Griersonův nájezd na Mississippi, 1863

Autor: Pavel Sláma / paulito 🕔︎︎ 👁︎ 6.663

V březnu 1863 chtěl generál Ulysses Grant rozdělit území Konfederace na východ a západ od Mississippi dobytím přístavu Vicksburg. Nicméně, aby se zabránilo nepříteli poslat posily do Vicksburgu po železnici, byl potřebný diverzní útok hluboko na konfederační území. Grant vybral plukovníka Benjamina Henryho Griersona ze 7th Illinois Cavalry. Tento bývalý 36letý učitel hudby a majitel obchodu měl vést brigádu se třemi dobrovolnickými jezdeckými pluky. Brigádu měly tvořit 7th Illinois Cavalry plukovníka Edwarda Princeho, 2nd Iowa Cavalry plukovníka Edwarda Hatche a Batterie K, 1st Illinois Light Artillery kapitána Jasona Smithe, která zahrnovala šest 2librových děl Woodruff, vše v celkové síle 1700 veteránů.


Plukovník Benjamin Henry Grierson v čele svých jezdeckých jednotek. Ilustrace na obálce Harper's Weekly.
commons.wikimedia.org

Reklama

Generálporučík John Pemberton velel konfederační armádě v Mississippi, rozptýlené síle 40 000 mužů, z toho 26 000 bylo umístěno ve Vicksburgu nebo v jeho blízkosti, poslední Konfederací držené město na této řece.

Griersonovy rozkazy byly vytáhnout z La Grange v Tennessee a postupovat na jih na území držené nepřítelem v Mississippi a zde ničit zásobovací sklady, telegrafy a železnice. První etapa tažení byla podél Mobile & Ohio Railroad, jejíž trať probíhala od severu k jihu paralelně s Griersonovou cestou, ale hlavním cílem byla Southern Railroad, vedoucí z východu na západ od Meridianu, přes Decatur a Jackson (hlavní město státu) až přímo do Vicksburgu. Konfederační železniční uzel, sklady a komunikační centrum na železnici byla Newton Station, více než 200 mil jižně od La Grange. Pokud by vše proběhlo v pořádku, brigáda by se dostala východně od Alabamy a postupovala zpět domů.


Benjamin Grierson, fotografovaný v roce 1865 jako generálmajor dobrovolníků, velící jezdeckému sboru armády West Tennessee
www.nps.gov


Generálporučík John Charles Pemberton, velící poražené konfederační armádě v Mississippi u Vicksburgu v červenci 1863


Griersonův nájezd
www.clevelandcivilwarroundtable.com

Reklama


Konfederační plukovník Clark Barteau velel 2nd Tennessee Cavalry
commons.wikimedia.org

Pochodový pořádek z La Grange měl být v pořadí 6th Illinois, následovaná 7th Illinois, pak 2nd Iowa s děly baterie K, nebyly vzaty žádné vozy zpomalující postup. Další den projely jednotky Ripley a New Albany, Griersonovým plánem bylo vytvořit co nejvíce odboček mimo trasu, aby oklamal nepřítele ohledně jeho skutečného směru cesty, noční zastávky proběhly na jižanských plantážích, jejichž majitelé museli pod hrozbou síly poskytnout potraviny a náhradní koně. Otroci z plantáží byli také osvobozeni, pokud to bylo praktické.

19. 4. dosáhla kolona Pontotoc, ujela 60 mil s minimálním odporem. Když Pemberton obdržel zprávy o unionistických nájezdnících, nařídil 2nd Tennessee Mounted Infantry podplukovníka Clarka Barteaua je pronásledovat a zároveň upozorňovat okresní velitele, aby mobilizovali místní milice a státní jednotky. 20. 4. bylo 175 mužů a koní, nezpůsobilých pokračovat dál, posláno zpět. Přezdívaný Quinine Brigade (Chininová brigáda), major Hiram Love z 2nd Iowa vzal je a několik zajatců plus jedno z děl zpět do La Grange, aby to vypadalo tak, že se vrací celá jednotka. Ale Barteau lest prohlédl a sledoval dál Griersonovu stopu.

