Main Menu
User Menu

1861-1865

Občanská válka v USA, 1861-1865Narůstání rozporů mezi severními a jižními státy USA vyvrcholilo postupným odtržením 11 otrokářských států (jako 1. vystoupila 20.12.1860 Jižní Karolína) a vyhlášením Konfederovaných států amerických 4.2.1861. Jejich hlavním městem se stal virginský Richmond, prezidentem se stal Jefferson Davis. Útokem jižanských sil na Fort Sumter u Charlestonu 12.4.1861 začala občanská válka. Rozložení sil protivníků bylo zcela nerovnoměrné. Unie postavila do pole 2,8 mil. vojáků, v jejím svazku zůstalo 23 států (22 mil. obyvatel), byla zde soustředěna většina průmyslové výroby důležité pro vedení války, Sever disponoval asi 65% finančních prostředků Unie, měl naprostou převahu na moři (válečné i obchodní loďstvo), železniční trati na území Unie přesáhly celkovou délku 37 000 km (na Jihu jen 14 800 km).Celkový počet obyvatel Konfederace činil 9 mil. obyvatel, z toho však 3,5 mil. otroků. Jih do války nasadil 1,3 mil. vojáků. Jižané vkládali příliš velké naděje především v podporu VB, závislé na jejich bavlně. Londýn však vyhlásil již 13.5.1861 neutralitu. Třebaže byly všechny podstatné výhody na straně Severu, prakticky až do léta roku 1863 nedosáhl výraznějších úspěchů, naopak jeho síly utrpěly několik vážných porážek. Hlavním důvodem tohoto vývoje v počáteční fázi války byla skutečnost, že armády Konfederace vedli mimořádně schopní velitelé, jako byli např. Robert E. Lee či Thomas „Stonewall“ Jackson, i to, že většina důstojnického sboru před válkou pocházela z Jihu a za války sloužila v armádě Konfederace. Právě díky velitelským schopnostem generála Jacksona zvítězili Jižané v první bitvě u Bull Run 21.7.1861. Porážka v bitvě u Ball’s Bluffu nedaleko Washingtonu vedla ke změně ve velení unie, generála Scotta nahradil generál McClellean, ale k obratu to nevedlo. V roce 1862 sice dosáhly síly Unie dílčích úspěchů (účinná blokáda pobřeží Konfederace, dobytí New Orleansu 29.4.1862, operace v Tennessee a Kentucky), ale McClellanovo tažení na Richmond ztroskotalo a jednotky Unie utrpěly další těžkou porážku ve druhé bitvě u Bull run 29.-30.8.1862. Federální armádě se s vypětím sil podařilo v bitvě u Sharpsburgu na řece Antiatamu 17.9.1862 zastavit Leeho postup v Marylandu a vytlačit jeho síly zpět do Virginie. 7.11.1862 byl jmenován velitelem sil Severu generál Ambrose E. Burnside, po porážce v bitvě u Fredericksburgu 13.12.1862 jej vystřídal generál Joseph Hooker. Další významnou porážku utrpěly síly Unie v bitvě u Chancellorsville 1.-4.5.1863.
28.6.1863 vystřídal generála Hookera v čele tzv. Potomacké armády generál Goerge G. Meade. Obrat ve válce přinesla bitva u Gettysburgu 1.-3.7.1863, v níž zvítězily síly Severu a donutily generála Leeho k ústupu do Virginie. V téže době dosáhla Unie dalšího významného úspěchu, 4.7.1863 dobyl generál Grant Vicksburg, strategicky mimořádně významný přístav na Mississippi. Takto byly Texas, Arkansas a Louisiana odděleny od ostatního území Konfederace. Pro věc Severu mělo nesporně příznivý účinek jmenování schopného generála Ulyssese S. Granta vrchním velitelem 9.3.1864. Operace armád Severu od jara do podzimu 1864 vedly k zatlačení Jihu do defenzívy, nyní se počaly výrazně projevovat důsledky převahy Unie v lidských i materiálních zdrojích. Tažení stotisícové armády generála Shermana z oblasti Chatanoogy, zahájené 5.5.1864, vyvrcholilo obsazením Atlanty 2.9.1864 a dobytím přístavu Savannah 20.12.1864. Na počátku roku 1865 se situace Jihu stala beznadějnou, federální jednotky zlikvidovaly odpor sil Konfederace v obou Karolinách, konflikt skončil kapitulací obklíčené Leeho armády u Appomatoxu 9.4.1865. Ve válce zahynulo přes 600 000 vojáků obou stran (Unie ztratila téměř 360 000, Konfederace přes 275 000 mužů.
URL : https://www.valka.cz/1861-1865-t11641#37407Verze : 0
Názvy některých bitev se občas liší podle toho, jestli se používá jižanské nebo seveřanské označení. V následujícím přehledu je první název používaný Konfederací a druhý je pak Unijní.


