Main Menu
User Menu
Reklama

Obsazení mostu u Remagenu 1945

Autor : 🕔15.02.2023 📕5.668
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Jak spojenecké jednotky postupovaly po celé frontě proti nacistickému Německu v zimě 1944-45, armáda Spojených států chtěla obsadit neporušený most přes řeku Rýn, aby umožnila svým vojákům a těžké technice rychle postupovat do Německa. Rýn byl poslední velkou překážkou spojeneckých sil na jejich devět měsíců dlouhé ofenzívě, která začala v den D, 6. 6. 1944 v Normandii.

Americký letecký průzkum identifikoval dva mosty, dosud stojící přes Rýn. Jeden byl v Oberkasselu poblíž Düsseldorfu a 83. divize vyrazila vpřed, aby se ho zmocnila. Jak se americké jednotky blížily, němečtí ženisté vyhodili most do vzduchu. Druhý byl jižně od Urdingenu a jednotky 2. obrněné a 95. pěší divize postupovaly směrem k mostu. Američtí vojáci obsadili a přešli most, ale německý protiútok je zahnal zpět a umožnil ženistům vyhodit most do vzduchu.

Reklama

Tato dočasná ztráta vyvolala v Berlíně velké obavy a Adolf Hitler nařídil, aby všechny zbylé mosty přes Rýn byly vyhozeny do vzduchu, i kdyby byly německé síly, bojující západně od řeky, odříznuty od ústupu. Německá vojska podle Hitlerových rozkazů vyhodila do vzduchu všechny zbývající mosty přes Rýn, kromě jednoho. Nepochopitelně, Ludendorffův most v Remagenu, starověkém římském městě, nacházejícím se mezi Bonnem a Koblenzem, byl ponechán. 325 metrů dlouhý železniční most byl postaven německými inženýry během první světové války pro přesun zásob a vojáků na západní frontě ze zbrojních továren v Porúří. Po válce okupovala oblast Francie a převzala kontrolu nad mostem. Francouzští ženisté zaplnili demoliční komory betonem, díky čemuž bylo most velmi obtížné zničit.


11. 3. 1945 překročili vojáci a tanky M4 Sherman z 1. armády Ludendorffův železniční most a dostali se na východní břeh řeky Rýn. Poslední přírodní překážka na západní hranici Německa byla překročena Spojenci
warfarehistorynetwork.com


Německý voják si v lednu 1945 prohlíží protiletadlové postavení na východním břehu Rýna a v dálce vidí Ludendorffův železniční most. O několik týdnů později používaly most k přechodu do Německa jednotky americké 1. armády.
warfarehistorynetwork.com

Ludendorffův most navazoval na 383 metrů dlouhý tunel v Erpeler Ley před tím, než trať pokračovala na východ do Porúří. Spojenci podnikli opakované letecké útoky proti mostu po bitvě v Ardenách ve snaze zpomalit pohyb německého zásobování a vojska směrem k Belgii. Americké letecké útoky most poškodily, ale němečtí ženisté ho dokázali opravit. Most měl být bombardován opět ráno 7. 3., ale nálet byl zrušen kvůli špatnému počasí. To ráno dosáhla průzkumná jednotka 9. obrněné divize Remagenu a oznámila neuvěřitelnou zprávu, že Ludendorffův most je stále neporušený a používán Němci.

Podporučík Karl Timmermann z 27. obrněného pěšího pluku vedl jednotku v džípu, a když objel svah na sever od Remagenu, uviděl pod ním panorama, které ho donutilo zamrkat: dva bílé neporušené kamenné pilíře Ludendorffova mostu přes modrozelenou řeku Rýn. Němečtí vojáci přes něj položili dřevěná podpůrná prkna, aby umožnili přejezd tanků a nákladních aut. Vojáci a civilisté ucpali most, což z něj činilo lákavý cíl pro spojenecká válečná letadla. Timmermann poslal rychlou zprávu svému veliteli praporu, podplukovníku Leonardovi Engemanovi a hlásil, co viděl. V poledne brigádní generál William M. Hoge, velící bojové skupiny B 9. obrněné divize III. sboru 1. armády, obdržel od Engemana potvrzení, že Ludendorffův most Němci nezničili.

