Main Menu
User Menu

18. pěší divize [1921-1939]

18 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
18. pěší divize
Originální název:
Original Name:
18 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
18. pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
18. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast I [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
01.12.1921-24.08.1939 Łomża

Velitel:
Commander:
01.12.1921-01.06.1922 Wolgner, Jan (pułkownik piechoty)
DD.07.1922-DD.06.1923 Jastrzębski, Tadeusz (pułkownik piechoty/generał brygady (od DD.05.1922))
01.07,1923-17.04.1924 Sopotnicki, Józef (pułkownik Sztabu Generalnego)
17.04.1924-13.07.1924 v zastoupení Becker, Józef (pułkownik piechoty/generał brygady (od 13.07.1923))
13.07,1924-28.08.1924 v zastoupení Sopotnicki, Józef (pułkownik Sztabu Generalnego)
01.09.1924-01.07.1925 Pożerski, Olgierd (generał brygady)
23.10.1925-18.02.1929 Majewski, Mikołaj (generał brygady)
18.02.1929-20.07.1939 Młot-Fijałkowski, Czesław (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1930))
20.07.1939-24.08.1939 Kossecki, Stefan (pułkownik dyplomowany)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-DD.09.1933 ?
DD.09.1933-DD.05.1936 Noël, Bronisław Antoni Marian (major dyplomowany)
DD.05.1936-DD.MM.1938 ?
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Sołodkowski, Marian (podpułkownik dyplomowany)
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Rozwadowski, Władysław (podpułkownik dyplomowany)
DD.MM.1939-24.08.1939 Pluta-Czachowski, Kazimierz (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-24.08.1939 33. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-24.08.1939 42. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-24.08.1939 71. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-31.12.1931 18. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-24.08.1939 18. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 18. pěší divize [193R-1939]
29.07.1937-24.08.1939 18. těžký dělostřelecký oddíl [1937-1939]
23.05.1937-14.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 18. pěší divize [1937-1939]
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
-Poznámka:
Note:

-
Zdroje:
Sources:

https://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
https://wapedia.mobi/pl/18_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Zarzycki, Piotr: 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, Ajaks, Pruszków 1997
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-1921-1939-t70618#387090Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Młot-Fijałkowski, Czesław (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Hertel, Aleksander (pułkownik artylerii)
dowódca artylerii dywizyjnej velitel divizního dělostřelectva Commander of Divisional Artillery Bigo, Jan Witold (pułkownik dyplomowany artylerii)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Sołodkowski, Marian (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Karpiński, Kazimierz (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Stroiński, Jan I (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Wyrzykowski, Hipolit (rotmistrz kawalerii)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Błoński, Tadeusz Klemens (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Gąsior, Franciszek Jerzy (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Błaszczyński, Antoni Marian (kapitan)
dowódca 33 Pułku Piechoty velitel 33. pěšího pluku Commander of 33rd Infantry Regiment Stanek, Lucjan Piotr (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 42 Pułku Piechoty velitel 42. pěšího pluku Commander of 42nd Infantry Regiment Malinowski, Wacław (podpułkownik)
dowódca 71 Pułku Piechoty velitel 71. pěšího pluku Commander of 71st Infantry Regiment Dżulyński, Orest Teodor (pułkownik dyplomowany)
dowódca 18 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 18. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 18th Light Artillery Regiment Sztark, Witold (podpułkownik)
dowódca 18 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej velitel 18. těžkého dělostřeleckého oddílu Commander of 18th Heavy Artillery Battalion Brzozowski, Władysław IV (podpułkownik)
dowódca kompanii łączności 18 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 18. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 18th Infantry Division Kühnbeck, Leon (kapitan)
dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 18 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 18. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 18th Infantry Division Hurko-Romeyko, Stefan Mustafa (major)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-1921-1939-t70618#393193Verze : 0
MOD