj)-???/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 ???-prostor severně Wadlew/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 severně Wadlew-prostor severně Żeromin/Zamość/noční přesun / 3)
07.09.1939 prostor severně Żeromin/Zamość-les jižně Andrespol/přesun / 3)
07.09.1939-08.09.1939 les jižně Andrespol-???-les západně Wola Cyrusowa (Wola Cyrusowa-Kolonia?)/noční přesun /
08.09.1939 západně Wola Cyrusowa (boj)/? /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Wola Cyrusowa-???-lesy prostor Chlebów/noční přesun / 3)

Velitel:
Commander:
14.08.1939-08.09.1939 Kawecki, Ryszard Kwiryn (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
01.09.1939 v boji s tanky 5. tankové brigády ztratila 3 kanony, 1 kulomet, 1 padlého důstojníka, 26 mužů a blíže neurčený počet koní. Oddíl v tomto celodenním boji ztratil 5 (6?) kanonů, 8(9?) hlomozen kolem 100 mužů a 200 koní.
02.09.1939 byl baterii přidělen z důvodu velkých ztrát v boji u obce Mokra jeden kanon 1. baterie. Baterie měla ve výzbroji 2 kanony.
08.09.1939 byly v boji u obce Wola Cyrusowa ztraceny poslední 2 kanony.
Poznámka:
Note:
1) Baterie ztratila v boji s jednotkami 10. pěší divize u obce Wola Cyrusowa poslední dva kanony, velitele baterie, průzkumného důstojníka a neurčený počet mužů a koní, a tím ztratila svoji bojeschopnost. Její zbytky se přesunuly do následného místa soustředění oddílu, kde byla rozhodnutím velitele oddílu z 09.09.1939 zrušena a zbytky byly zařazeny do ostatních dvou baterií oddílu.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
14.08.1939-05.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
05.09.1939-06.09.1939 11. střelecký prapor
06.09.1939-09.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
3) Osa přesunu jednotek brigády. Přesná dislokace baterie není v uvedených zdrojích uvedena.

Zdroje:
Sources:

Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Czyżewski, Ludwik: Od Gór Borowskich do Zakroczymia, Wydawnictwo MON, Warszawa 1982
Pokorny, Stanisław: Czołgi pod Mokrą, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/2-baterie-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186102#543001 Verze : 3

Velitelská sestava 2. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 14.08.1939-08.09.1939 kapitán dělostřelectva Ryszard Kwiryn Kawecki 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 14.08.1939-08.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Włodzimierz Romanów 2)
palebný důstojník – 14.08.1939-09.09.1939 podporučík dělostřelectva Stefan Alfons Radzikowski 3)
velitel I. čety – 14.08.1939-01.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Kamil Kazimierz Józef de Pourbaix 4)
02.09.1939-09.09.1939 ???, ??? 5)
velitel II. čety - 14.08.1939-09.09.1939 1939 podporučík dělostřelectva v záloze Antoni Orłowski 6)


Poznámka:
1) (30.03.1903- 08.09.1939). Padl v boji s jednotkami 10. pěší divize u obce Wola Cyrusowa. Za boje v září 1939 byl in memoriam vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
www.bohaterowie1939.pl
2) (09.07.1902-08.09.1939). Padl v boji s jednotkami 10. pěší divize u obce Wola Cyrusowa.
www.bohaterowie1939.pl
3) (02.08.1917-12.06.1980) 01.09.1939 byl v boji u obce Mokra zraněn a převezen do nemocnice. Po několika dnech se však k baterii vrátil. Od zničení 2. baterie v boji u obce Wola Cyrusowa do 12.09.1939 na neznámé funkci. Od 12.09.1939 byl důstojníkem velitelství oddílu. Po rozpuštění zbytku oddílu (23.09.1939) ustupoval s jízdní jednotkou a po její kapitulaci (27.09.1939) padl do německého zajetí. Ze zajetí utekl a dostal se do polské exilové armády ve Francii. Po její kapitulaci evakuován do Velké Británie. Tam sloužil v polské 1. obrněné divizi, v jejichž řadách bojoval v roce 1944 ve Francii a kde byl těžce zraněn. Po válce zůstal na emigraci a trvale se usídlil v Tasmánii, kde také zemřel. Jako poručík byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
4) (17.12.1913-01.09.1939). Některé zdroje jej uvádějí v hodnosti poručíka. Padl v boji s tanky 36. tankového pluku u obce Mokra. Za boje v září 1939 byl in memoriam vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. 14 185).
www.snooker.narzekaj.pl
5) Vzhledem k tomu, že po boji u obce Mokra zbyly baterii pouze 2 kanony, tedy prakticky pouze jedna četa, I. četa mohla být zrušena a její zbytky zařazeny do II. čety.
6) (DD.MM.1RRR-DD.MM.RRRR). V seznamu záložních důstojníků z roku 1934 není uveden. Po zrušení zbytků 2. baterie (09.09.1939) na neznámé funkci v oddílu. Při reorganizaci oddílu byl 12.09.1939 převelen na neznámou funkci k 1. baterii.


Zdroje:
http://www.straty.pl//
www.wbc.poznan.pl
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Pokorny, Stanisław: Czołgi pod Mokrą, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
Rybka, Ryszard - Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186102#543005 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více