Bitva u Falkirku, 22. 7. 1298

Autor: Pavel Sláma / paulito 🕔︎︎ 👁︎ 7.312

V souladu se středověkou tradicí válečných králů, kteří vedli své armády do bitvy, strávil král Eduard I. Anglický většinu své dlouhé a bouřlivé vlády (1272–1307) téměř neustálými kampaněmi, ať už ve Walesu, Skotsku, kontinentální Evropě nebo Svaté zemi. V říjnu 1297 právě uzavřel příměří se svým úhlavním nepřítelem, francouzským králem Filipem IV., uprostřed francouzsko-vlámské války, když obdržel šokující zprávu: anglická armáda utrpěla zničující porážku od skotských pikenýrů na Stirlingském mostě 11. 9. a vítězní Skotové od té doby podnikali přeshraniční nájezdy na jih na Durham.

Po návratu do Anglie v březnu 1298 ustavil Eduard své sídlo v Yorku a začal soustřeďovat pozemní a námořní síly ze všech koutů své říše, aby si podrobil severní rebely. Eduard – přezdívaný „Longshanks“ pro svou pozoruhodnou výšku 6 stop 2 palce – dobyl Skotsko v roce 1296 s obvyklou brutalitou. Krvavá lázeň, která doprovázela jeho rozkaz vyplenit opevněný skotský hrad Berwick-upon-Tweed, byla otřesná i na středověké poměry. Jeho následné snahy zbavit Skotsko jeho národní identity jen vyvolalo další nepokoje.

Reklama

V polovině roku 1297 vypuklo celkové povstání na obou stranách řeky Forth, vedené urozeným sirem Andrewem Morayem (nebo Murrayem) z Petty na severu a Williamem Wallacem na jihu. Aby uhradil náklady své nadcházející kampaně, uchýlil se Eduard k obvyklým feudálním metodám. Vydal „předvolání“ anglickým a skotským šlechticům, požádal parlament o nové daně na financování žoldáků, nařídil odvody pěšáků z Walesu, omilostnil zločince, aby pomohli doplnit řady armády a nařídil dodávky zásob z Irska. Ukázalo se, že Longshanks udělá vše pro to, aby získal finanční prostředky. V roce 1290 vydal edikt, kterým vyhnal z Anglie odhadem 2000 židovských obyvatel. Propadl mu veškerý majetek, který po sobě zanechali a převedl na svůj účet veškeré nesplacené dluhy, které jim kdo dlužil. Armáda, kterou dal Eduard dohromady v Yorku, byla největší invazní síla, shromážděná na Britských ostrovech od dob Říma, kdy generál Gnaeus Julius Agricola vedl dobytí Británie v 1. století.

Longshanksovu armádu tvořilo 2250 těžkých jezdců a 12 900 pěšáků, z nichž více než polovina byla žoldnéřů. Sotva 2000 pěšáků byli Angličané. Zbytek byl z vnitrozemí Walesu a pohraničí. Eduard si vážil zejména Velšanů, jako nejstatečnější a nejzkušenější pěchoty pod svým velením. Eduard vedl svou osobní družinu přes anglo-skotskou hranici a začátkem července se připojil k shromážděné pěchotě a kavalérii v Roxburghu a pochodoval na sever do Edinburghu. Tam král, zkušený logistik, očekával, že se setká se svým velkým zásobovacím lodním konvojem, který byl na cestě z východoanglických přístavů.


Eduard I.

Jak jeho mnohonárodnostní armáda postupovala na sever směrem k centru Skotska, Eduard musel čelit Wallaceově taktice spálené země a jeho vojáci a koně začali trpět nedostatkem zásob. Mezitím se stal Wallace hlavním velitelem Skotů po Morayově smrti na zranění, utržená u Stirling Bridge a pochodoval se svou armádou na sever, střežil svého nepřítele a moudře se vyhýbal hlavní bitvě. Eduard, který nevěděl o poloze skotské armády, postupoval přes Lauderdale a Dalhousie do Kirklistonu, západně od Edinburghu, kde se zastavil. Špatné počasí a protivítr rozptýlil flotilu, vezoucí životně důležité zásoby, takže Longshanksovy jednotky byly na pokraji hladomoru v době, kdy se utábořily.

