Main Menu
User Menu

19. pěší divize [1922-1939]

19 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
19. pěší divize
Originální název:
Original Name:
19 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.03.1922
Předchůdce:
Predecessor:
19. pěší divize branné moci Střední Litvy [1921-1922]
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
19. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.03.1922-24.08.1939 Sborová oblast III [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.03.1922-24.08.1939 Vilno

Velitel:
Commander:
24.03.1922-17.03.1927 Tokarzewski-Karaszewicz, Michał Tadeusz (pułkownik piechoty/generał brygady (od 15.08.1924))
17.03.1927-19.06.1931 Kasprzycki, Tadeusz (pułkownik piechoty/generał brygady (od 01.01.1929))
19.06,1931-DD.04.1936 Godziejewski, Eugeniusz (pułkownik Sztabu Generalnego)
17.04.1936-24.08.1939 Kwaciszewski, Józef (pułkownik piechoty/generał brygady (od DD.DD.1938))
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.03.1922-DD.01.1923 ?
DD.01.1923-DD.06.1925 (?) Chmura, Władysław (kapitan Sztabu Generalnego)
DD.06.1925-DD.10.1926 Freund-Krasicki, Mikołaj (podpułkownik Sztabu Generalnego)
DD.10.1926-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-24.08.1939 Rudnicki, Tadeusz II (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.03.1922-24.08.1939 77. pěší pluk [1922-1939]
24.03.1922-24.08.1939 85. střelecký pluk [1922-1939]
24.03.1922-24.08.1939 86. pěší pluk [1922-1939
24.03.1922-31.12.1931 19. polní dělostřelecký pluk [1922-1931]
31.12.1931-24.08.1939 19. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 19. pěší divize [193R-1939]
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:

-
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
http://wapedia.mobi/pl/19_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Jaks, Pruszków 2003
URL : https://www.valka.cz/19-pesi-divize-1922-1939-t70619#387179Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Kwaciszewski, Józef (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Pełczyński, Tadeusz Walenty (pułkownik dyplomowany)
dowódca artylerii dywizyjnej velitel divizního dělostřelectva Commander of Divisional Artillery Robakiewicz, Edward Aleksander (pułkownik artylerii)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Rudnicki, Tadeusz II (podpułkownik dyplomowany)
oficer do zleceń ordonanční důstojník Orderly Officer Szczekowski, Kazimierz (major dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Krzyżanowski, Jan (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Pieślak, Michał (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Gawrylkiewicz, Mieczysław (major kawalerii)
szef saperów velitel ženijního vojska Chief of Engineers Staszewski, Józef I (major saperów)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer vacat
oficer taborowy vozatajský důstojník Nowicki Stanisław XI (rotmistrz kawalerii)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Woźniak, Jan (kapitan)
dowódca 77 Pułku Piechoty velitel 77. pěšího pluku Commander of 77th Infantry Regiment Majewski, Wiktor Adam (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 85 Pułku Strzelców velitel 85. střeleckého pluku Commander of 85th Rifle Regiment Kruk-Śmigla, Jan (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 86 Pułku Piechoty velitel 86. pěšího pluku Commander of 86th Infantry Regiment Peszek, Walenty (podpułkownik)
dowódca 19 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 19. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 19th Light Artillery Regiment Pichl, Leon Józef Marian (pułkownik)
dowódca kompanii łączności 19 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 19. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 19th Infantry Division Piniewski, Stefan (kapitan)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/19-pesi-divize-1922-1939-t70619#393194Verze : 0
MOD