Main Menu
User Menu

18. bitevní letecký pluk vojenského námořnictva [1941-1943]

18th Assault Aviation Regiment of the Navy Air Force

18. bitevný letecký pluk vojenského námorníctva

18-й штурмовой авиационный полк ВВС ВМФ (18 шап ВМФ)

     
Název:
Name:
18. bitevní letecký pluk vojenského námořnictva
Originální název:
Original Name:
18-й штурмовой авиационный полк Военно-Воздушных Сил Военно-морского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.10.1941
Předchůdce:
Predecessor:
46. samostatná bitevní letka vzdušných sil Černomořské floty
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1943
Nástupce:
Successor:
8. gardový bitevný letecký pluk vojenského námorníctva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.05.1942-DD.MM.RRRR 3. zvláštní letecká skupina vzdušných sil Černomořské floty
Dislokace:
Deployed:
29.10.1941-DD.MM.RRRR Sevastopol, Čorguň /
DD.11.1941-DD.MM.RRRR Sevastopol, Chersones /
24.07.1942-DD.MM.RRRR Saľsk, ? /

Velitel:
Commander:
13.10.1941-28.07.1942 Morozov, Andrej Michajlovič1) (Polkovnik / Полковник)
29.10.1941-DD.MM.RRRR Gubrij, Alexej Antonovič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-01.03.1943 Gubrij, Alexej Antonovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 21.10.1941 do 01.03.1943

1) v čase formovania pluku bol jeho veliteľom oficiálne menovaný A.M. Morozov, ktorý sa však nenáchadzal v tom čase v Sevastopole, navyše bol pridelený k štábu letectva Sevastopoľského obranného priestoru. Preto reálne pluku velil od jeho vzniku kapitan A.A. Gubrij
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 18 orgánov velenia, zložiek, lodí, jednotiek a inštitúcií Čiernomorskej flotily a Azovskej vojenskej flotily, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170183 z 2. apríla 1960 (Перечень № 18. Органы управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Черноморского флота и Азовской военной флотилии, Приложение к директиве Генерального штаба от от 2 апреля 1960 г. № 170183)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap18.php
URL : https://www.valka.cz/18-bitevni-letecky-pluk-vojenskeho-namornictva-1941-1943-t216623#608091Verze : 0
MOD