Ačkoli Eduardova armáda byla působivá co do rozsahu, byla nedisciplinovaná. Velšští lukostřelci se hádali s gaskoňskými střelci z kuší a řada anglických rytířů hrozila, že dezertuje a přidá se k Wallaceovi. Doufaje, že přeskupí a doplní své demoralizované jednotky, král ustoupil zpět na předměstí Edinburghu, ale pokračující dezerce a spory si vybraly další daň. V jednu chvíli se zapojily velšské jednotky do opilecké vzpoury. I když byla rychle potlačena Angličany, stála životy 80 Velšanů a 18 Angličanů. Eduardovo tažení v roce 1298 se v podstatě zastavilo a panovník nevěděl, kde se jeho nepřítel nachází.

Ve skrytém skotském táboře v Callendar Wood jižně od Falkirku si Wallace uvědomil, že boj proti Eduardově impozantní armádě není přijatelný. Když slyšel o Longshanksových problémech, rozhodl se zahájit buď překvapivý noční útok na anglický tábor nebo obtěžovat tak dlouho zadní voj, až se anglická armáda stáhne. 21. 7. však dvě zrádná skotská hrabata, žárlící na Wallaceho a toužící získat královu milost, varovala Eduarda před Wallaceovými úmysly a prozradila umístění skotského tábora poblíž Falkirku, sotva 15 mil západně od anglického tábora. Toho dne odpoledne Eduard nařídil postup na Falkirk.

Vedení Longshanksovou obrněnou jízdou, Angličané pochodovali 10 mil a utábořili se na Burgh Muir, východně od Linlithgow. Armáda dorazila pozdě a přenocovala na zemi. Ve tmě ztratilo Eduardovo páže kontrolu nad koněm svého pána, ten pošlapal spícího krále, zlomil mu dvě žebra a způsobil rozruch, který probudil celou armádu. Přestože klid byl rychle obnoven, vojáci zůstali v nejvyšší pohotovosti.

Reklama

Eduard potlačil bolest, vyšplhal do sedla a vedl před úsvitem postup na Falkirk. Když se 22. 7. blížil východ slunce, anglický předvoj zpozoroval na výšinách Reddingu Muir skupinu kopiníků a předpokládal, že to je hlavní skotská armáda. Angličané se rychle zformovali do bitevní formace a postupovali do svahu a překonali hřeben. Nenalezli žádné známky po nepříteli a zastavili se, aby postavili stan jako provizorní kapli na břehu Westquarter Burn. Zatímco Eduard a Anthony Bek, válečný biskup z Durhamu, celebrovali mši, ranní mlha se vyčistila a Angličané mohli jasně vidět, jak se Skoti shromažďují na hřebeni jižně od Callendar Wood, míli na severozápad.

Překvapený náhlým objevením Longshanksovy armády se Wallace rozhodl, že nebude riskovat neuspořádaný ústup, ale vybojuje obrannou bitvu v co nejlepší pozici. Na rozdíl od Stirling Bridge však Wallace nenašel žádný terén, přírodní ani umělý, který by mohl podepřít jeho obranu. Přesvědčen, že Angličané zaútočí ze všech stran, shromáždil svých 8000 pikenýrů do čtyř obrovských, zhruba oválných útvarů, zvaných schiltrony. Některé prameny tvrdí, že Skotové postavili palisády z klád, ale je pochybné, že by měl Wallace na takové přípravy čas. Wallace rozmístil svých 1500 lučištníků pod vedením sira Johna Stewarta v mezerách mezi čtyřmi schiltrony.

Vyškoleni v lesích Selkirku a Ettricku nosili lučištníci dlouhé luky, vyrobené z tisových tyčí, které byly stejné jako ty, které nesli Velšané a Angličané. Chronická slabost Skotů v oblasti střelných zbraní byla z velké části způsobena akutním nedostatkem mužů, kteří luky ovládali.

Také skotská jízda, sotva 500 kopí, kterým velel bratr sira Johna, sir Jamese, vrchního správce Skotska, trpěla ochromujícím nedostatkem mužů. Poskytnuti Comyny a dalšími hrabaty, kteří podporovali povstání, ale byli mimo pole, jízdu tvořili nižší šlechtici a jejich družiny a nebyli pod Wallaceovým velením. Shromáždili se na pravém křídle schiltronů, což byla chybná pozice, která vybízela k útoku jízdu. Takto rozmístění čekali Skoti stoicky na anglického nepřítele. Byl zde výkvět anglo-normanského rytířství, aby podpořil Eduarda. Ale Longshanksovi rytíři si nebyli vědomi toho, že těžké deště proměnily část dna údolí v podmáčenou bažinu, zcela nevhodnou pro jízdní útok. Po mši Eduard navrhl, aby zastavili, postavili stany a nakrmili muže a koně, z nichž žádný od odjezdu předchozího odpoledne nejedl.


