Main Menu
User Menu
Reklama

18. automobilní dílny [1956-1957]

18th Automobile Workshop

     
Název:
Name:
18. automobilní dílny
Originální název:
Original Name:
18. automobilní dílny
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1956
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
18. automobilní opravny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1956-01.10.1957 18. střelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1956-01.10.1957 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1956-01.10.1957, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.11.1956-01.10.1957 VÚ 7515 Košice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/18-automobilni-dilny-1956-1957-t187273#545065Verze : 0
MOD
Reklama