Válečný pes Rob a jeho vyznamenání

Autor: Ing. Jan Sehnal / seh1 🕔︎︎ 👁︎ 2.357

Všichni víme, že se lidé nikdy nepoučí. A tak historie lidstva je plná válek a zabíjení. Zvláště války v minulém století způsobily smrt desítek milionů lidí. Do válečného běsnění jsou od nepaměti zapojena i zvířata. Netřeba zdůrazňovat nezastupitelnou důležitost koní, jak jezdeckých, tak tažných. Ale zapojeny byly i další zvířecí druhy, zvláště psi, ale i holubi, kočky a další. A tak nepřekvapí, že některá zvířata byla oceněna vyznamenáními. Dokonce někde byla založena speciální vyznamenání jen pro ně.

Nejznámější je britská Dickinova medaile. Byla založena roku 1943 Marií Dickinovou, z dobročinné organizace People's Dispensary for Sick Animals (PDSA). Je nazývaná zvířecí Victoria Cross. Za působení v letech 1943–49 byla udělena 54 zvířatům. A to 32 medailí holubům, 18 psům, 3 koním a jedna kočce. Má i českou stopu. Vyznamenán touto medailí byl vlčák Antis, patřící Václavu R. Bozděchovi, střelci 311. perutě RAF. Byl jediným známým psem, který létal na operační lety. Zúčastnil se asi 30 misí, byl zraněn a přestál nouzové přistání.

Reklama

Medaile je velmi populární a její cena na trhu roste až do nebes. V říjnu 2022 se na aukci firmy Noonans Mayfair prodala za GBP 173 600,- včetně aukční přirážky. Byla udělena kolii jménem Rob, který v době války sloužil u 2. pluku SAS. Byl to původně pracovní pes na statku v Shropshire a jeho majitelé ho v roce 1942 poskytli armádě. Byl zařazen do 2. pluku SAS v  Wivenhoe ParkEssex. Jeho služební číslo bylo 471/322. Po válce byl velmi popularizován a uvádělo se, že absolvoval 20 seskoků padákem. Po roce 2006 se však objevily hlasy, že padákem neskočil ani jednou, že si to vymysleli vojáci, aby ho nemuseli vrátit původním majitelům. Na vyznamenání Dickinovou medailí ho navrhla War Office, podle jejich oficiálních záznamů Rob absolvoval více než 20 seskoků, z toho 3 operační. Byl demobilizován 27. 11. 1945 a vrátil se na statek. Dne 16. 7. 1947 vedl skupinu 32 válečných psů na přehlídce ve Wembley.   Obdržel i další vyznamenání. Největší britská dobročinná společnost na ochranu zvířat Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)  ho vyznamenala Červeným obojkem a Medailonem za chrabrost. Obdržel i 1939-45 Star, Africa Star a Italy Star. Zemřel roku 1952 ve věku 12 let.

Reklama

Prameny:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dickin_Medal
https://en.wikipedia.org/wiki/Rob_(dog)
Medal News 2022–11

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více