21.7.1861 First Manassas/Bull Run

10.8.1861 Oak Hills/Wilson's Creek

21.10.1861 Leesburg/Ball´s Bluff

19.1.1862 Mill Springs/Logan's Cross Roads

7-8.3.1862 Elkhorn Tavern/Pea Ridge

6-7.4.1862 Shiloh/Pittsburg Landing

27.6.1862 Gaines's Mill/Chickahominy

29-30.8.1862 Second Manassas/Second Bull Run

1.9.1862 Ox Hill/Chantilly

14.9.1862 Boonsboro/South Mountain

17.9.1862 Sharpsburg/Antietam

8.10.1862 Perryville/Chaplin Hills

31.12.1862-
2.1.1863 Murfreesboro/Stones River

8.4.1864 Mansfield/Sabine Cross Roads

19.9.1864 Winchester/Opequon CreekZa rozdíly v pojmenování údajně stojí skutečnost, že seveřané pocházeli převážně z měst a všímali si tedy více přírody(např. Antietam je potok). Na druhou starnu jižané pocházeli spíše z venkova a tak si všímali hlavně "známek civilizace"(např. Manassas je železniční zastávka).


zdroj: https://www.civilwarhome.com
URL : https://www.valka.cz/1861-1865-t11641#156952Verze : 0
Rok 1861


USA - 12.-14.4. - Fort Sumter - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.6. - Philippi - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 10.6. - Big Bethel - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 17.6. - Boonville - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 2.7. - Hoke´s Run - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 5.7. - Carthage - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 11.7. - Rich Mountain - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 18.7. - Blackburn´s Ford - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 21.7. - 1.bitva u Bull Runu - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 10.8. - Wilson´s Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 26.8. - Kessler´s Cross Lanes - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 28.-29.8. - Hatteras Inlet Batteries - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 2.9. - Dry Wood Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 10.9. - Carnifax Ferry - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 12.-15.9. Cheat Mountain - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 17.9. - Liberty - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 19.9. - Barbourville - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 13.-20.9. - Lexington - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 3.10. - Greenbrier River - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská
USA - 9.10. - Santa Rosa Island - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 21.10. - Ball´s Bluff - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 21.10. - Wildcat Mountains - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 21.10. - Fredericktown - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 25.10. - Springfield - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 7.11. - Belmont - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 8-9.11. - Ivy Mountains - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 19.11. - Round Mountains - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 9.12. - Chusto-Talasah - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 13.12. - Camp Alleghany - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská
USA - 17.12. - Rowlett´s Station - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská
USA - 20.12. - Dranesville - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 26.12. - Custenahlah - Konfederace/Unie - Americká občanská
USA - 28.12. - Mount Zion Church - Konfederace/Unie - Americká občanskázdroj:https://www.cr.nps.gov/hps/abpp/civil.htm
URL : https://www.valka.cz/1861-1865-t11641#157031Verze : 0
Rok 1862


