Main Menu
User Menu

1984 / 4

Wojskowy Przegląd Historyczny

Wojskowy Przegląd Historyczny – Vojenský historický přehled
29, 1984, NR 4


Obsah díla:
Sobczak, Kazimierz: Wyzwolenie Warszawy. Cz. I. Bitwa o Pragę (3-40)
Lechowski, Andrzej: Ludowe WP w życiu społeczno-politycznym wyzwolonej Pragi (41-65)
Komorowski, Krzysztof: Wkład dorobku organizacyjnego i doświadczeń GL w tworzenie Armii Ludowej (66-75)
Sieriebriakow, Walentin G.: Niezawodna tarcza socjalizmu. 67 rocznica Armii Radzieckiej (76-92)
Dobrosielski, Kajetan: Walka z politycznym i zbrojnym podziemiem na obszarze woj. warszawskiego (1945-1947) (93-111)
Dyrda, Jerzy H.: Niepowodzenie operacji pod Arnhem. Szyfrogram Montgomery’ego z 17.10.1944 r. (112-125)
Czerny, Emil: Działalność ZWZ-AK na terenie pow. przemyskiego (126-166)
Karbowski, Władysław: Ruch oporu w oflagu VII A Murnau (167-178)
Rudziński, Karol: Wspomnienia dowódcy kompanii 73 pp z walk we wrzeniu 1939 r. (179-192)
Grzelak, Czesław, Pawłowski, Edward: Dwugłos o Dziesiątej Drezdeńskiej (193-200)
Poksiński, Jerzy: Ludowe Wojsko Polskie na Ziemiach Odzyskanych (201-209)
Wyszczelski, Lech: Wojska „szybkie″ w okresie międzywojennym (210-220)
Basiński, Euzebiusz: Wywiad na tyłach wroga 1939-1945 (221-225)
Marcinkowski, Adam: Na tyłach wroga w latach wojny domowej 1918-1920 (226-228)
Sawicki, Tadeusz: Udział 1 armii WP w likwidacji przedmościa niemieckiego w widłach Wisły i Bugo-Narwi (293-295)
URL : https://www.valka.cz/1984-4-t93858#351581Verze : 0
MOD