Main Menu
User Menu

1973 / 03

Wojskowy Przegląd Historyczny

Wojskowy Przegląd Historyczny – Vojenský historický přehled
18, 1973, no. 3Obsah díla:
Sawczuk, Włodzimierz: Rola Partii w tworzeniu i kształtowaniu ludowych Sił Zbrojnych (17-37)
Obiedziński, Mieczysław: Ludowe Wojsko Polskie w pokojowej służbie narodu (38-71)
Maculenko, Wiktor: Misja wyzwoleńcza Radzieckich Sił Zbrojnych (72-91)
Ratajczyk, Leonard: Z tradycji wojskowych polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego (92-121)
Sobczak, Kazimierz: Z genezy Armii Polskiej w ZSSR (122-148)
Tuszyński, Waldemar: Gwardia Ludowa i Armia Ludowa – integralna część ludowego Wojska Polskiego (149-166)
Wieczorek, Mieczysław: Powstanie, organizacja i główne kierunki działalności Dowództwa Głównego i Sztabu Głównego Armii Ludowej w okresie styczeń – lipiec 1944 (167-211)
Stąpor, Zdzisław: Dowodzenie 1 armią WP w bitwie o Berlin (212-253)
Kaczmarek, Kazimierz: Z problematyki dowodzenia 2 armią WP (254-299)
Rawski, Tadeusz: Ludowe Wojsko Polskie w końcowym okresie wojny na tle porównawczym (300-329)
Błagowieszczański, Igor: Artyleria ludowego Wojska Polskiego 1943-1945 (330-394)
Krzemiński, Czesław: Wysiłek organizacyjny i bojowy lotnictwa ludowego WP w II wojnie światowej (395-432)
Frontczak, Kazimierz: Rozwój władz naczelnych i instytucji wojskowych ludowego Wojska Polskiego w latach 1945-1947 (433-470)
Grot, Leszek: Działania ludowego Wojska Polskiego przeciwko zbrojnemu podziemiu w latach 1944-1947 (471-496)
Nazarewicz, Ryszard: Udział Polaków w rozpoznaniu przygotowań armii hitlerowskiej do agresji na ZSRR w okresie 1939-1941 (497-530)
Malczewski, Juliusz: O liczebności ludowego Wojska Polskiego w końcowej fazie II wojny światowej (531-537)
Bordziłowski, Jerzy: Wojna skończona, walki trwają (538-576)
Dideńko, Karol: Doświadczenia w zakresie organizacji i użycia Wojsk Inżynieryjnych ludowego Wojska Polskiego w latach 1944-1945 (577-606)
Wrzosek, Mieczysław: Nagradzanie zasług wojennych i czynów bojowych w ludowym Wojsku Polskim w latach 1943-1945 (607-618)
Woszczyński, Bolesław: Problemy gospodarcze wojska oraz jego pomoc dla ludności cywilnej w latach 1945-1947 (619-629)
URL : https://www.valka.cz/1973-03-t81516#298845Verze : 0
MOD