Reklama

Proti rozkazům neodchylovat se od plánovaného cíle, města Ahrweiler, Hoge nařídil, aby byl most okamžitě obsazen. „Dostaňte své muže do města,“ zavolal Engemanovi. „Už jsou na cestě,“ odpověděl Engeman. Už nařídil Timmermannovi, aby vzal četu tanků Pershing od 14th Tank Battalion, každý vybavený 90mm kanónem a zamířil přímo ze svahu směrem dolů do města. Engeman řekl: „Jděte dolů do města. Projděte ho co nejrychleji a dosáhněte mostu. Pěchota půjde pěšky. Polopásy pojedou vzadu. Pojďme s sebou hodit.

Tanky Pershing rachotily po cestě do Remagenu, následovány pěchotou. Američané postupovali rychle proti slabému odporu rozptýlených německých odstřelovačů. Němečtí zajatci, vyvedení z domů na předměstí Remagenu, byli dotazováni na obranu ve městě a na mostě. Jeden německý voják řekl Američanům, že Ludendorffův most má být vyhozen do vzduchu v 16:00. Podobné informace získaly již dříve jednotky 52. obrněného pěšího praporu v Sinzigu, několik mil od Remagenu. Tyto zprávy byly předány Hogeovi, který řekl Engemanovi v 15:15: „Máte 45 minut na dobytí mostu.“ Engeman hlásil veliteli vedoucího tanku Pershing, poručíku Johnu Grimballovi: „Dostaňte se co nejrychleji na most.“ Grimball rádiem odpověděl: „Pane, už jsem tam.

Tanky Pershing zaujaly palebná postavení poblíž západního konce mostu. Jeden z prvních cílů, které našly, byl dlouhý vlak nákladních vozů podél východního břehu. Pershingy vlak rychle zničily. Němečtí obránci Remagenu byli pod velením kapitána Williho Bratgeho, který dostal nezáviděníhodný úkol střežit životně důležitý most s pouhou hrstkou raněných, starých, popřípadě odvedených vojáků, z nichž někteří byli ruští dobrovolníci. Bratge vybudoval propracovaný systém zákopů a bunkrů, ale měl pouze 36 mužů. Most sám byl zapojený elektrickým zapalovacím pojistkovým systémem k ovládacímu spínači uvnitř vchodu do tunelu Erpeler Ley. Šedesát krabic vysoce explozivních výbušnin bylo umístěno podél celé délky mostu, připraveny k odpálení ve správný čas.

7. 3. ráno byl německý major Hans Scheller poslán, aby převzal obranu Remagenu a zničil Ludendorffův most. Scheller vůbec neznal město, vojáky, ani most samotný. Sotva dorazil do Remagenu a představil se Bratgemu, když přišla zpráva, že německé jednotky na kopci nad městem byly napadeny americkými tanky a pěchotou. Krátce nato přiběhnul kapitán dělostřelectva a hlásil, že jeho prapor je na cestě k mostu, prosil ostatní důstojníky, aby nevyhodili do povětří most, než ho jeho vojáci překročí. Scheller souhlasil. On a Bratge zřídil své velitelství uvnitř ústí tunelu na druhé straně mostu a čekali, až se Američané ukážou. Ztratili tak drahocenný čas. Brzy žádný nebyl.

Američané se objevili na opačném břehu a začali střílet. I když němečtí obránci mostu čekali nebezpečně dlouho, než ho odpálí, neexistovala žádná záruka, že se američtí vojáci dostanou bezpečně přes most, než bude demoliční zařízení odstraněno. Engeman usoudil, že Němci pravděpodobně čekají na americké tanky, aby vyhodily most, až tam vjedou. Pěšáci v čele s Timmermannem se přesunuli přes město Remagen směrem k mostu. Mezitím obsadily Grimballovy tanky Pershing palebné pozice na západním konci mostu. Když rota A 27. obrněného pěšího pluku dosáhla v 15:50 západní konec mostu, odpálili Němci demoliční nálož, čímž se vytvořil velký kráter na přístupu k mostu, bránící tankům v přechodu mostu. Druhá detonace přišla, když byla rota A přibližně ve dvou třetinách mostu. Exploze vyřadila hlavní ocelovou diagonální podpěru, umístěnou na straně proti proudu a zničila část dřevěných prken a mostovky, což vedlo k prohnutí mostu o šest palců, ale nezničila most. Američané, i když otřeseni, pokračovali dál přes most.


