Main Menu
User Menu

1999 / 03

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
3, 1999, č.3Obsah čísla:
Lipták, Ľubomír: Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období, náčrt problematiky (3-19)
Otu, Petre: Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov /1939–1944/ (20-29)
Šolc, Jiří: K pokusům o přechod 1. slovenské pěší divize k Rudé armádě v roce 1943 (30-54)
Klubert, Tomáš: Poľná jednotka Pluku útočnej vozby pri odzbrojovaní Východoslovenskej armády (55-70)
Suba, János: Stanovenie maďarsko-československej hranice na mieste a jej vytýčenie v rokoch 1921–1925, historický prehľad (71-81)
Čaplovič, Miloslav: Návšteva prezidenta Dr. Emila Háchu na Slovensku 26. – 31. decembra 1938 (82-102)
Vaněk, Oldřich: Letisko Mokraď v prevratových plánoch generála Čatloša (103-114)
Androvič, Štefan: Výcvik slovenských posádok na nemeckých lietadlách /1942 – 1943/ (115-125)
Kelenyei, Arpád: Špeciálne zbierky vo Vojenskom historickom archíve v Trnave (126-129)
URL : https://www.valka.cz/1999-03-t79426#291633Verze : 0