Main Menu
User Menu

182. pěší divize [1945-1945]

182nd Infantry Division / 182. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
182. pěší divize
Originální název:
Original Name:
182. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1945
Předchůdce:
Predecessor:
182. záložní divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1945-08.05.1945 LXXII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.04.1945-08.05.1945 Baltzer, Richard (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.1945-08.05.1945 Divizní jednotky 1082
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/182-pesi-divize-1945-1945-t11153#465859Verze : 0
MOD
Operace:
Slovensko (04/1945 - 05/1945)

Organizace:
Granátnický pluk 663
Granátnický pluk 664
Granátnický pluk 665
Dělostřelecký pluk 1082
URL : https://www.valka.cz/182-pesi-divize-1945-1945-t11153#35241Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
4. 1945
LXXII
8. Armee
Süd
Slovensko
URL : https://www.valka.cz/182-pesi-divize-1945-1945-t11153#153079Verze : 0
MOD