USA - 5.-6.1. - Hancock - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 10.1. - Middle Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 19.1. - Mill Springs - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.2. - Fort Henry - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.-8.2. - Roanoke Island - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 11.-16.2. - Fort Donelson - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 20.-21.2. - Valverde - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.2.-8.4. - New Madrid/Island No. 10 - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.-8.3. - Pea Ridge - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 8.-9.3. - Hampton Roads(Monitor vs. Merrimack) - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 14.3. - New Berne - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 23.3. - 1. bitva u Kernstownu - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 23.3.-24.4. - Fort Macon - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.4. - 4.5. - Yorktown - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 6.-7.4. - Shiloh - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 10.-11.4. - Fort Pulaski - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.-28.4. - Forts Jackson a St.Philip - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 19.4. - South Mills - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 25.4.-1.5. - New Orleans - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 26.-28.4. - Glorieta Pass - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.4.-10.6. - Corinth - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.5. - Williamsburg - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 7.5. - Eltham´s Landing - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 8.5. - McDowell - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 23.5. - Front Royal - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.5. - 1. bitva u Winchestru - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.5. - Hanover Court House - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 31.5. - 1.6. - Seven Pines - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 5.6. - Tranter´s Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.6. - Memphis - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.-8.6. - Chattanooga - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 8.6. - Cross Keys - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.6. - Port Republic - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 13.6. - Murfreesboro - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.6. - Secessionville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.6. - Saint Charles - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 21.6. - Simmon’s Bluff - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.6. - Oak Grove - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 26.6. - Beaver Dam Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.6. - Gaines´ Mill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.-28.6. - Garnett’s & Golding’s Farms - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 29.6. - Savage´s Station - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 30.6. - White Oak Swamp - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 30.6. - Glendale - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 30.6.-1.7. - Tampa - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 1.7. - Malvern Hill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.7. - Hill's Plantation - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.8. - Baton Rouge - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.-9.8. - Kirksville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.8. - Cedar Mountain - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.8. - Donaldsonville - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 11.8. - Independence - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 15.-16.8. - Lone Jack - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 20.-22.8. - Fort Ridgely - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.-25.8. - Rappahannock Station - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 25.-27.8. - Bull Run Bridge - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.8. - Thoroughfare Gap - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.-30.8. - 2.bitva u Bull Runu - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 1.9. - Chantilly - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 12.-15.9. - Harpers Ferry – Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 14.-17.9. - Munfordville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.-18.9. – Antietam – Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 19.9. - Iuka - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 19.-20.9. - Boteler´s Ford - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 23.9. - Wood Lake - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 24.-25.9. - Sabine Pass - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 30.9. - Newtonia - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 1.-3.10. - St. John’s Bluff - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.-4.10. - Corinth - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 4.10. - Galveston - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.10. - Hatchie’s Bridge - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 8.10. - Perryville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.10. - Old Fort Wayne - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.10. - Georgia Landing - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.11. - Clark’s Mill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.11. - Cane Hill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.12. - Hartsville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.12. - Prairie Grove - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 11.-15.12. - 1. bitva u Fredericksburgu - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 14.12. - Kinston - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.12. - White Hall - Konfederace/Unie (nerozhodně)- Americká občanská válka
USA - 17.12. - Goldsborough Bridge - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 19.12. - Jackson - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 26.-29.12. - Chickasaw Bayou - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 31.12. - Parker’s Cross Roads - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 31.12. - 2.1.1863 - Stones River - Konfederace/Unie - Americká občanská válka


zdroj:https://www.cr.nps.gov/hps/abpp/civil.htm
URL : https://www.valka.cz/1861-1865-t11641#157171Verze : 0
Rok 1863


