Main Menu
User Menu

176. gardový stíhací letecký pluk [1944-1960]

176th Guards Fighter Aviation Regiment

176-й гвардейский истребительный авиационный полк (176 гиап / гв. иап)

     
Název:
Name:
176. gardový stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
176 гвардейский истребительный авиационный Проскуровский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
19. stíhací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.05.1960
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.08.1944-01.01.1945 16. letecká armáda
01.01.1945-09.05.1945 3. stíhací letecký zbor
10.06.1945-29.05.1946 16. letecká armáda
29.05.1946-DD.02.1952 324. stíhacia letecká divízia
DD.02.1952-DD.03.1958 324. stíhacia letecká divízia PVO
DD.03.1958-31.05.1960 98. gardová stíhacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1945-DD.12.1945 Schönwalde-Glien, letiště Schönwalde-Glien /
DD.12.1945-DD.11.1950 Moskva, Tjoplyj stan
DD.11.1950-DD.04.1951 Dongfajaien, ? /
DD.04.1951-DD.02.1952 Andun, ? /
DD.02.1952-DD.03.1960 Kalužská oblasť, Oreškovo /

Velitel:
Commander:
19.08.1944-DD.09.1947 Čupikov, Pavel Fjodorovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.11.1947-DD.MM.1948 Koteľnikov, Konstantin Konstantinovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.04.1948-DD.11.1948 Kumaničkin, Alexandr Sergejevič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.11.1948-DD.11.1950 Šuľženko, Nikolaj Nikolajevič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.11.1950-17.01.1951 Košeľ, Andrej Semjonovič (Major / Mайор)
17.01.1951-DD.04.1951 Košeľ, Andrej Semjonovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.07.1951-DD.11.1952 Višňjakov, Sergej Fjodorovič (Polkovnik / Полковник)
DD.MM.1952-DD.MM.1954 Babajev, Alexandr Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.11.1954-DD.07.1955 Sučkov, Ivan Afanasjevič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.07.1955-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Proskurovský1)
Vyznamenání:
Decorations:

11.04.1940

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
1)

09.08.1944

Řád Alexandra Něvského
Order of Alexander Nevsky
Орден Александра Невского
1)

11.06.1945

Řád Kutuzova, 3. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 3rd Class /1943-1991/
Opден Кутузова III степени
-

Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 19.08.1944 do 09.05.1945

1) zdedený po predchodcovi
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
ru.wikipedia.org
www.strizhi.ru
www.airforce.ru
URL : https://www.valka.cz/176-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1944-1960-t236181#653041Verze : 0
MOD
Lavočkin La-7 - osobný stroj gvardii majora Kumaničkina, na ktorom lietal v máji 1945 v 176. gardovom stíhacom leteckom pluku.

Na trupe pod kabínou je 32 hviezdičiek, ako symbolov víťazstva. Až v prácach súčasných historikov bol tento počet upravený na 27 samostatných a dve v skupine. Ďalší zostrel mu pribudol vo vojne v Kórei.

https://soviet-aces-1936-53.ru/abc/k/kumanichk.htmLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/680526
URL : https://www.valka.cz/176-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1944-1960-t236181#680528Verze : 0
MOD