Nižší skotští šlechtici byli vyzbrojeni kopím a mečem


Vlevo rozbíjí anglická jízda skotskou a vpravo jsou čtyři obranné schiltrony

Podle Guisborougha polní velitelé varovali krále, aby tak neprovokoval. Mohlo to být jednoduše tím, že příliš horlivým rytířům došla trpělivost. Možná cítil jejich zápal pro boj, Eduard se podřídil svým podřízeným. Po modlitbě k Svaté Trojici nařídil útok.

Anglická armáda se skládala ze čtyř skupin jízdy. Pod vedením Rogera Bigoda, hraběte maršála Anglie a hrabat z Lincolnu a Herefordu, bylo nasazeno do předvoje 18 praporců (rytířů s vlastními vojáky) a 430 rytířů a vojáků. Sestoupili z Redding Muir, překročili horní tok Westquarter Burn a zamířili přímo na sever ke skotské linii. Krátce poté, co Bigodovi jezdci překročili Glen Burn, poblíž jeho soutoku s Westquarter Burn, jim začali koně klouzat po bažinatém dně údolí a náhle se zastavili. Po nějakém zmatku obešla přeformovaná kolona západní okraj bažiny. Pokračovali do kopce a brzy dorazili k pravému křídlu Skotů, kde na ně čekala Wallaceova jízda.

Mezitím John de Warenne, 6. hrabě ze Surrey a poražený od Stirling Bridge, vedl skupinu 15 praporců a 410 rytířů a vojáků ve stopách první skupiny, moudře obešel bažinaté jezero a také zamířil na skotské pravé křídlo.

Další skupině velel Bek, válečný biskup, čítala dva tucty praporců a 400 rytířů a vojáků. Jeho jízda obešla Westquarter Burn a bažinu z levé strany. Stěží překonali překážku, když mnoho Bekových předních jezdců, dychtivých se střetnout s nepřítelem, pobídlo koně a nechalo své krajany za sebou. Než aby zaútočili po částech, nařídil Bek ostatním čekat na příchod Eduardovy skupiny, největší ze čtyř, se 43 prapory a 850 rytíři a vojáky, chráněnými 100 gaskoňských střelců z kuší. Bekův arogantní zástupce, sir Ralph Bassett, bývalý anglický guvernér z edinburghského hradu, neměl v úmyslu čekat na krále a hrubě káral biskupa za jeho opatrnost. Bez ohledu na Bekovy pokusy je zastavit, Bassett a ostatní rytíři, toužící po slávě, pokračovali do kopce k husté mase skotských pikenýrů.


Pod vedením Anthonyho Beka, válečného biskupa z Durhamu (uprostřed), se anglická jízda setkala s tuhým skotským odporem, než je nepřečíslila Eduardova přesila
commons.wikimedia.org

Reklama

Když Bekova jízda zaútočila na čekající pikenýry na skotském levém křídle a země se chvěla pod kopyty více než 400 jezdců, napadl Bigodův předvoj skotskou jízdu vpravo. Ačkoli se co do počtu vyrovnali anglické jízdě, nezkušené Skoty rychle porazili Bigodovi těžce obrnění veteráni a rychle je vyhnali z pole. Několik současných pramenů obvinilo skotskou jízdu, že se stáhla bez boje. Ale hrstka odvážných rytířů sesedla a připojila se k schiltronům a bojovali pěšky. Poté, co porazili Wallaceovu jízdu, Bigodova skupina vrazila do schiltronu po nepřátelské pravici, zatímco Bekovi jezdci zaútočili zleva.

