Main Menu
User Menu

18. armáda [1942-1945]

第18軍 / 18th Army

     
Název:
Name:
18. armáda
Originální název:
Original Name:
第18軍
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.08.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.11.1942-DD.08.1945 8. oblastní armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.11.1942-DD.MM.1942 ?
DD.MM.1942-DD.11.1942 Rabaul /
DD.MM.1942-DD.MM.1945 Lae /
DD.MM.1945-DD.08.1945 Wewak /

Velitel:
Commander:
09.11.1942-DD.08.1945 Adachi, Hatazou (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
09.11.1942-01.03.1944 Yoshihara, Tadsu (Rikugun Šóšó / Rikugun Shosho)
01.03.1944-DD.08.1945 Yoshihara, Tadsu (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1942-DD.08.1945 41. divize
DD.11.1942-DD.08.1945 51. divize
DD.MM.1942-DD.MM.1945 1. velitelství námořní přepravy
DD.MM.1942-DD.MM.1945 3. velení polní přepravy
DD.MM.1942-DD.MM.1945 4. velení polní přepravy
14.03.1944-DD.08.1945 20. divize

Ručně vyplněné položky:
DD.11.1942-DD.08.1945 velenie
DD.11.1942-DD.08.1945 štáb
DD.11.1942-DD.08.1945 20. divize
DD.11.1942-DD.08.1945 41. divize
DD.11.1942-DD.08.1945 51. divize
DD.11.1942-DD.08.1945 12. baterie flaku
DD.11.1942-DD.08.1945 1. velitelství námořní přepravy
DD.11.1942-DD.08.1945 44. oblastní logistická jednotka
DD.11.1942-DD.08.1945 54. oblastní logistická jednotka
DD.11.1942-DD.08.1945 3. velení polní přepravy
DD.11.1942-DD.08.1945 4. velení polní přepravy
DD.11.1942-DD.08.1945 12. oblastní vzdušní velení
DD.11.1942-DD.08.1945 30. oblastní vzdušní velení
DD.11.1942-DD.08.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Kódové označení: zúrivý / 猛
Zdroje:
Sources:
http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/第18軍;
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-armada-1942-1945-t67674#470237Verze : 0
MOD
18. Armáda byla sformována 9.listopadu 1942Velitelé
JMÉNOOD DO
Chūjū Hatazo Adachi 9.listopadu 1942 září 1945
Chūjū = GenerálporučíkNáčelníci štábu
JMÉNOOD DO
Chūjū Kane Yoshihara 9.listopadu 1942 září 1945
Chūjū = Generálporučík
Podřízeno jednotce
Jižní Armáda - listopad 1942
Zdroj
http://www.axishistory.com
http://en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-armada-1942-1945-t67674#238652Verze : 0
Armáda je vytvorená v novembri 1942 a má ako zónu zodpovednoti oblasť ostrovu Novej Guinei. Tu má zabrániť prípadnému vylodeniu spojeneckých síl. Podriadená je 8. oblastnej armáde, ktorá tvorí súčasť Južnej armádnej expedičnej skupiny.


Pri vytvorená sa armáda skladá z the 20. divízie, ktorá bola sformovaná z rekrútov z Kyushu, 41. a 51. divízie z regiónu Kantō.


Dve z divízii prichádzajú na Novú Giuneu bez problémov – 20. a 41. avšak 51. divízia utrpí ťažké straty pri presume po mori, 2-3.3.1943. Divízia sa presúva pomocou lodí a tie sú napadnuté spojeneckým letectvom. Všetkých 8 prepravných lodí spolu s 4 torpédoborcmi je potopených. Divízia utrpí straty vo forme material a 3.664 mužov, 2.427 sa zachráni.


Armáda sa podieľa na bojoch v severovýchodnej a severozápadnej Novej Guinei proti spojejeckým vojskám. Spojenecká prevaha má úplne devastujúce následky na armádu a je skoro úplne zničená. Avšak okrem ťažkých bojov zlá situácia armády bola výsledkom aj velmi zlého zásobovania ako aj tropických nemocí.


