Main Menu
User Menu

1999 / 02

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
3, 1999, č.2Obsah čísla:
Graus, Igor: Laické rytierske rády v Uhorsku 14. – 20. storočia. Stav a perspektívy výskumu (3-27)
Pivovarči, Ján: SNP – víťazná národnooslobodzovacia vojna Slovákov proti fašizmu v rámci druhej svetovej vojny (28-40)
Štaigl, Jan: Ľudové milície na Slovensku – ich vznik a organizačný vývoj do polovice šesťdesiatych rokov (41-70)
Klein, Bohuš: Predpoklady vojenskej obrany rakúskej Haliče pred prvou svetovou svetovou vojnou (71-76)
Takáč, Ladislav: K činnosti J. Országha a B. Pavlů v krajanskom hnutí v Rusku (1914 – 1917) (77-88)
Grégr, René: Tajemná maďarská ponorka na Dunaji (89-90)
Minařík, Pavel – Šrámek, Pavel: Slovensko v anketě „Armáda v roce 1938“ (91-118)
URL : https://www.valka.cz/1999-02-t79425#291632Verze : 0