Main Menu
User Menu
Reklama

17. pěší divize [1939-1939]

17th Infantry Division

17 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
17. pěší divize
Originální název:
Original Name:
17 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
17. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
17. pěší divize 2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Poznaň"
03.09.1939-06.09.1939 Operační skupina "Koło"
06.09.1939-17.09.1939 Operační skupina Knoll-Kownacki
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-01.09.1939 Hnězno, ? /
02.09.1939-02.09.1939 Czechowo-Jarząbkowo-Słupca, ? /
03.09.1939-03.09.1939 Słupca-Żychlin, dvůr /
04.09.1939-04.09.1939 Żychlin, dvůr /
05.09.1939-05.09.1939 Dąbrowice, hájenka /
06.09.1939-06.09.1939 Białków Górny, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Ponętów Górny, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Wygorzele, ? /
09.09.1939-09.09.1939 Uwielinek-Węglewice, ? /
10.09.1939-10.09.1939 Kuchary, ? /
10.09.1939-11.09.1939 Góra Świętej Małgorzaty, ? /
12.09.1939-12.09.1939 Góra Świętej Małgorzaty-Karsznice, ? /
13.09.1939-13.09.1939 Nagodów, ? /
14.09.1939-14.09.1939 Szewce Nagórne-Wiskienice, ? /
15.09.1939-15.09.1939 Wiskienice-Rybno, ? /
16.09.1939-16.09.1939 Rybno, ? /
17.09.1939-17.09.1939 Biała Góra u Brochowa, les /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-17.09.1939 Mozdyniewicz, Mieczysław Stanisław (pułkownik dyplomowany piechoty) 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-17.09.1939 Andzaurow, Artemi (podpułkownik dyplomowany artylerii) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Neoficiálně nesla název rovněž jako 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty (17. velkopolská pěší divize), což bylo vyjádřením rozmístění posádek jejich jednotek na území Velkopolska.
2) Divize byla dělostřeleckými a leteckými útoky rozprášena. Její jednotky ustupovaly nekoordinovaně ve směru na Modlin a Varšavu a teprve 19. září byla z jejích zbytků divize zreorganizována.
3) Dne 17.09.1939 ráno v blízkosti obce Bibiampol padl do německého zajetí.
Zdroje:
Sources:
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/17-pesi-divize-1939-1939-t65941#430171Verze : 2
MOD
17 Wielkopolska Dywizja Piechoty – 17. velkopolská pěší divize


Poplachová mobilizace byla provedena 24. – 27. srpna 1939 v prostoru posádek jednotlivých útvarů.
Divize byla podřízena :
Veliteli armády „Poznaň“ ( 15. března – 3. září 1939)
Veliteli Operační skupiny „Koło” (3. – 4. září 1939)
Veliteli Operační skupiny generála Knolla-Kovnackého (5. – 17.září 1939)
Veliteli skupiny „Palmiry“ (20. – 22. září 1939)
Ve dnech 16. – 18. září byla v bitvě nad Bzurou částečně zničena
Dne 19. září 1939 byly zbytky útvarů divize zreorganizovány.
Zanikla 22. – 23. září zničena v bojích .
Kolem 700 příslušníků divize bojovalo při obraně Varšavy až do její kapitulace.


Sestava 17. velkopolské pěší divize k 1. září 1939:
Velitelství divize
Velitel divize – diplomovaný plukovník Mieczysław Mozdyniewicz ( od 17. září v zajetí)
Velitel divizní pěchoty – diplomovaný plukovník Władysław Smolarski ( od 17. září v zajetí)
Velitel divizního dělostřelectva – diplomovaný plukovník Czesław Stefan Szystowski
Náčelník justiční služby – major aud. mgr Otton Roman Grudziński
Náčelník duchovní služby – kněz kaplan Kazimierz Krutkowski
Velitel meteorologické hlídky – neznámý


Štáb
Náčelník štábu – diplomovaný podplukovník Artemis Andzaurow (od 17. září v zajetí)
Operační důstojník – diolomovaný kapitán Jan Kazimierz Lech
Zpravodajský důstojník – poručík Władysław Koluśniewski
Ubytovatel – diplomovaný kapitán Stefan III Dobrowolski ( padl 22.9.1939)
Velitel ženijního vojska – kapitán Aleksander Karchesy
Velitel spojovacího vojska – major Jan B. Pawłowski
Velitel hlavního stanu divize – kapitán v záloze Leon Kukla
Náčelník vojenského četnictva – kapitán Stanisław Fliszewski
Náčelník výzbrojní služby – kapitán Stanisław Jursz
Náčelník intendanční služby – diplomovaný kapitán intendanční služby Bronisław Rogójski
Náčelník vozatajské služby – kapitán Maksymiłian Szałek
Náčelník zdravotnické služby – major doktor Henryk Jawiński
Náčelník veterinární služby – podplukovník wet.. Bronisław Otto