Spojenci v polovici 1943 pretli zásobovaciu trasu z Rabaulu k frontovým jednotkám ako súčasť operácie Cartwheel.


Následne Adachiho sily začali trpieť nedostatkom zásob, začali trpieť tropickými nemocami ako malária, žltá horúčka ako aj hladom. Príslušníci armády sa pokúšali problém vyriešiť potravinovou sebestačnosťou a začali sadiť jedlé plodiny a pri rozdelovaní chudobných zásob uprednosťovali nemocných.


Keď sa začali krátiť zásoby munície, mnohý z veliteľov uprednostnilo banzai útoky pred kapituláciou.


Koncom vojny je večšina armády zničená. z približne 140.000 mužov preźilo vojnu iba necelých 13.000.


Ostatky armády sa vzávajú Austalskej 6. divízii v Cape Wom, pri Wewak, New Guinea. Zajatci sú internovaný na ostrove Mushu pred ich repatriáciou do Japonska.gen. por. Adachi odovzdáva svoj meč, ktorá preberá gen. mjr. Horace Robertson za prítomnosti mjr. Douglas Burrows MBE, stojaci v strede


starší štábny dôstojník:
9.11.1942-5.7.1943 plk. / Col. Aotsu Kikutarou
5.7.1943-2.8.1943 pplk. / Lt. Col. Shigeru Sugiyama
2.8.1943-1945 plk. / Col. Shigeru Sugiyama


štábny dôstojník:
9.11.1942-5.7.1943 pplk. / Lt. Col. Shigeru Sugiyama (operačný náčelník)


starší adjutant:
? pplk. / Lt. Col. Azuma, Heisaku


náčelník pre výzbroj:
9.11.1942-3.3.1943 plk. / Lt. Col. Kazuya Fukuda
plk. / Col. Hideo Hayashi


vrchní účetní:
plk. / Col. Kaneko Sekizo


vrchní chirurg:
mjr. / Maj. Yoshio Hirose


vrchní veterinár:
1942-1944 plk. / Col. Ishizaka Kurouji


doplnkové velenie?:
9.9.1944-30.4.1945 gen. mjr. / Maj. Gen. Shoge Ryoichi
30.4.1945-8.1945 gen. por. / Lt. Gen. Shoge Ryoichi
30.6.1945-8.1945 gen. mjr. / Maj. Gen. Yamada Eizo
velenie armády na konci svojej existencie v lete 1945:


velitel: gen. por. / Lt. Gen. Adachi Hatazou
náčelník štábu: gen. por. / Lt. Gen. Yoshihara Tadsu
starší štábny dôstojník: plk. / Col. Shigeru Sugiyama
starší adjutant: pplk. / Lt. Col. Azuma, Heisaku
náčelník pre výzbroj: plk. / Col. Hideo Hayashi
vrchní účetní: plk. / Col. Kaneko Sekizo
vrchní chirurg: mjr. / Maj. Yoshio Hirose
vrchní veterinár: plk. / Col. Ishizaka Kurouji

zloženie armádyJednotka Unit
20. divize 20th Division 第20師団
41. divize 41st Division 第41師団
51. divize 51st Division 第51師団
12. baterie flaku 12th Flak Battery 第12野戦高射砲隊
1. velitelství námořní přepravy 1st Naval Transport Command 第1船舶団
44. oblastní logistická jednotka 44th Area Logistic Unit 第44兵站地区隊
54. oblastní logistická jednotka 54th Area Logistic Unit 第54兵站地区隊
3. velení polní přepravy 3rd Field Transport Command 第3野戦輸送司令部
4. velení polní přepravy 4th Field Transport Command 第4野戦輸送司令部
12. oblastní vzdušní velení 12th Area Air Command 第12航空地区司令部
30. oblastní vzdušní velení 30th Area Air Command 第30航空地区司令部
http://www45160u.sakura.ne.jp/DB/第18軍;
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/18-armada-1942-1945-t67674#470238Verze : 0
MOD