Spojenecká 12. a 21. skupina armád dosáhla Rýnu na počátku jara 1945 a úspěšně ho překročila na několika místech
warfarehistorynetwork.com


Vojáci 9. obrněné divize zajišťují Ludendorffův most
commons.wikimedia.org

 
Nadporučík Karl Timmerman (vlevo) byl prvním důstojníkem, který překročil Rýn, seržant Alexander Drabik (vpravo) zas prvním spojeneckým vojákem, který překročil Rýn

Zatímco americká pěchota poklusem překračovala most, němečtí obránci se krčili uvnitř potemnělého železničního tunelu. Scheller se pokusil shromáždit muže k protiútoku, ale vojáci, z nichž většina nevěděla, kdo je, odmítli nastoupit. Nikdo nechtěl být prvním mužem, který zemře při americkém vstupu do Německa. Frustrovaný Scheller naskočil na kolo a vyrazil dozadu, aby získal nové rozkazy, což bylo fatální rozhodnutí. O několik dní později, když se dostal zpět na velitelství LXVII. sboru v Altwiedu, byl Scheller zatčen a postaven před vojenský soud za to, že opustil svůj post. Spolu se třemi dalšími důstojníky, dvěma ženisty a velitelem protiletadlového dělostřelectva, kteří nedokázali vyhodit do povětří most v Remagenu, byli spoutáni, odvedeni do nedalekého lesa a zastřeleni.

Reklama

Zpátky v tunelu, Bratge a ostatní se pokusili opustit tunel zezadu, jen aby našli cestu zablokovanou nepřátelskými vojáky. Bratge si všiml další skupiny vojáků a civilistů, kteří odcházeli předním vchodem a mávali bílou vlajkou. Dalo mu to potřebné krytí, aby zachránil svou čest. „Ta bílá vlajka byla vztyčena proti naší vůli,“ řekl zbývajícím vojákům. „Pokračovat v boji by znamenalo porušení Ženevské konvence a učinili by nás odpovědnými za smrt nevinných žen a dětí. Z tohoto důvodu nařizuji, aby všechny boje okamžitě přestaly. Zahoďte své zbraně a vojáci budou poslední, kdo opustí tunel.“ Bývalí obránci se nyní stali zajatci.

Plné využití předmostí se téměř neuskutečnilo kvůli selhání rozkazů na nejvyšších úrovních americké armády. Celkové plánování útočných operací východně od Rýna bylo pod kontrolou nejvyššího velitelství spojeneckých expedičních sil. Generálmajor Harold „Pinky“ Bull, zodpovědný za zpravodajství G-3, nechtěl, aby byl plán postupu na široké frontě přerušen. Generál Omar Bradley, velitel 12. skupiny armád, telefonoval generálu Dwightu Eisenhowerovi, veliteli spojenců, zprávy, že 9. obrněná divize dobyla neporušený Ludendorffův most přes řeku Rýn a zřídila předmostí na východním břehu. Eisenhower řekl Bradleymu, „Brade, to je úžasné. Jasně, jděte rovnou přes se vším, co máš. K čertu s plánovači.


Dým nad věžemi Ludendorffova mostu, když německé dělostřelectvo ostřelovalo americké jednotky a zásoby na východním břehu. Němci také zahájili nálety ke zničení mostu
warfarehistorynetwork.com


Vše co zbylo z mostu poté, co se 17.  3. 1945 zřítil do Rýna. 28 amerických vojáků bylo zabito během kolapsu struktury týden poté, co byl most obsazen 9. obrněnou divizí
warfarehistorynetwork.com

24 hodin poté, co se Němcům nepodařilo zničit Ludendorffův most, překročilo řeku 8000 amerických vojáků, velké množství tanků, samohybných děl a nákladních aut. Všechno však nešlo hladce. Tanky přidělené roty A 14. tankového praporu se bezpečně dostaly přes most, ale stíhače tanků z 656. praporu stíhačů tanků prolomily dřevěnou podlahu a zablokovaly další vozidla. Američtí vojáci, jedoucí v polopásu za stíhači tanků sjeli z mostu. Trvalo nějakou dobu, než bylo vozidlo uvolněno a obnovil se pohyb těžkých vozidel přes most.

