18. dobrovolnická divize tankových granátníků SS Horst Wessel [1944-1945]

18th SS Volunteers Tank Grenadier Division Horst Wessel
18. dobrovoľnícka divízia tankových granátnikov SS Horst Wessel
18. SS-Frewilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel
     
Název:
Name:
18. dobrovolnická divize tankových granátníků SS Horst Wessel 18th SS Volunteers Tank Grenadier Division Horst Wessel
Originální název:
Original Name:
18. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.01.1944
Předchůdce:
Predecessor:
1. pěší brigáda SS (motorizovaná) 1st SS Infantry Brigade (motorized)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.01.1944-DD.11.1944 ?
DD.11.1944-DD.12.1944 Skupina armád Jih
DD.12.1944-DD.01.1945 Kirchnerova skupina
DD.01.1945-DD.02.1945 IV. tankový sbor SS
DD.02.1945-DD.04.1945 1. tanková armáda
DD.04.1945-DD.05.1945 17. armáda
DD.05.1945-08.05.1945 VIII. armádní sbor
25.01.1944-DD.11.1944 ?
DD.11.1944-DD.12.1944 Army Group South
DD.12.1944-DD.01.1945 Group Kirchner
DD.01.1945-DD.02.1945 IV SS Tank Corps
DD.02.1945-DD.04.1945 1st Tank Army
DD.04.1945-DD.05.1945 17th Army
DD.05.1945-08.05.1945 VIII Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
29.01.1944-03.01.1945 Trabandt, Wilhelm (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
03.01.1945-10.01.1945 Fitzthum, Josef (SS-Gruppenführer und Generalleutenant der Waffen-SS)
10.01.1945-DD.03.1945 Bochmann, Georg (SS Standartenführer)
15.03.1945-08.05.1945 Petersen, Heinrich (SS Standartenführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
21.01.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 18
21.01.1944-08.05.1945 SS DIvision Units 18
Čestný název:
Honorary Name:
21.01.1944-08.05.1945 Horst Wessel (Wessel, Horst)
21.01.1944-08.05.1945 Horst Wessel (Wessel, Horst)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ;
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#468341 Verze : 1
18. SS-Frewilligen-Panzergrenadier-Division Horst Wessel
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#2565 Verze : 0
18. SS-Frewilligen-Panzergrenadier-Division "Horst Wessel"


(NOMINOVÁNO)
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#670 Verze : 0
Bojová historie:


