Main Menu
User Menu

1998 / 01

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
2, 1998, č.1Obsah čísla:
Segeš, Vladimír: Hlavné črty zástoja miest na Slovensku v uhorskom stredovekom vojenstve (3-20)
Dutu, Alesandru: Účasť rumunskej armády v oslobodzovacích operáciách na Slovensku (1944 – 1945) (21-33)
Púčik, Miloslav: Účasť armády na násilnom potlačení demonštrácií demokratických síl na Slovensku v auguste 1969 (34-55)
Klein, Bohuš: Obrana Karpát v zámeroch Generálneho štábu rakúskej armády z roku 1811 (56-68)
Williams, D. Kieran: Nové zdroje o sovietskom rozhodovacom procese v priebehu československej krízy 1968 (69-80)
URL : https://www.valka.cz/1998-01-t79429#291639Verze : 0