Main Menu
User Menu
Reklama

18. pěší divize [1914-1919]

18. Infanterie-Division

18. Infanterie-Division
18. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - FlensburgPodriadené jednotky:


35. Infanterie-Brigade / Flensburg
35. pešia brigáda / sídlo: Flensburg


36. Infanterie-Brigade / Rendsburg
36. pešia brigáda /sídlo: Rendsburg


18.Kavallerie-Brigade / Altona
18. jazdecká brigáda /sídlo: Altona


18.Feldartillerie-Brigade / Altona
18. brigáda poľného delostrelectva /sídlo: Altona


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


½ 2 Hannoversches Dragoner-Regiment 16
½ Dragúnsky pluk (2. hanoverský) č. 16


Division-Brückentrain-Abteilung 18
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 18

Nadradené stupne:1. Armee - 1. armáda
IX. Armeekorps –9. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-1914-1919-t66424#235136Verze : 0
MOD
Reklama