Main Menu
User Menu

1979 / 04

Wojskowy Przegląd Historyczny

WOJSKOWY PRZEGLĄD HISTORYCZNY
24, 1979, no. 4Obsah čísla:
Jaworski, Jerzy: Organizacja ludowego lotnictwa polskiego. 1945-1949 r. (3-24)
Sarosiek, Antoni: Wojska łączności w bitwie pod Lenino (25-50)
Broniarek, Lucjan: Działalność wojskowa KPP (51-67)
Brühl Reinhard: Historia wojskowa w wychowaniu i szkoleniu żołnierzy NAL NRD (68-83)
Bornstaedt, Franciszek - Karbowski, Władysław: Konspiracyjna organizacja wojskowa w oflagu VII A w Murnau (84-118)
Krawczyk, Tadeusz - Odziemkowski, Janusz: Polskie pociągi pancerne 1918-1939 (119-134)
Dąbek, Zdzisław: Przyczynek do dziejów Babimojszczyzny w 1919 r. (135-144)
Garlicki, Andrej - Stawecki, Piotr: Przewrót wojskowy w Polsce w 1926 R. Wybór dokumentów. Zakończenie (145-175)
Pirko, Michal: Poseł Czechosłowacji w Berlinie o niemieckich planach agresi na Polskę w styczniu 1939 r. (176-182)
URL : https://www.valka.cz/1979-04-t78991#290448Verze : 0
MOD