Následujícího dne Grierson udělal druhý pokus a rozhodl se vrátit třetinu jednotek, aby oklamal Barteaua. 542 mužů 2nd Iowa plukovníka Hatche a další dělo se obrátilo zpět s rozkazem zničit železniční trať mezi Okolonou a West Pointem a projít skrz Alabamu zpět na území Unie. Tentokrát úskok zafungoval, Barteau hlásil, že nepřítel v počtu 1000 mužů se vrací zpět a začalo divoké pronásledování. V poledne Barteau napadl zadní a boční jednotky plukovníka Hatche v jezdeckém střetu. Konfederační jízda třikrát zaútočila na Hatchovu kolonu, ale 6ranné pušky Colt unionistů je odrazily. Plukovník Hatch pokračoval na sever, následovaný Barteauem, který přerušil kontakt o čtyři dny později. Nakonec, 26. 4., se 2nd Iowa bezpečně vrátil do La Grange s 21 zajatci a 200 uprchlými otroky, kteří vedli 600 ukořistěných koní a mul.

Mezitím se 1100 vojáků z 6th a 7th Illinois a čtyři zbývající děla kapitána Smithe hnalo dál na jih. V té době byla zformována průzkumná jednotka osmi skautů ze 7th Illinois pod velením seržanta Richarda Surbyho. Oblékali konfederační oděv, ozbrojeni byli brokovnicí, nebo dlouhou pěchotní puškou a přezdívali se Butternut Guerilla. Vznikli dle nápadu zástupce velitele 7th Illinois, podplukovníka Williama Davida Blackburna. Nepřátelská rozvědka již zjistila, že Griersonova brigáda prošla poblíž Starkville, 120 mil v nepřátelském území, takže Grierson musel zorganizovat další diverzi.

Kapitán Henry Forbes měl vést 35 mužů roty B 7th Illinois do Maconu, 30 mil východně od Louisville na severojižní železnici a způsobit zde dostatečné poškození, aby všichni předpokládali, že to provedla hlavní síla jednotky. Forbesův velící důstojník, plukovník Prince, se obával, že své muže již nikdy neuvidí. Forbes zjistil, že je Macon silně střežen a rozhodl se stáhnout, přesto spatření unionistické kavalérie na Mobile & Ohio Railroad způsobil, že nepřátelská rozvědka uvěřila, že je to jejich hlavní cíl. Věřili, že 5000 unijních jezdců útočí na železnici z Maconu do Meridianu a Pemberton vyslal do Meridianu generálmajora Williama Loringa, aby převzal velení všech jednotek a zničil nájezdníky.

22. 4. přinesl prudký přívalový déšť a Griersonovy dva pluky postupovaly hluboce zatopeným a bažinatým terénem, ​​takže když večer cválaly skrz Louisville, byly povzbuzováni měšťany, kteří si je spletli s konfederační kavalérií. Příští ráno, 23. 4., byl vymyšlen plán k překročení střeženého most přes řeku Pearl. Plukovník Prince postupoval s 200 muži ze 7th Illinois a s překvapením dobyl most a rozprášil milicionáře. Další město na trase byla Philadelphia, kde zvědové Butternut zjistili zátaras. Seržant Surby s 18 muži s pálícími revolvery vytlačili rebely a zajistili město. Grierson poslal své muži na jih během noci, Blackburna poslal vpřed s 200 muži do Decaturu, kterým prošel ve 4 hodiny a odtud dál do Newton Station, kde zmocnil skladu a začal ničit trať a telegrafní linky. Blackburnovi muži zde našli jen malou posádku, za hodinu přijel Grierson s hlavním kolonou.

Do stanice vjel nákladní vlak s 25 vozy s municí a zásobami pro Vicksburg. Blackburnovi muži se ho rychle zmocnili, stejně jako druhého vlaku s 13 vozy, nacpanými zbraněmi, střelivem a zásobami. Oba vlaky zapálili a explodující munice vedla Griersona k domněnce, že tam zuří bitva. Nicméně, při příjezdu, bylo jeho prioritou zabránit Blackburnovým mužům v plnění jejich lahví whisky z ukořistěného sudu! Mosty a telegrafní sloupy byly spáleny v délce šesti mil v každém směru, byly zapáleny dva sklady zbraní a uniforem, kolejnice byly ohnuty. Opět na pochodu, dorazila kolona 25. 4. do Raleighu, kde zůstali neochotně tři nemocní vojáci. Když přišly zprávy o zničení Newton Station k Pembertonovi, byl znepokojen možným ohrožením železnice do Vicksburgu, že odvolal 1st Mississippi a 2nd Arkansas Cavalry (plukovník William Wirt Adams) ze střežení přístavu u Grand Gulf na Mississippi, což později dovolilo Grantově armádě přistát tam prakticky bez odporu. Pembertonovy rozkazy byly stručné: „Obtěžujte a přepadejte nájezdníky. Pohybujte se rychle.“

Griersonův Butternut Samuel Nelson byl zajat na Forest Station, ale vydával se za konfederačního vojáka a dostal povolení pokračovat. Nelson jel hned zpět, aby ohlásil 27. 4., že se je nepřítel snaží zoufale dohnat. Kapitán Forbes a jeho 36 mužů ze roty B 7th Illinois se přiblížilo Enterprise, když tam najednou zastavil vlak, kde bylo 3000 mužů z 35th Alabama Infantry a bylo příliš pozdě se otočit a utéct. Forbes pokračoval pomalu pod bílou vlajkou příměří a trval na tom, že chce mluvit s velícím důstojníkem, plukovníkem Edwinem Goodwinem. Forbes blafoval a vysvětlil, že jsou předsunutou jednotkou a požadoval kapitulaci města jménem generálmajora Griersona, který je těsně vzadu s celou svou divizí.