Pevně semknuté řady skotských pikenýrů pohotově odrazily obrněný útok, jejich naježená masa železných hrotů představovala zdánlivě neprostupnou bariéru. Neschopni prorazit, ustoupili angličtí jezdci bez větších ztrát. Obrátili svou pozornost na zranitelné skotské lučištníky v mezerách mezi schiltrony. Guisborough popsal výsledný chaos, kdy ohromení lučištníci zoufale bojovali, seskupeni kolem těla jejich velitele, sira Johna Stewarta, který spadl z koně a byl zabit. Těch pár přeživších lukostřelců hledalo útočiště mezi řadami pikenýrů. Nepohyblivé schiltrony zůstaly izolované a bez prostředků ke zmírnění osudu, kterému čelily.


Angličtí rytíři zahnali skotské rytíře a lučištníky, ale nedokázali zlomit pikenýry.
commons.wikimedia.org

Podmínky na bojišti se změnily ve prospěch Angličanů a Eduard mohl nasadit svoji pěchotu. Mohl nyní nasadit celou sílu proti obklíčeným Skotům. Po odeslání přeskupené jízdy proti nepřátelským křídlům nasadil Eduard svých 5500 velšských lukostřelců a 400 gaskoňských střelců z kuše do řady proti skotské frontě v extrémně blízké vzdálenosti, asi 100 yardů.

Poté rozdělil svých 7000 kopiníků a umístil je po obou stranách lukostřelců. Anglická linie čítala téměř 13 000 vojáků. Longshanks pak nařídil svým střeleckým jednotkám, aby zahájily palbu salv šípů, střel z kuší a praků. Protože potřebovali obě ruce k ovládání dlouhých kopí, Wallaceovi muži nebyli schopni nést štíty na svou obranu. Většina z nich byla oblečena v hrubých tunikách z podomácku tkané látky. Málokteří měli helmy nebo jakoukoli formu brnění, která je chránila před útoky neutuchajícího proudu vražedných střel, které pršely na ně dolů. Skotové se obzvláště báli anglických šípů z dlouhých luků, které byly přesné na vzdálenost 200 yardů, vyvíjely dostatečnou sílu k proražení brnění a mohly přišpendlit rytíře ke svému koni. Ze svého koně ve středu anglické linie mohli Eduard a Bek spokojeně sledoval své lukostřelce, střelce z kuší a prakovníky, jak střílejí do Skotů salvu za salvou.


Izolovaní a znehybnění skotští pikenýři jsou likvidováni lučištníky
commons.wikimedia.org

Ve skotské linii se brzy objevily mezery, které umožňovaly anglické jízdě prorazit a sekat do pikenýrů z těsné blízkosti. Eduard nakonec poslal své kopiníky, aby zahájili boj zblízka. Podle anglických písařů Lanercost Chronicle, zbývající Skotové, ačkoli byli napadeni ze všech stran, „stáli na svém místě a bojovali mužně“. Nevyhnutelně se nicméně čtyři rozbité schiltrony zhroutily a přeživší se rozutekli, pronásledováni Eduardovými jezdci a velšskými kopiníky, kteří je zabíjeli. Vyzván svými poručíky, Wallace je následoval v útěku na sever do Callendar Wood a utekl do hor, zanechal za sebou 7000 mrtvých Skotů. Ačkoli Angličané ztratili jen dva rytíře, více než 3000 anglických pěšáků leželo mrtvých na poli – svědectví o zuřivosti, s jakou Skotové bojovali proti nepřekonatelné přesile.

Tažení krále Eduarda z roku 1298 spotřebovalo značné množství nákladů, a zatímco to zničilo sílu Wallaceho, přineslo jen málo dalších výsledků a ani válka se nepřiblížila ke konci. Tvrdošíjně rozhodnut přinutit Skoty, aby uznali jeho nadvládu, Longshanks vedl řadu dalších vyčerpávajících tažení od roku 1301 do roku 1304, která si vynutila podrobení mnoha předních šlechticů. V polovině roku 1304 bylo Skotsko pevně v jeho moci. Anglická vojska obsadila hrady a pořádek byl obnoven. Wallace byl krutě popraven v roce 1305 a Eduard doufal, že to konečně dožene Skoty k zastavení boje. Jeho naděje byla rozbita v březnu 1306, kdy Robert Bruce, hrabě z Carricku a 7. hrabě z Annandale, nárokoval skotský trůn, čímž obnovil válku za nezávislost Skotska. Longshanks zemřel na úplavici v roce 1307 při tažení proti Robertu Bruceovi, který po dalších dvou desetiletích lítého boje konečně zajistil skotskou nezávislost.

Prameny: přeloženo z článku v Military History August 2022

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více