Main Menu
User Menu

1978 / 02

Wojskowy Przegląd Historyczny

Wojskowy Przegląd Historyczny – Vojenský historický přehled
23, 1978, NR 2


Obsah díla:
Stachula, Adolf: Działania 6 dywizji piechoty w operacji warszawskiej w styczniu 1945 r. (3-33)
Lechowski, Andrzej: Ludowe Wojsko Polskie i Armia Radziecka w rozminowaniu Warszawy (34-74)
Nazarewicz Jerzy: Wojskowa służba sprawiedliwości w przededniu i w pierwszym okresie wojny obronnej Polski w 1939 r. cz. I. (75-106)
Raźnikiewicz, Zbigniew: Działania bojowe 11 Kpanc w operacji radomsko-łódzkiej 69 armii. 14.-19.1.1945 r. (107-140)
Juszkiewicz, Ryszard: Walka z terrorem hitlerowskim na Północnym Mazowszu (141-161)
Sawicki, Tadeusz: Klęska niemieckiej armii wschodniej podczas zimowej ofensywy Armii Radzieckiej w 1945 r. (162-174)
Zarudzki, Miron: Ruch oporu w obozie jenieckim w Dobiegniewie (Oflag II C Woldenberg) 1940-1945 (175-211)
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 r. Zakończenie. (212-236)
Styk, Stanisław: Działalność korpusu kontrolerów Wojska Polskiego 1921-1939 (137-246)
Matusiak Piotr: Wojsko a strajk chłopski w 1937 r. (247-251)
Brożek, Edward: Ze wspomnień podchorążego (376-377)
Wojtulewicz, Jerzy: Obóz jeńców wojennych w Dössel. Oflag IV B (377-381)
Jellenta, Stefan: O generale Konradzie Krajewskim (381)
Kozłowski, Włodzimierz: Jeszcze o walkach pod Zambrowem 11.9.1939 r. (381-384)
URL : https://www.valka.cz/1978-02-t79892#292975Verze : 0
MOD