Main Menu
User Menu

19. pěší divize [1914-1919]

19. Infanterie-Division

19. Infanterie-Division
19. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - HannoverPodriadené jednotky:


37. Infanterie-Brigade / Oldenburg
37. pešia brigáda / sídlo: Oldenburg


38. Infanterie-Brigade / Hannover
38. pešia brigáda /sídlo: Hannover


19.Kavallerie-Brigade / Hannover
19. jazdecká brigáda / sídlo: Hannover


19.Feldartillerie-Brigade / Oldenburg
19. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Hannover


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


½ Braunschweigisches Husaren-Regiment 17
½ Husársky pluk (brunšvícky) č. 17


Division-Brückentrain-Abteilung 19
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 19


Nadradené stupne:


2. Armee - 2. armáda
X. Armeekorps – 10. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/19-pesi-divize-1914-1919-t66425#235137Verze : 0
MOD