Main Menu
User Menu

19. ponorková flotila [1943-1945]

19th Submarine Flotilla / 19. Unterseebootsflottille

     
Název:
Name:
19. ponorková flotila
Originální název:
Original Name:
19. Unterseebootsflottille
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.10.1943-08.05.1945 Velitelství ponorkového loďstva
Dislokace:
Deployed:
DD.10.1943-DD.02.1945 Pillau, ? /
DD.02.1945-08.05.1945 Kiel, ? /

Velitel:
Commander:
DD.10.1943-08.05.1945 Metzler, Jost (Korvettenkapitän)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1944-03.04.1945 U-56
01.07.1944-DD.04.1945 U-59

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U-56
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U-57
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U-58
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U-59
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
19. U-Flottille
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.uboat.net/ ; https://www.uboatnet.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/19-ponorkova-flotila-1943-1945-t12195#426573Verze : 0
MOD
19. Unterseebootsflottille
URL : https://www.valka.cz/19-ponorkova-flotila-1943-1945-t12195#39761Verze : 0
19. ponorková flotila / 19. UnterseebootsflottillePolní poštovní číslo: 10643


Výcviková flotila od října 1943


Typy používaných ponorek
- Typ IIC


Počet lodí: součástí 19. ponorkové flotily byly 4 loděZdroj: vlastní archiv ...
Upravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/19-ponorkova-flotila-1943-1945-t12195#39762Verze : 0
19. flotila byla založena v říjnu 1943 jako výcviková jednotka pro budoucí velitele ponorek. po dovršení záklandího výcviku námořních důstojníků, byli perspektivní velitelé vysíláni na 12týdenní kurs, jehož náplní byly teoretická příprava a praktická cviení na moři.


Ponorky 19.flotily
Ponorka
Typ
v provozu od
u flotily
plavby
osud


U-56
IIC
26.11.1938
1.7.1944 - 28.4.1945
základní velitelský výcvik
potopena 28.4.při britském náletu na Keil, 6 mrtvých a 19 zachráněných námořníků


U-57
IIC
29.12.1938
1.7.1944 - 3.5.1945
základní velitelský výcvik
potopena 3.9.1940 v Brunsbüttelu po srážce s norským parníkem Rona. 6 mrtvých a 19 zachráněných námořníků. během měsíce vyzdvižena, opravena a 11.1.1941 vrácena do služby. potopena 3.5.1945 v Keilu


U-58
IIC
4.2.1939
1.7.1944 - 3.5.1945
základní velitelský výcvik
potopena 3.5.1945 v Kielu


U-59
IIC
4.3.1939
1.7.1944 - 1.4.19454
základní velitelský výcvik
potopena v keilské loděnici v květnu 1945

Zdroj:
Ch.Bishop - Německé válečné ponorky 1939-45
URL : https://www.valka.cz/19-ponorkova-flotila-1943-1945-t12195#290209Verze : 0
MOD