Main Menu
User Menu

1987 / 02

Wojskowy Przegląd Historyczny

Wojskowy Przegląd Historyczny – Vojenský historický přehled
32, 1987, NR 2


Obsah díla:
Pawłowski, Edward: Ludowe Wojsko Polskie w końcowym okresie II wojny światowej (3-21)
Krajewski, Mirosław R.: Lewicowy ruch oporu na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej 1939-1945 ( 22-39)
Zając, Stanisław: Oddział partyzancki GL i AL im. Ludwika Waryńskiego (40-59)
Bloch, Czesław: Zaciąg ochotniczy w Argentynie do Polskich Sił Zbrojnych w II wojnie światowej (60-80)
Przedpełski, Andrzej: Formowanie lotnictwa polskiego na Zachodzie Europy oraz poglądy dotyczące jego wykorzystania w II wojnie światowej (81-116)
Charytonowicz, Olgierd: Wspomnienia z walk w partyzantce radzieckiej (117-128)
Pernal, Marek: Akcja Kedywu „Jula“ na Podkarpaciu w kwietniu 1944 r. (129-148)
Piwowarski, Eugeniusz: Znaki tożsamości żołnierzy Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej (149-158)
Sokołowski, Marek: Hitlerowcy bez Hitlera (159-195)
Poksiński, Jerzy: Rozważania strategiczne gen. bryg. Stefana Mossora nad geopolitycznym położeniem Polski po zakończeniu II wojny światowej (190-200)
Wróblewski, Jan: Kilka wniosków taktycznych na marginesie wspomnień Eugeniusza Buczyńskiego (201-212) – (Boje 24. pěší divize v září 1939)
Stadnicki, Michał: Jeszcze o „Smutnym wrześniu“ (213-216) - (Boje 24. pěší divize v září 1939)
Korab-Żebryk, Roman: W odpowiedzi Tadeuszowi Sawickiemu na recenzję mojej książki „Operacja wileńska AK″ (217-220)
Sawicki, Tadeusz: W sprawie uwag Romana Koraba-Żebryka (221-224)
Tucholski, Jędrzej: Jeszcze o operacji wileńskiej AK (225-229)
Jaskuła, Andrzej M.: Jak nie tłumaczyć i nie wydawać tekstów wojennomorskich (230-237)
Margules, Józef: „Wojenno-storiczeskij Żurnał“. Rocznik 1985 (238-249)
Kamiński, Tadeusz: „Historie a Vojenství″. Rocznik 1985 (249-252)
Wysocki, Bolesław A.: Angielskojęzyczne książki o II wojnie światowej (252-258)
Głowacki, Albin: Wszystko o Wielkiej Wojnie Narodowej ZSRR 1941-1945 (258-262)
Bielski, Mieczysław, Rezmer, Waldemar: Armia „Prusy“ w wojnie obronnej 1939 r. (262-268)
Szubański, Rajmund: Londyńskie archiwum (269-270)
Margules, Józef: Jubileuszowa książka (271-272)
Dyrda, Jerzy H.: Na marginesie książki „Znak cichociemnych″ (273-277)
Rudak, Julian: Jeszcze o działalności przemyskiego obwodu AK (334-338)
Szczurek, Stefan: Jeszcze o obronie powietrznej Warszawy (338-339)
Zgorzelski, Bronisław: Zagłada 76 pp w kampanii 1939 r. (339-342)
Czerny, Emil: W odpowiedzi Julianowi Rudakowi (342-345)
URL : https://www.valka.cz/1987-02-t88163#327014Verze : 0
MOD