USA - 1.1. - Galveston - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 8.11. - Springfield - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.-11.1. - Arkansas Post - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.-11.1. - Hartville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.2. - Dover - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.3. - 1.bitva u Fort McAllister - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.3. - Thompson´s Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 12.-13.4. - Fort Bisland - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 13.-15.3. - Fort Anderson - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.3. - Kelly´s Ford - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 20.3. - Vaught´s Hill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.3. - Brentwood - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 30.3.-20.4. - Washington - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 7.4. - Charleston Harbor - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 10.4. - Franklin - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 11.4.-4.5. - Hill’s Point - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 13.-15.4. - Suffolk - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 14.4. - Irish Bend - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.4. - Vermillion Bayou - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 26.4. - Camp Girardeu - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.4. - Grand Gulf - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.4.-1.5. - Snyder´s Bluff - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 30.4.-6.5. - Chancellorsville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 30.4. - Day´s Gap - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 1.5. - Port Gibson - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 1.-2.5. - Chalk Bluff - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.5. - 2.bitva u Fredericksburgu - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.-4.5. - Salem Church - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 12.5. - Raymond - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 14.5. - Jackson - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.5. - Champion Hill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.5. - Big Black River Bridge - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 18.5.-4.7. - Vicksburg - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 21.5. - Plains Store - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 21.5.-9.7. - Port Hudson - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.6. - Miliken´s Bend - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.6. - Brandy Station - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 13.-15.6. - 2.bitva u Winchestru - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.6. - Aldie - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 17.6. - Honey Springs - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.-19.6. - Middleburg - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 20.-21.6. - LaFourche Crossing - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 21.6. - Upperville - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 24.-26.6. - Hoover´s Gap - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.6. - Donaldsonville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.-30.6. - Goodrich´s Landing - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 30.6. - Hanover - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 1.-2.7. - Cabin Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 1.-3.7. - Gettysburg - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 4.7. - Helena - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.-16.7. - Williamsport - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 8.7. - Boonsboro - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 9.7. - Corydon - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 10.-11.7. - Fort Wagner - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.7. - Grimball´s Landing - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 18.7.-7.9. - Fort Wagner/Morris Island - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 19.7. - Buffington Island - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 23.7. - Manassas Gap - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 24.-25.7. - Bing Mound - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 26.7. - Dead Buffalo Lake - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 26.7. - Salineville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.7. - Stony Lake - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.8.-31.12. Fort Sumter - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 21.8. - Chattanooga - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 21.8. - Lawrence - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 1.9. - Devil´s Backbone - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.-5.9. - Whitestone Hill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.-8.9. - Charleston Harbor- Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 8.9. - 2.bitva v Sabine Pass - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 10.9. - Bayou Forche - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 10.-11.9. - Davis´ Cross Roads - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 18.-20.9. - Chickamauga - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.9. - Blountsville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.10. - Baxter Springs - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 10.10. Blue Springs - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 13.10. - Auburn(Catletts´ Station) - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 14.10. - Auburn(Coffee Hill) - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 14.10. - Bristoe Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.-18.10. - Fort Brooke - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 19.10. - Buckland Mills - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.10. - Pine Bluff - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29-8.-29.10. - Wauhatchie - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.11. - Collierville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.11. - Droop Mountain - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.11. - Rappahannock Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.11. - Campbell´s Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 23.-25.11. - Chattanooga - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.11.-2.12. - Mine Run - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 27.11. - Ringgold Gap - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.11. - Kock´s Plantation - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.11. - Stirling´s Plantation - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.11. - Fort Sanders - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 14.12. - Bean´s Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.12. - Mossy Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka


