Main Menu
User Menu
Reklama

18. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

18. Feldartillerie -Brigade

18.Feldartillerie-Brigade
18. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Altona


Podriadené jednotky:Feld-Artillerie-Regiment General-Feldmarschall Graf Waldersee (Schleswigsches) Nr.9
Pluk poľného delostrelectva generála poľného maršala, grófa Waldersse (šlezvický) č. 9


Lauenburgisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.45
Pluk poľného delostrelectva (launeburský) č. 45


Nadradené stupne:


1914
1. Armee - 1. armáda
IX. Armee-Korps - IX. armádny zbor
18.Division - 18. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/18-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65215#232270Verze : 0
MOD
Reklama