Butternut Guerrillas, oblečeni jako konfederáti, obsazují první ze dvou vlaků, vjíždějících do Newton Station 24. 4. 1863


Podplukovník William D. Blackburn, zástupce velitele 7th Illinois Cavalry. Byl jediným důstojníkem, zabitým během Griersonova nájezdu

Reklama

Goodwin požádal o hodinu na rozmyšlenou, s čímž Forbes souhlasil. Kapitán co nejrychleji odjel. Forbes a jeho muži nakonec se připojili k hlavní koloně po 36 hodinách.

28. 4. poslal Grierson podplukovníka Loomise a osm rot z 6th Illinois, s Butternut Guerillas, aby ukořistily lodní trajekt přes řeku Pearl. Plukovník Prince a osm rot ze 7th Illinois jelo do Hazlehurstu, kde, oblečen v ukořistěné uniformě, vešel na telegrafní stanici a poslal falešnou zprávu Pembertonovi s tím, že Yankeeové nemohli překročit Pearl, protože trajekt je zničený a nyní míří na severovýchod. Za úsvitu 29. 4. Surbyho průzkumníci přinesli zprávu, že jezdecká brigáda plukovníka Adamse připravuje přepad kolony, následně se kolona otočila opačným směrem a večer dorazila do Brookhavenu.

Nicméně, aniž by to Adams tušil, plukovník Robert Richardson a jeho 20th Mississippi Mounted Cavalry byla Griersonovi na stopě a za úsvitu 1. 5. dorazila do Union Church, devět hodin za svou kořistí. Protože tak původní plánovaná zpáteční trasa byla zablokována, Grierson usoudil, že připojení ke Grantovi u Grand Gulf není možné, místo toho se rozhodl přejít unionistické linie v Baton Rouge, 100 mil dále na jih na Mississippi.

Nicméně Adamsova a Richardsonova jezdecká brigáda nebyla jedinou silou, která se blížila ke koloně. Před nimi se skrývalo 115 mužů praporu 9th Louisiana Rangers pod velením majora Jamese De Bauna, který plánoval napadnout Griersona osm mil západně od Osyky u Walls Bridge, jediného přechodu přes řeku Tickfaw. Grierson se nedokázal vyhnout střetu, tak nařídil Blackburnovi vpředu se Surbyho zvědy s podporou 7th Illinois roty G, prozkoumat sílu nepřítele, ale příliš vpředu cválající Blackburn byl zastřelen sesedlou nepřátelskou kavalérií, ukrytou v lese. Surby se pokusil zachránit svého důstojníka, ale byl zasažen kulkou z pušky do stehna. Přesto se dokázal otočit a ustoupit. Boj zblízka začal po příchodu roty G, ale Rangers byli rozprášeni, když kapitán Smith nasadil svá čtyři děla do akce. Přestřelka stála Griersona jednoho mrtvého a pět zraněných, včetně seržanta Surbyho.

V poledne 2. 5. dorazila vyčerpaná kolona do Baton Rouge po pochodu 76 mil za posledních 28 hodin. Celkem prošli za 16 dnů 600 mil, zničili 60 mil železnice a telegrafu, přes 3000 zbrojních a vládních skladů, zajali 500 zajatců, osvobodili otroky a ukořistili 1000 koní a mul jen za ztrátu tří zabitých, sedmi zraněných a pěti nemocných. Generál Grant to označil za jeden z nejskvělejších válečných činů kavalérie. Grierson se okamžitě stal národním hrdinou a byl povýšen na brigádního generála dobrovolníků.


Butternut Guerrillas, podporováni rotou G, 7th Illinois, pálí na sesedlou jízdu Konfederace skrytou vzadu za stromy


Plukovník Benjamin Grierson, sedící uprostřed, se štábem své jízdní brigády
commons.wikimedia.org


Plukovník William Wirt Adams
www.mdah.ms.gov

Přeloženo z článku Grahama Caldwella, The Armourer 205, September 2022

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více