18. automobilní dílny [1956-1957]

18th Automobile Workshop
     
Název:
Name:
18. automobilní dílny 18th Automobile Workshop
Originální název:
Original Name:
18. automobilní dílny
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1956
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
18. automobilní opravny -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1956-01.10.1957 18. střelecká divize
01.11.1956-01.10.1957 18th Rifle Division
Dislokace:
Deployed:
01.11.1956-01.10.1957 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1956-01.10.1957, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1956-01.10.1957 VÚ 7515 Košice -
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/18-automobilni-dilny-1956-1957-t187273#545065 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více