Main Menu
User Menu

17. tankový pluk [1958-1990]

17th Tank Regiment

     
Název:
Name:
17. tankový pluk
Originální název:
Original Name:
17. tankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
17. tankosamohybný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1990
Nástupce:
Successor:
20. tankový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.07.1989 9. tanková divize
01.07.1989-01.03.1990 15. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.03.1990 Týn nad Vltavou, Jaselská kasárna /
Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.MM.RRRR Valko, Aftanas (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1961 Valko, Aftanas (Podplukovník)
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR Matějka, Jaroslav (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Matějka, Jaroslav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1969 Matějka, Jaroslav (Plukovník)
DD.MM.1969-DD.MM.1975 Křiváček, Milan (Podplukovník)
DD.MM.1975-DD.MM.RRRR Exner, Jindřich (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1980 Exner, Jindřich (Podplukovník)
DD.MM.1980-DD.MM.RRRR Kyncl, František (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kyncl, František (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1985 Kyncl, František (Plukovník)
DD.MM.1985-DD.MM.RRRR Šedivý, Jiří (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1990 Šedivý, Jiří (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1958-01.03.1990 1. tankový prapor
01.10.1958-01.03.1990 2. tankový prapor
01.10.1958-01.03.1990 3. tankový prapor
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR motostřelecká rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR oddíl 130mm raketometů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR protiletadlová baterie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR průzkumná rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR spojovací rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR rota chemické ochrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR rota oprav techniky
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR rota týlového zabezpečení
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR plukovní ošetřovna
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
krycí číslo VÚ 5613
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/17-tankovy-pluk-1958-1990-t57666#416885Verze : 0
MOD
17. tankový plukVznik: 1. 10. 1958 transformací 17. tankosamohybného pluku


Krycí číslo: VÚ 5613


Čestný název:


Dislokace: Týn nad Vltavou


Nadřízený stupeň:
10/1958 - 7/1989 9. tanková divize
7/1989 - 3/1990 15. motostřelecká divize


Velitelé:
1958 - 1961 mjr./pplk. Aftanas Valko
1961 - 1969 mjr./pplk./plk. Jaroslav Matějka
1969 - 1975 pplk. Milan Křiváček
1975 - 1980 mjr./pplk. Jindřich Exner
1980 - 1985 mjr./pplk./plk. František Kyncl
1985 - 1990 mjr./pplk. Jiří Šedivý


Podřízené jednotky: (obecně, 80. léta)


- velitelská četa
- průzkumná rota (tři průzkumné čety)
- tři tankové prapory (každý: velitelské družstvo, tři tankové roty, technické družstvo, četa týlového zabezpečení, praporní obvaziště)
- motostřelecká rota (pouze u tankového pluku tankové divize)
- baterie houfnic 122 mm nebo oddíl raketometů 130 mm (velitelská četa, tři palebné baterie, četa týlového zabezpečení)
- protiletadlová baterie (velitelské družstvo, dvě protiletadlové čety, dopravní družstvo)
- spojovací rota (spojovací četa, rádiová četa)
- ženijní rota (ženijní četa, strojní četa)
- rota chemické ochrany (velitelské družstvo, četa radiačního a chemického průzkumu, četa speciální očisty)
- rota oprav techniky (dílna pásové techniky, dílna kolové techniky, výzbrojní dílna, spojovací dílny, speciální dílna, vyprošťovací družstvo)
- rota týlového zabezpečení (dvě automobilní čety, hospodářské družstvo, úpravna vody, sklady)
- plukovní ošetřovna


Výzbroj:
SD-100 (1958 - 1960 v rámci roty samohybných děl)
T-34/85 (1958 - 1960/1)
T-54A (1960/1 - 1986/7)
T-72M / T-72M1 (1986/7 - 1990)
130mm raketomet vz. 51
OT-62 (xxxx - 1981)
BVP-1 (1981 - 1990)
30mm PLDvK vz. 53/59
S-10M


Zrušení: 1. 3. 1990 přečíslován na 20. tankový pluk


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/17-tankovy-pluk-1958-1990-t57666#208395Verze : 0
MOD