Bitva o Romani, srpen 1916

Autor: Pavel Sláma / paulito 🕔︎︎ 👁︎ 6.140

V červenci 1916 postupoval německý plukovník Kress von Kressenstein přes Sinaj, jeho cílem byl Suezský kanál. Vítězství Turků u Gallipoli v prosinci 1915 a Kut Al Amara v dubnu 1916 zasáhlo britskou prestiž a uvrhlo jejich armádu do chaosu. Každý den připlouvaly čerstvé jednotky Dominia přes Suez, aby doplňovaly ztráty na frontách. Kress von Kressenstein se pokusil obsadit kanál již minulý duben, ale jeho akce postrádala přípravu a byl zastaven u Oghratiny a Katie. Britové utrpěli těžké ztráty, ale Osmané byli odraženi.

Nyní byl zpět s 3. osmanskou pěší divizí, která se skládala z veteránských 31., 32. a 39. pluku, každý byl ekvivalentem britské brigády. Byly doplněny velkým počtem rakouských a německých kulometníků a dělostřelců, celkem měl von Kressenstein 16 000 mužů.

Reklama

Britové obsadili pozice u Romani, přirozené obraně za dunami a pahorky. Britským jednotkám velel generálmajor Herbert Lawrence, velitel 52nd (Lowland) Division. Měl 14 000 mužů, ale nedostatek dělostřelectva. Podobně jako u Osmanů, většina jich byla veterány od Gallipoli a k dispozici měl svoji vlastní divizi, kterou vedl dočasně generál Wilfrid Smith (veterán z tibetské expedice) a Australian and New Zealand Mounted Division, kterou vedl generálmajor Harry Chauvel. Navíc měl 158th Brigade z 53rd (Welsh) Division, ačkoliv zase jízdní divize postrádala 3rd Australian Light Horse Brigade. Další jednotky byly v týlu, včetně částí 42nd (Lancs) Division, New Zealand Mounted Rifles Brigade, Imperial Camel Corps a 5th Mounted Brigade.

Generál Lawrence ustavil obrannou linii sever-jih východně od Romani a rozdělil své jednotky do dvou částí. Na severu byla 52nd Division zakopána s ochranou ostnatého drátu a kulometů. Blíže k moři, kde mohly jeho jednotky podporovat lodě Royal Navy, nepředpokládal osmanský útok. Věřil, že udeří na jeho pravém křídle, kde ustavil past. Zakopal pěchotu na pahorku Katib Gannit a další čtyři míle jižně obsadil linii jízdou. Ačkoliv měl Chauvel dvě Light Horse brigády, linii držela jen jedna a druhá vždy podnikala rušivé útoky. Nebyly zde žádné zákopy a jízda měla vést ústupový boj směrem ke Katib Grannit. Cílem bylo zatáhnout Turky do boje a pak je obklíčit ze severu.

Brity očekávaný útok přišel 4. 8. ráno. 3. 8. strávila 2nd Light Horse Brigade rušením tureckých postavení, zatímco 1st Light Horse Brigade držela postavení. Před setměním, nasazeny jižně od Katib Grannit, byl 2nd Light Horse Regiment vpravo, 3rd Light Horse Regiment vlevo a 1st Light Horse Regiment v záloze. V 9 večer začala 2nd Light Horse Brigade přijíždět z dun a projíždět drženými pozicemi. Sporadická palba do půlnoci zesílila.


