Main Menu
User Menu

1999 / 04

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
3, 1999, č.4Obsah čísla:
Dangl, Vojtech: Organizačný vývoj rakúsko-uhorskej pechoty pred prvou svetovou vojnou (3-28)
Bystrický, Jozef: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska /september 1941 – november 1942/ (29-54)
Hanzlík, František: Velitelský sbor čs. armády na Slovensku jako objekt zájmu vojenského obranného spravodajství v letech 1945 – 1948 (55-71)
Pataky, Ivan: Podiel Maďarskej ľudovej armády na obsadení Československa v roku 1968 (72-92)
Grégr, René: O zastoupení Slováků v c. a k. námořnictvu (93-95)
Bystrický, Valerián: Konferencia Stálej rady Malej dohody v Sinai 24. – 27. septembra 1933 (96-105)
Chytka, Stanislav: K pokusu o zavedenie vojenskej leteckej výroby na Slovensku /1941–1944/ (106-118)
Šumichrast, Peter: Slovenské Savoie Marchetti SM-84 Bis (119-126)
Čordášová, Silvia: Archívne pomôcky spracované vo Vojenskom historickom archíve Trnava v rokoch 1995–1998 (127-129)
URL : https://www.valka.cz/1999-04-t79427#291634Verze : 0