18. divize [1907-1925]

第18師団 / 18th Division
     
Název:
Name:
18. divize 18th Division
Originální název:
Original Name:
第18師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.11.1907
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1925
Nástupce:
Successor:
18. divize 1) 18th Division 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.11.1907-DD.05.1925 Cisár Japonska ?
13.11.1907-DD.05.1925 Emperor of Japan ?
Dislokace:
Deployed:
13.11.1907-DD.MM.RRRR Kurume
DD.MM.191R-DD.MM.191R Tsingtao /
DD.MM.191R-DD.MM.191R Kurume
DD.MM.191R-DD.MM.192R ?, Sibírska intervencia /
DD.MM.192R-DD.05.1925 Kurume
Velitel:
Commander:
13.11.1907-30.11.1910 Aritsune, Kimura (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
30.11.1910-26.12.1912 Osako, Naomichi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
26.12.1912-26.11.1914 Mitsuomi, Kamio (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
26.11.1914-26.05.1915 Saitó, Rikisaburó (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
26.05.1915-25.07.1919 Katsusaburo, Shiba (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
25.07.1919-15.08.1922 Takayama, Kimimichi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
15.08.1922-01.05.1925 Kanaja, Hanzó (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
13.11.1907-30.11.1909 Usuki, Yukisuke (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
30.11.1909-DD.04.1912 Gencho, Furumi (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
DD.04.1912-22.08.1913 ?, ( )
22.08.1913-16.08.1914 Isomura, Toshi (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
16.08.1914-25.07.1919 ?, ( )
25.07.1919-15.08.1922 Watanabe, Kinzo (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
15.08.1922-DD.05.1925 ?, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
13.11.1907-DD.05.1925 Velenie
13.11.1907-DD.05.1925 štáb divízie
13.11.1907-DD.MM.1914 55. peší pluk
13.11.1907-DD.MM.1914 56. peší pluk
13.11.1907-DD.MM.1914 114. peší pluk
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 13. prapor rýchleho nasadenia
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 21. prapor ťažkého polného delostrelectva
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 18. pluk horského delostrelectva
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 12. stavebný pluk
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 12. prepravný pluk
DD.MM.1914-DD.05.1925 23. brigáda pechoty
DD.MM.1914-DD.05.1925 24. brigáda pechoty
DD.MM.1914-DD.05.1925 22. pluk kavalerie
DD.MM.1914-DD.05.1925 24. pluk polného delostrelectva
DD.MM.1914-DD.05.1925 18. ženijný prapor
13.11.1907-DD.05.1925 ?
13.11.1907-DD.05.1925 Command
13.11.1907-DD.05.1925 HQ
13.11.1907-DD.MM.1914 55th Infantry Regiment
13.11.1907-DD.MM.1914 56th Infantry Regiment
13.11.1907-DD.MM.1914 114th Infantry Regiment
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 13th Rapid Response Battalion
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 21st Heavy Field Artillery Battalion
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 18th Mountain Artillery Regiment
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 12th Construction Regiment
DD.MM.1907-DD.MM.RRRR 12th Transport Regiment
DD.MM.1914-DD.05.1925 23rd Infantry Brigade
DD.MM.1914-DD.05.1925 24th Infantry Brigade
DD.MM.1914-DD.05.1925 22nd Cavalry Regiment
DD.MM.1914-DD.05.1925 24th Field Artillery Regiment
DD.MM.1914-DD.05.1925 18th Engineer Battalion
13.11.1907-DD.05.1925 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) reformovaná v 1937
- bojová sila cca 25.000 mužov
- alias Krysamtéma 菊
1) re formed at 1937
- strenght cca 25.000 efectives
- alias - Chrysanthemum 菊
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1907-1925-t127088#430258 Verze : 4
Divízia je vytvorená v novembri 1907, po ukončení Rusko Japonskej vojny. Po vytvorení jej bol zverený emblém krysamtémy, emblém cisárksej rodiny


Po vypuknutí 1. sv. vojny je divízia posilnená. Divízia mala nezávislé velenie v prípade obliehania Nemeckej kolónie Tsingtao na poloostrove Shandong, Čína.


Koncom vojny je divízia v útlmovom režime, pričom znovu sa zapája do akcie počas Sibírskej intervencie.

Pôvodné zloženie divízie v čase vzniku - 1907:55. peší pluk (Omura)
56. peší pluk (Kurume)
• 114. peší pluk (Fukuoka)
• 13. prapor rýchleho nasadenia
• 21. prapor ťažkého polného delostrelectva
• 18. pluk horského delostrelectva
• 12. stavebný pluk
• 12. prepravný pluk


Po vypuknutí 1. sv. vojny je divízia reorganizovaná na štvorcovú divíziu. V čase obliehania Tsingtao, v 1914 divízia disponuje 23.000 mužmi.


Velitelom v tomto čase je gen. por. Mitsuomi Kamio, 23. brigáde velí gen. mjr. Yamada a 24. brigáde gen. mjr. Horinehi.


• 23. brigáda pechoty
o 46. pluk pechoty
o 55. pluk pechoty
• 24. brigáda pechoty
o 48. pluk pechoty
o 56. pluk pechoty
• 22. pluk kavalerie
• 24. pluk polného delostrelectva
• 18. ženijný praporzdroj
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1907-1925-t127088#430263 Verze : 0
Zloženie divízie na konci svojej existencie r. 1925
Jednotka Unit
23. brigáda pechoty
46. pluk pechoty
55. pluk pechoty
23rd Infantry Brigade
46th infantry Regiment
55th Infantry Regiemnt
歩兵第23旅団
歩兵第46連隊
歩兵第55連隊
24. brigáda pechoty
48. pluk pechoty
56. pluk pechoty
24th Infantry Brigade
48th Infantry Regiemnt
56th Infantry Regiemnt
歩兵第24旅団
歩兵第48連隊
歩兵第56連隊
22. pluk kavalerie22nd Cavalry Regiemnt騎兵第22連隊
24. pluk polného delostrelectva24th Fieled Artillery Regiment野砲兵第24連隊
3. nezávislý pluk horksého delostrelectva3rd Indipendent Muntain Artillery Regiement独立山砲兵3連隊
18. ženijný prapor18th Engineer Battalion工兵第18大隊
4. letecký? prapor4th Flight Battalion飛行第4大隊
18. logistický prapor18th Logistic Battalion輜重兵第18大隊


zdroj
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1907-1925-t127088#430333 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více