Německý plukovník Friedrich Kress von Kressenstein byl vyšším osmanským důstojníkem


Generálmajor Sir Herbert Lawrence vytvořil vynikající obranný plán u Romani


Britská Egyptian Expeditionary Force byla směsí národů ze všech koutů říše


Muži z Norfolk Yeomanry budují obranu v poušti. Jen severní část Lawrenceho linie byla opevněna

Bylo jasné, že se do boje zapojují hlavní síly. Osmané se soustřeďovali před hlavním útokem, generál Lawrence odhadnul jejich plány přesně. Jak rostl tlak na Australany, nasadili plukovní a brigádní zálohy, ačkoliv tma a špatná komunikace vedly ke zdržení a omylům na obou stranách. Ve dvě hodiny ráno začaly na Australany přicházet útoky, kdy byli přečísleni 10:1. Ve tři hodiny byla obsazena hora Meredith nedaleko středu linie a 1st Light Horse Brigade byla zatlačena zpět. Mnoho Osmanů bylo naboso, což jim umožňovalo v písku snazší pohyb než těžké boty Australanů. Několik postavení bylo převálcováno, než mohli obránci dosáhnout svých koní. Australané nyní prováděli jeden z nejtěžších manévrů, organizovaný ústup za boje. Podplukovník George Bourne, velitel 2nd Light Horse Regiment, později říkal, že tento manévr byl testem disciplíny jeho mužů.

Reklama


Britové měli na Blízkém východě nedostatek dělostřelectva


Lehká kavalérie se zasloužila o vytvoření pasti

Na australské levici, po obsazení hory Meredith, se 31. osmanský pluk zastavil. Ale ve středu a na pravé straně tlak pokračoval. 32. a 39. osmanský pluk postupovaly kolem jižního křídla, tlačily nejen na sever proti Australanům, ale také na západ, v pokusu je obejít. Na úsvitu, ve 4:30, nasadil generál Chauvel 2nd Light Horse Brigade k posílení hřebenu Wellington (za Katib Gannit), kde se Osmané pokoušeli postupovali do britského tábora a do týlu 52nd Division.  


Náčrtek mapy 10 etapy bitvy u Romani na Bir el Abd
en.wikipedia.org


Britští spojaři používali zejména vlajky a zrcadla, telefon byl používán jen na nejvyšším stupni velení


Ačkoliv práce na železnici pokračovala, základem britské dopravy byli velbloudi. Egypťané z Camel Transport Corps byli velmi důležití

I s posilami byl hřeben Wellington nebezpečným úsekem. Byl pod palbou osmanských děl z hory Meredith a brzy po šesté musel Chauvel ustoupit do záložního postavení. 31. osmanský pluk postoupil na hřeben a zastavil. Odtud zahájil palbu do britského tábora.

Část 156th Brigade byla nasazena k posílení australského křídla, protože Lawrence odmítnul větší přesuny. Zbytek 31. pluku zahájil útok na divizi, podporován dělostřelectvem. Australané a Novozélanďané na hřebeni Wellington se mohli jen zakopat před kulometnou a dělostřeleckou palbou. Jediné pozitivum bylo, že byli tak blízko tábora, že mohli dostávat teplý čaj. Ve tvrdém odporu je podporovala Ayr Battery z Royal Horse Artillery, která bránila nepříteli v dalším postupu.

Reklama

Dalším příkladem statečnosti byl plukovník John Royston, velitel 2nd Light Horse Brigade, veterán válek se Zuluy a búrských válek. I po zranění odešel na ošetřovnu až na přímý Chauvelův rozkaz. V této chvíli Osmané na konci britského pravého křídla začali frontu obcházet.

Lawrence, řídící boj z Kantary, začal mobilizovat síly na podporu ohroženého křídla. Zbytky 5th Mounted Brigade a New Zealand Mounted Rifles byly přesunuty k ochraně týlových cest, zatímco pěchota 42nd Division byla vlakem přesunuta do Pelusie. Byl to závod a jen rychlé rozhodnutí majora Charlese Turnera z D Squadron, Royal Gloucestershire Hussars na stanici Pelusium zachránilo den, když postoupil dopředu a zablokoval Osmany na dost dlouho, než přišly posily.