Po 24 hodinách byly k předmostí poslány německé 9. a 11. Panzer Division a pokusily se izolovat 9. obrněnou divizi. 9. 3. provedlo 10 německých letadel, z nichž bylo osm střemhlavých Stuk, nálet a zaznamenaly dva zásahy. 15. 3. zaútočilo na most 20 proudových letadel, směs Messerchmittů Me-262 a bombardérů Arado Ar-234 B-1. Nedosáhly žádného zásahu.

Poté, co Eisenhower nařídil využít předmostí, musela se americká vojenská policie na západním břehu Rýna vypořádat s velkým provozem vojenských vozidel a tisíců pěšáků. Všechny cesty vedoucí k mostu byly přeplněné, zpomalovalo to pohyb přes řeku. Na ochranu mostu před německými letadly byla protiletadlová vozidla seřazena vedle sebe na západním břehu, jednotky byly podporovány dělostřeleckou palbou přes řeku na německé jednotky, pokoušející se izolovat americké předmostí.

Od 9. 3. ostřelovalo most německé dělostřelectvo a ostřelovalo spolu s ním také ženisty z 51. a 291. ženijního praporu, kteří pracovali na opravě mostu. Tito ženisté také postavili pontony přes řeku na obou stranách Ludendorffova mostu. Byly zálohou pro případ, že by Němci byli schopni zničit hlavní most. Ženisté pokračovali v práci i během těžkého německého dělostřeleckého ostřelování. Mezitím byli němečtí civilisté odsunuti z Remagenu, aby německé jednotky neměly možnost dostávat tajné zprávy o dění na západním břehu. Americké ženijní týmy pracovaly 24 hodin denně, aby udržely Ludendorffův most v provozu.

Němci se vytrvale snažili zničit Ludendorffův most. Pustili po proudu člun, obsahující výbušniny, aby vyhodili most do vzduchu. Stalo se to sice v noci, ale američtí vojáci člun zachytili a zapálili. Po proudu byly pouštěny i miny, ale stříleli na ně američtí ostřelovači a vyhodili je do vzduchu, než se stačily dostat k mostu. Dobrovolníci v gumových oblecích plavali v ledové vodě proti proudu a táhli za sebou výbušniny, ale byli odhaleni Američany na východním břehu řeky a zabiti nebo zajati dříve, než mohli umístit nálože. Němci se snažili vystačit s vojáky a zbraněmi, které měli podél východního břehu Rýna. Dobytí mostu odřízlo 300 000 německých vojáků západně od řeky.

Proti mostu byla nasazena i raketa V-2. Německé jednotky se stáhly o devět mil, aby se dostaly z možných dopadových zón. Jednotka určená k palbě V-2 proti mostu se nacházela v Hellendornu v Holandsku, 210 kilometrů severně od Remagenu, přemístěna sem byla 8. 3. Kvůli spojeneckým leteckým útokům trpěla raketová jednotka problémy s palivem a zásobováním. Hitler chtěl vypálit 50 až 100 V-2 proti mostu do dvou dnů, ale vojáci byli schopni vypálit pouze 11 V-2 17. 3. Rakety přilétaly nebezpečně blízko k mostu. Jedna udeřila na pozemek poblíž kostela Apollinaris ve městě Remagenu, jednu míli od mostu. Raketa zničila několik budov v okolí kostela. Další V-2 dopadla do Rýna, jednu míli od mostu. Třetí přistála uvnitř Remagenu, zničila budovu, kde bylo ubytováno 12 amerických vojáků, tři byli zabiti. Čtvrtá V-2 zasáhla velitelské stanoviště 1159. ženijní bojové skupiny, zabila tři a zranila 31 lidí.

I když žádná z raket nezasáhla most, rázové vlny, demoliční exploze a stálý americký vojenský provoz na mostě způsobily jeho zhroucení. 17. 3. v 15:00 most spadl do řeky Rýn a zabil 28 amerických ženistů, kteří pracovali na mostě.

Třináct vojáků, včetně Timmermanna, DeLisia, Drabika, Grimballa, Motta a Chinchara, obdrželo Kříž za vynikající sližbu (DSC). Dalších 152 obdrželo Stříbrnou hvězdu. Bojové velitelství B 9. obrněné divize obdrželo Prezidentskou citaci.


Zbytky zničeného mostu v pozadí, vpředu jeden ze dvou pontonových mostů přes Rýn
warfarehistorynetwork.com

Zdroj:
WWII History February 2022
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.02.2023 📕5.668