Tato divize byla zformována okolo I.SS Motorised Brigade, která byla v létě 1940 původně zformována z 8. a 10.SS Totenkopf Regimentu za účelem postupu na východ jakožto druhosledová jednotka, která měla likvidovat izolované kapsy odporu v týlu německé armády. Zakladní kádr tohoto praporu byly rodilí Němci a v dubnu 1943 byla do jednotky narekrutována řada rodáků ze Severního Šlesvig-Holštýnska. Po zformování byla tato jednotka poslána do akce na Východní frontu, kde během tvrdých bojů u Smolenska utrpěla těžké ztráty a její velikost byla zredukována na veikost bojové skupiny-kampfgruppe. V prosinci 1943 se jako součást 9.armády, Armádní skupina "Střed", zúčastnila bojů v okolí Bobrujska a na Dněpru. V té době činila její síla 4,125 důstojníků, poddůstojníků a řadových vojáků. Se zbytky jednotky bylo počítáno, že se stanou základním kamenem pro zformování divize pancéřových granátníků a byla proto poslána do Výhodního Pruska na výcvik a doplnění kádru. V lednu 1944 byla poslána
do Záhřebu v Chorvatsku, kde byla zfromována jako 18.Freiwilligen Panzer Grenadier Division a přestože její základní kádr tvořili v boji zkušení vojáci, byla divize stále pod požadovaným stavem mužstva. Hitler nařídil, že tento nedostatek má být nahrazen dobrovolníky SA, ale ukázalo se, že mezi příslušníky SA a SS existuke silná averze trvající od 30.června 1930 tzv."Noci dlouhých nožů", kdy HItler nachal povraždit předáky SA. Místo toho byly do jednotky vzaty proněmecky smýšlející Maďaři. Výcvik pokračoval v Brace, v severním Chorvatsku a divize překvapivě obdržela jméno "Horst Wessel" a runový symblol SA jako nášivku na límec (přestože se vyráběl, není známo, jestli byl kdy zveřejněn). V tomto období se příslušníci divize podíleli na menších protipartizánských akcích organizovaných OKW v Untersteiermarku a později v březnu v Samboru.
Mezi 19. a 30.březnem 1944 byly divize 8.Kavallerie Division SS "Florian Geyer", 16.Panzergrenadier Division Reichsführer SS a 18.Freiwilligen Panzergrenadier Division SS poslány do Maďarska, jakožto stabilizační prvek nebezpečí představovaného Regent Horthou, snažící se o spojenectví s Ruskem a vystoupením Maďarska z fašistické koalice. Divize však bylá stále nekompletní a tak v síle praporu přešla 18.divize pod velení 1.kozácké divize, která byla součástí XXII.horského sboru. Řada rekrutů přišla do divize během léta 1944, v době, kdy divize doplňovala své stavy v chorvatském Záhřebu. Koncem listopadu 1944 byla divize
připravena k boji. V té době Sověti podnikly ofenzívu v oblasti Lvova a Galicie (Galicia? - nezjistil jsem český název?) a byla vytvořena bojová skupina pod velením S-Sturmbannführera Ernsta Schäfera (někdy označovaná jako Kamfgruppe "Schäfer" nebo Kamfgruppe "Horst Wessel"), ale z důvodu početní převahy nepřítele pouze pomohla pěti německým divizím, které byly odříznuty, uniknout z kapsy u města Brody. Kampfgruppe se zapojila do bojů v Galicii a během srpna 1944 byla nasazena do bojů v oblasti Lvova. Skupina utrpěla v bojích těžké ztráty a v době, kdy byla posílena I.batalionem ůderné brigády SS "France", byla již téměř vyhlazena. Paradoxně došlo k situaci, kdy byla německá bojová skupina tvořena Francouzi. Ti, ačkoliv nebyli schopni dosáhnout stanovených cílů tj.dosažení oblasti Krakov-Sanok, bojovali statečně a jejich boj byl citován v dějinách 18.divize. Dalším oceněním statečnosti francouzské úderné brigády SS bylo udělelní 58 Železných křížů jejím příslušníkům, řadě z nich posmrtně. Bojová skupina "Schäfer" pokračovala v boji v Galicii proti Sovětským jednotkám a koncem srpna byla bojová skupina "Schäfer" zatlačena k Dubrovce.V té době vypoklo na Slovensku povstání proti proněmecky orientované vládě prezidenta Tisa. Jeden posílený batalion 18.SS divize, který byl stále ještě ve fázi výcviku, byl vyslán na Slovensko, aby potlačil povstání. Do potlačení povstání se zapojila i 14.Waffen-Grenadier Division der SS
(ukranische Nr.1)
. Koncem prosince 1944 byla divize, přesunuta do Budapešti v Maďarsku, kde se stala součástí 6.armády LVII.sboru.
Po přesunu do Maďarska se zapojila do intenzivních bojů s Rudou armádou a koncem prosince se stala součástí tankového sboru "Felderrnhalle". V tomto období těžkých bojů obdržela bojová skupina "Schäfer" rozkaz, aby se připojila ke zbytku 18.divize bojující v okolí Budapešti. Když Budapešťská pevnost padla, 18.divize SS se přesunula do oblasti východně od Jaszbereny a poté na sever na Slovensko a později (stále ještě organizačně spadající pod tankový sbor "Felderrnhalle") vstoupila na území Moravy, kde v okolí Ostravy proběhlo rychlé doplnění. V okolí Ostravy setrvala divize až do počátku února 1944 a podílela se na řadě protipartizánských akcí.
V březnu čelící tvrdému tlaku Rudé armády byla divize obklíčena v kapse u Overlagau, ale po těžkých bojích se jí podařilo probít se z obklíčení a dosáhnout 22km vzdálené německé obranné linie.Divize si krátce odpočinula u Leobschützu ve Slezku a poté se přesunula k Neustadtu. V okolí Breslau zahájila polední boj se Sovětskou armádou a po těžkém boji, během kterého utrpěla další těžké ztráty, se Rusům vzdala u Hirschbergu. Malý počet vojáků se pokusil dostat k americkým liniím, ale podařilo se to jen několika z nich. Ostatní byli zajati Rusy a nebo zabiti českými partizány.
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#2484 Verze : 0
Zajímavost:


Jméno divze "Horst Wessel" bylo synonymem nacistické strany a obrdžela ho po "mučedníkovi" strany Horstu Wesselovi, který podle říškého ministra propagandy Josefa Goeblese hrdině zemřel při pouličních bojích s komunisty a před svou smrtí napsal populární pochod. Wessel byl velitelem SA a všechný výše uvedené informace jsou jen Goeblesovou "pravdou". Pravda o Wesselově smrti, však ve skutečnosti není tak prozaická, jak hlásala německá propaganda. Wessel se zapletl s děvkou, jejiž pasák byl členem Rudé fronty (německá komunistická strana) a ten jedné noci vtrhl do Wesselova bytu a zabil ho střelou do oblíčeje.
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#2487 Verze : 0
Bojová síla (počet mužů):


červen 1944 - 8.530
prosinec 1944 - 11.000
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#2488 Verze : 0
v době SNP postupovala z Popradu na Ružomberok
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#30665 Verze : 0
V březnu 1945 byla divize (tehdy už jen "kampf gruppe") společně s 344. inf. divizí obklíčena v kotli u OberGlogau - Velkého Hlohova. Po složitém ústupu se jim podařilo dosáhnout německých linií, 18. SS byla nasměrována do prostoru severně (severosevero východ)od Krnova.
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#33850 Verze : 0
označení:
SS Brigade
1. SS Brigade
1. SS Infanterie Brigade
18. SS Freiwilligen Panzergrenadier Division "Horst Wessel"
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#41731 Verze : 0
Skládá se z:
39.pluk pancéřových granátníků
40.pluk pancéřových granátníků
18.dělostřelecký pluk SS
18.protitankový oddíl SS
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#87362 Verze : 0
Operace
Maďarsko
leden 1944 – červenec 1944
východní fronta
červenec 1944 – říjen 1944
Polsko, Československo
říjen 1944 – květen 1945
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#102416 Verze : 0
Galícia, nemecky Galizien sa po slovensky (zrejme aj česky) volá Halič. Je to historické územie, ktoré v čase svojej najväčšej rozlohy sa dá vymedziť oblasťou medzi Krakovom, Lublinom, Ľvovom, Tarnopolom a Černovicou.
URL : https://www.valka.cz/18-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Horst-Wessel-1944-1945-t97#178152 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více