Ráno Osmané zastavili, vyčerpaní z pochodu a bojů, bez jídla a vody. Britové byli v podobném stavu, ale byli zatlačeni do tábora a měli přístup k zásobám. V 11:30 začal protiútok, Britové postupovali z jihu z Pelusia, aby Turky zatlačili. 5th Mounted a Novozélanďané začali dlouhý postup k hoře Royston. Postup byl pomalý a opatrný do pěti odpoledne, kdy jižní svah hory obsadily eskadra jízdy z Gloucestershires a dvě z Worcester Yeomanry, které vedl plukovník Ralph Yorke. Odtud kryli Novozélanďany, kteří čistili hřeben. D Squadron Hussars měla horu obsadit. To se jí podařilo a získala zde 500 zajatců a 4 děla.

V době, kdy padla hora Royston, opět začaly boje na hřebeni Wellington, ačkoliv zde útočili Osmani. Poté, co byl útok rozbit dělostřelectvem, zahájil Chauvel svůj vlastní útok v 6:45, použil skotskou pěchotu ze 156th Brigade. Ta se však dostala do těžké palby a na noc se zakopala. Přes noc se jednotky přeskupily, doplnily munici a odpočaly si. Na britské straně byly omezeny dávky vody, protože zásobovací linie byla přerušena. Pro Osmany byl vody také nedostatek.

Boj začal brzy a trval déle, než čekali a jejich zásobovací linie byly přerušeny. Přes noc Britové evakuovali raněné vlakem, více než 350 Australanů a k tomu 60 mrtvých a přivezly další posily pro 42nd Division. Britové zaútočili 5. 8. ve čtyři hodiny ráno. 156th Brigade obsadila hřeben Wellington a umožnila Australian and New Zealand Mounted Division, New Zealand Mounted Brigade a 5th Mounted Brigade postup na jihovýchod. Zbytek 52nd Division postupoval na východ, zatímco 42nd Division pokračovala v tlaku nasazením jízdy. Plán byl odpočívat přes největší vedra a pokračovat v napadání Osmanů jízdou.


Osmanští zajatci po bitvě u Romani

Ale tento plán takřka okamžitě padl. Po zuřivém ale krátkém boji se Osmané zhroutili, daleko dříve než se čekalo. Hřeben Wellington a hora Meredith byly obsazeny v pět hodin a zajato bylo 2500 Turků. Zbytek von Kressensteinových jednotek ustupoval na Katii. V 6:30 zahájil Chauvel pronásledování. Nalezené skupiny osmanských uprchlíků během dalších 36 hodin byly bez vody, rozprášené podél linie ústupu.

Nepřipravenost britské pěchoty pro pouštní operace byla dalším faktorem. Dvě brigády z 42nd Division přijely do Pelusia po dlouhé cestě, ale měly málo odpočinku a nedostatek vody. Nebyly schopny pochodovat více než tři míle. 127th Brigade odpadlo 800 mužů a musela zastavit. 52nd Division, ačkoliv byla aklimatizována, nedopadlo o mnoho lépe. To umožnilo Osmanům se odpoutat. Ačkoliv je stíhaly jízdní jednotky, Osmané ustavili krycí jednotky v různých oázách, kterými ustupovali. Jízda tak byla odražena a musela čekat na pěchotu a dělostřelectvo. Přesto zajala u Hamisahu 3rd Light Horse Brigade 400 Osmanů a sedm kulometů.

Na druhou stranu neúspěšný útok na Bir el Abd stál Australian Light Horse 70 padlých a 230 zraněných. Pronásledování pokračovalo do poloviny září, kdy von Kressenstein ustavil frontu jihozápadně od El Arish. Britové, kteří měli již příliš dlouhé zásobovací linie, pronásledování přerušili. Ačkoliv Britové neobklíčili a nezničili Osmany, zajistili Suezský kanál a Sinaj. Romani znamenalo přelom v britském válečném štěstí. Cesta do Palestiny byla otevřena, oběti od Gallipoli a Kutu byly pomstěny a von Kressenstesin byl do konce roku vytlačen na hranice.  

Zdroj: přeloženo z článku z časopisu World of War, August 2022

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více