Main Menu
User Menu
Reklama

18. divize [1907-1925]

第18師団 / 18th Division

     
Název:
Name:
18. divize
Originální název:
Original Name:
第18師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.11.1907
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1925
Nástupce:
Successor:
18. divize 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.11.1907-DD.05.1925 Cisár Japonska ?
Dislokace:
Deployed:
13.11.1907-DD.MM.RRRR Kurume
DD.MM.191R-DD.MM.191R Tsingtao /
DD.MM.191R-DD.MM.191R Kurume
DD.MM.191R-DD.MM.192R ?, Sibírska intervencia /
DD.MM.192R-DD.05.1925 Kurume
Velitel:
Commander:
13.11.1907-30.11.1910 Aritsune, Kimura (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
30.11.1910-26.12.1912 Osako, Naomichi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
26.12.1912-26.11.1914 Mitsuomi, Kamio (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
26.11.1914-26.05.1915 Saitó, Rikisaburó (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
26.05.1915-25.07.1919 Katsusaburo, Shiba (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
25.07.1919-15.08.1922 Takayama, Kimimichi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
15.08.1922-01.05.1925 Kanaja, Hanzó (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
13.11.1907-30.11.1909 Usuki, Yukisuke (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
30.11.1909-DD.04.1912 Gencho, Furumi (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
DD.04.1912-22.08.1913 ?, ( )
22.08.1913-16.08.1914 Isomura, Toshi (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
16.08.1914-25.07.1919 ?, ( )
25.07.1919-15.08.1922 Watanabe, Kinzo (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
15.08.1922-DD.05.1925 ?, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1907-DD.MM.1914 56. pěší pluk
DD.11.1907-DD.MM.1914 55. pěší pluk
DD.MM.1907-DD.MM.1914 48. pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
13.11.1907-DD.05.1925 Velenie
13.11.1907-DD.05.1925 štáb divízie
13.11.1907-DD.MM.1914 55. peší pluk
13.11.1907-DD.MM.1914 56. peší pluk
13.11.1907-DD.MM.1914 114. peší pluk
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 13. prapor rýchleho nasadenia
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 21. prapor ťažkého polného delostrelectva
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 18. pluk horského delostrelectva
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 12. stavebný pluk
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 12. prepravný pluk
DD.MM.1914-DD.05.1925 23. brigáda pechoty
DD.MM.1914-DD.05.1925 24. brigáda pechoty
DD.MM.1914-DD.05.1925 22. pluk kavalerie
DD.MM.1914-DD.05.1925 24. pluk polného delostrelectva
DD.MM.1914-DD.05.1925 18. ženijný prapor
13.11.1907-DD.05.1925 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) reformovaná v 1937
- bojová sila cca 25.000 mužov
- alias Krysamtéma 菊
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1907-1925-t127088#430258Verze : 4
MOD
Divízia je vytvorená v novembri 1907, po ukončení Rusko Japonskej vojny. Po vytvorení jej bol zverený emblém krysamtémy, emblém cisárksej rodiny


Po vypuknutí 1. sv. vojny je divízia posilnená. Divízia mala nezávislé velenie v prípade obliehania Nemeckej kolónie Tsingtao na poloostrove Shandong, Čína.


Koncom vojny je divízia v útlmovom režime, pričom znovu sa zapája do akcie počas Sibírskej intervencie.

Pôvodné zloženie divízie v čase vzniku - 1907:55. peší pluk (Omura)
56. peší pluk (Kurume)
• 114. peší pluk (Fukuoka)
• 13. prapor rýchleho nasadenia
• 21. prapor ťažkého polného delostrelectva
• 18. pluk horského delostrelectva
• 12. stavebný pluk
• 12. prepravný pluk


Po vypuknutí 1. sv. vojny je divízia reorganizovaná na štvorcovú divíziu. V čase obliehania Tsingtao, v 1914 divízia disponuje 23.000 mužmi.


Velitelom v tomto čase je gen. por. Mitsuomi Kamio, 23. brigáde velí gen. mjr. Yamada a 24. brigáde gen. mjr. Horinehi.


• 23. brigáda pechoty
o 46. pluk pechoty
o 55. pluk pechoty
• 24. brigáda pechoty
o 48. pluk pechoty
o 56. pluk pechoty
• 22. pluk kavalerie
• 24. pluk polného delostrelectva
• 18. ženijný praporzdroj
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1907-1925-t127088#430263Verze : 0
MOD
Zloženie divízie na konci svojej existencie r. 1925
Jednotka Unit
23. brigáda pechoty
46. pluk pechoty
55. pluk pechoty
23rd Infantry Brigade
46th infantry Regiment
55th Infantry Regiemnt
歩兵第23旅団
歩兵第46連隊
歩兵第55連隊
24. brigáda pechoty
48. pluk pechoty
56. pluk pechoty
24th Infantry Brigade
48th Infantry Regiemnt
56th Infantry Regiemnt
歩兵第24旅団
歩兵第48連隊
歩兵第56連隊
22. pluk kavalerie22nd Cavalry Regiemnt騎兵第22連隊
24. pluk polného delostrelectva24th Fieled Artillery Regiment野砲兵第24連隊
3. nezávislý pluk horksého delostrelectva3rd Indipendent Muntain Artillery Regiement独立山砲兵3連隊
18. ženijný prapor18th Engineer Battalion工兵第18大隊
4. letecký? prapor4th Flight Battalion飛行第4大隊
18. logistický prapor18th Logistic Battalion輜重兵第18大隊


zdroj
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1907-1925-t127088#430333Verze : 0
MOD