Main Menu
User Menu

1972 / 02

Wojskowy Przegląd Historyczny

WOJSKOWY PRZEGLĄD HISTORYCZNY
17, 1972, no. 2Obsah čísla:
Wieczorek, Mieczysław: Z genezy Armii Ludowej (3-34)
Kaczmarek, Kazimierz: Wystawienie 2 armii WP. Sierpień 1944-styczeń 1945. Część 2 (35-71)
Powała, Jan: Formowanie 4 DP oraz jej przegrupowanie z rej. Sum do Lublina i nad Wisłę. 1.4.-23.9.1944 r. (72-97)
Iwanowski, Wincenty: Walki GO gen. Knoll-Kownackiego z niemieckim XVI Kpanc. 16-17.9.1939 r. Cz. 1 (98-138)
Finker, Kurt: Grupa Stauffenberga i spisek 20.7. w Niemczech (139-175)
Zagórniak, Marian: Działania wojenne w Polsce południowej 1914-1915 (176-212)
Malczewski, Juliusz J.: O stratach ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 (213-231)
Rzepecki, Jan: O wydawnictwach akcji "N" (232-275)
Wołczew, Wsiewołod: Armia Krajowa na Lubelszczyźnie w okresie wyzwolenia w 1944 r. Plan "Burza". Cz. 1 (276-292)
Utnik, Marian: Sztab polskiego naczelnego wodza w latach II wojny światowej. Cz. 2 (293-321)
Kuropieska, Józef: Ze wspomnień oficera sztabu. Cz. 6 (322-353)
Bugajak, Konrad: Z problematyki kapitulacji dowództwa AK w Warszawie w 1944 r. (354-380)
Skibiński, Franciszek: O nauczaniu sztuki dowodzenia (381-402)
Błagowieszczański, Igor: Artyleria 1 armii WP. Fakty, wnioski, refleksje (403-428)
Maliszewski, Jan: Z dziejów doktryny wojennej II Rzeczypospolitej (429-437)
Walter-Janke, Zygmunt: Kilka uwag ogólnych o taktyce partyzanckiej (438-442)
URL : https://www.valka.cz/1972-02-t79021#290560Verze : 0
MOD