zdroj: https://www.cr.nps.gov/hps/abpp/civil.htm
URL : https://www.valka.cz/1861-1865-t11641#157517Verze : 0
Rok 1864USA - 17.1. Dandrige - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.1. Fair Garden - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 26.1. Athens - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.-7.2. Morton´s Ford - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 14.-20.2. Meridian - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 20.2. Olustee - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.2. Okolona - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.-27.2. 1.bitva u Daltonu - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 2.3. Walkerton - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 14.3. Fort DeRussy - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.3. Peducah - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.-4.4. Elkin´s Ferry - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 8.4. Mansfield - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.4. Pleasant Hill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.-13.4. Prairie D´Ane - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 12.4. Fort Pillow - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 12.-13.4. Blair´s Landing - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.-20.4. Plymouth - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 18.4. Poison Spring - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 23.4. Monett´s Ferry - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.4. Mark´s Mills - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 30.4. Jenkin´s Ferry - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.5. Albemarle Sound - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 5.-7.5. Wilderness - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 6.-7.5. Port Walthall Junction - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.-13.5. Rocky Face Ridge - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 8.-21.5. Spotsylvania Court House - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 9.5. Swift Creek - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 9.5. Cloyd´s Mountain - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 10.5. Cove Mountain - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 10.5. Chester Station - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 11.5. Yellow Tavern - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 12.-16.5. Proctor´s Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 13.-15.5. Resaca - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 15.5. New Market - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.5. Mansura - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.5. Adairsville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 18.5. Yellow Bayou - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 20.5. Ware Bottom Church - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 23.-26.5. North Anna - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 24.5. Wilson´s Warf - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.-26.5. New Hope Church - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 26.5.-1.6. Dallas - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.5. Pickett´s Mill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.5. Haw´s Shop - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 28.-30.5. Totopotomoy Creek - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 30.5. Old Church - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 31.5.-12.6. Cold Harbor - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.-6.6. Piedmont - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.6. Old River Lake - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.6. Petersburg - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.6.-3.7. Marietta - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 10.6. Brice´s Cross Roads - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 11.-12.6. Trevilia Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 11.-12.6. Cynthiana - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 15.-18.6. Petersburg - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.-18.6. Lynchburg - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 21.-24.6. Jerusalem Plank Road - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.6. Kolb´s Farm - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 24.6. Saint Marry´s Church - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 25.6. Staunton River Bridge - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.6. Kennesaw Mountain - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.-29.6. 1.bitva u Deep Bottom - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.6. Sappony Church - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.-29.6. Killdeer Mountain - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.6. 1.bitva u Ream´s Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 30.6. Crater - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.7. Monocacy - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 11.-12.7. Fort Stevens - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 13.-20.7. 2.bitva u Deep Bottom - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 14.-15.7. Tupelo - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.-18.7. Cool Springs - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 18.-21.7. Globe Tavern - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 20.7. Rutherford´s Farm - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 20.7. Peachtree Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.7. Atlanta - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 24.7. 2.bitva u Kernstownu - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.7. Ezra Church - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 1.8. Folck´s Mill - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 2.-23.8. Mobile Bay - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.-7.8. Utoy Creek - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 7.8. Moorefield - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 14.-15.8. 2.bitva u Daltonu - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 16.8. Guard Hill - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 20.8. Lovejoy´s Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 21.8. Summit Point - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 21.8. Memphis - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.-29.8. Smithfield Crossing - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 25.8. 2.bitva u Ream´s Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 31.8.-1.9. Jonesborough - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.-4.9. Berryville - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 19.9. Opequon - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 21.-22.9. Fisher´s Hill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.9. Fort Davidson - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.-30.9. Chaffin´s Farm/New Market Heights - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 30.9.-2.10. Peebles´ Farm - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 2.10. Saltville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 4.12. Waynesborough - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.10. Allatoona - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.10. Darbytown & New Market Roads - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.10. Tom´s Brook - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 13.10. Darbytown - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 15.10. Glasgow - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 19.10. Cedar Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 19.10. Lexington - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 21.10. Little Blue River - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.10. Independence - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.-23.10. Byram´s Ford - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 23.10. Westport - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.10. Marais des Cygnes - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.10. Marmiton River - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.10. Mine Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 26.-29.10. Decatur - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.-28.10. Fair Oaks & Darbytown Road - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.-28.10. Boydton Plank Road - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.10. Newtonia - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 4.-5.11. Johnsonville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 11.-13.11. Bull´s Gap - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 22.11. Griswoldville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 24.11. Columbia - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 28.11. Buck Head Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.11. Spring Hill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.-30.11. Sandcreek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 30.11. Franklin - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 30.11. Honey Hill - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.-7.12. Murfreesboro - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.-27.12. Fort Fisher - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 13.12. 2.bitva u Fort McAllister - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 15.-16.12. Nashville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 17.-18.12. Marion - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 20.-21.12. Saltville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka


zdroj:https://www.cr.nps.gov/hps/abpp/civil.htm
URL : https://www.valka.cz/1861-1865-t11641#158290Verze : 0
Rok 1865


USA - 13.-15.1. Fort Fisher - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.2. Rivers´ Bridge - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 5.-7.2. Hatcher´s Run - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 12.-22.2. Wilmington - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 25.3. Fort Stedman - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 2.3. Waynesboro - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.-10.3. Wyse Fork - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 10.3. Monroe´s Cross - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 16.3. Averasborough - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 19.-21.3. Bentonville - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 27.3.-8.4. Spanish Fort - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 29.3. Lewis´s Farm - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 31.3. White Oak Road - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 31.3. Dinwiddie Court House - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 1.4. Five Forks - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 2.4. Petersburg - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 2.4. Selma - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 2.4. Sutherland´s Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 2.-9.4. Fort Blakely - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 3.4. Namozine Church - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 5.4. Amelia Springs - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 6.4. Sailor´s Creek - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.4. Rice´s Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 7.4. Cumberland Church - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 6.-7.4. High Bridge - Konfederace/Unie (nerozhodně) - Americká občanská válka
USA - 8.4. Appomattox Station - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 9.4. Appomattx Court House - Konfederace/Unie - Americká občanská válka
USA - 12.-13.5. Palmto Ranch - Konfederace/Unie - Americká občanská válka


zdroj:https://www.cr.nps.gov/hps/abpp/civil.htm
URL : https://www.valka.cz/1861-1865-t11641#158298Verze : 0