Pěší jednotky
68. pěší pluk – diplomovaný plukovník Adolf Tytus Nykulak
69. pěší pluk – diplomovaný plukovník Stanisław Dworzak
70. pěší pluk – plukovník Alfred Konkiewicz


Dělostřelectvo
17. lehký dělostřelecký pluk – diplomovaný plukovník Stefan Springer (do 31. 8. 1939)
- podplukovník Stanisław Piwakowski ( od 1. 9 . 1939 )
17. těžký dělostřelecký oddíl – podplukovník Wacław Albrecht
17. mobilní protiletadlová baterie typu „A“ – kapitán Wiktor Borodzicz (16.9. zraněn)


Průzkumné jednotky
17. divizní jezdecká eskadrona – major Władysław Kazimierz Szczerbik (17.9. padl)
72. cyklistická rota – poručík Luxman Gmachowski


Dispoziční a technické jednotky
72. rota těžkých kulometů na vozech – podporučík Bohdan Ginter
17. telegrafická rota – kapitán Zygmunt Majcherkiewicz
17. spojovací četa hlavního stanu – poručík Walery Maliszewski
17. radiotelegrafická četa – podporučík Edward Szymański
17. staniční četa – ?
17. družstvo spojovacího parku – starší seržant Władysław Kurowski
17. ženijní prapor – kapitán Aleksander Karchesy


Služby
Štábní rota – ?
Hospodářská rota – poručík v záloze Franciszek Szeszułka
17. četa vojenského četnictva – kapitán Stanisław Fliszewski
702. intendanční park – podporučík v záloze Stanisław Andrzejewski
702. zdravotnická rota - ?
702. polní nemocnice - ?
702. polní dezinfekčně – koupelová kolona - ?
702. polní bakteriologicko-chemická pracovna - ?
702. polní dentistická pracovna - ?
702. výzbrojní park – kapitán Kazimierz Bańkowski
17. polní soud - ?


Vozatajstvo
709. pochodová skupina - ?
710. pochodová skupina – kapitán v záloze Jan Kramer
709. – 716. vozatajská kolona - ?
702. vozatajská dílna - ?
17. vozatajská četa - ?


Přidělené jednotky:
8. střelecký prapor – major Leopard Krukowski
5. samostatný kulometný prapor – major Alfons KuboszSestava divize po reorganizaci 19. září 1939 v Cybulicach Dużych:


Velitel – podplukovník Wacław Albrecht


Pěchota:
68. pěší pluk – major Stanisław Culic
Stav pluku – více než 1000 lidí
69. pěší pluk – major Stanisław Maydanowicz
Stav pluku – kolem 45 % tabulkového stavu
70. pěší pluk – jeden sběrný prapor ze zbytků 8. střeleckého praporu a 1. kulometné roty 70. pěšího pluku – major Leopard Krukowski
Dělostřelectvo:
17. lehký dělostřelecký pluk – kapitán Antoni Wojciechowski
Stav pluku – 422 lidí, kolem 150 koní, 2 polní kuchyně, bez dělostřelecké výzbroje.
Ostatní:
Spojovací rota – kapitán Zygmunt Majcherkiewicz
Ženijní rota – kapitán Aleksander Karchezy
URL : https://www.valka.cz/17-pesi-divize-1939-1939-t65941#233667Verze : 0
MOD

POLSKÁ REPUBLIKA 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty
17. pěší divize [1939-1939]

Datum vzniku 24.08.1939
Předchůdce 17. pěší divize [1921-1939]
Datum zániku 23.09.1939
Následovník
Nadřízené velitelství 24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Poznaň" [1939-1939]
03.09.1939-05.09.1939 Operační skupina "Koło" [1939-1939]
05.09.1939-17.09.1939 Operační skupina generála Knolla-Kownackého [1939-1939]
20.09.1939-22.09.1939 Skupina "Palmiry" [1939-1939]
Dislokace 24.08.1939-01.09.1939 Gniezno
Od 01.09.1939 v poli na středoevropském válčišti
Velitel 24.08.1939-17.09.1939 Mozdyniewicz, Mieczysław Stanisław (pułkownik dyplomowany)
19.09.1939-23.09.1939 Albrecht, Wacław (pułkownik artylerii)
Podřízená tělesa 68. pěší pluk [1939-1939]
24.08.1939-08.09.1939; 10.09.1939-23.09.1939 69. pěší pluk [1939-1939]
05.09.1939-13.09.1939; 19.09.1939-23.09.1939 70. pěší pluk [1939-1939]
17. lehký dělostřelecký pluk [1939-1939]
05.09.1939-08.09.1939 7. těžký dělostřelecký pluk [1939-1939]
Podřízené oddíly 03.09.1939-13.09.1939; 16.09.939-17.09.1939 8. střelecký prapor [1939-1939]
24.08.1939-05.09.1939; 07.09.1939-13.09.1939 5. kulometný prapor [1939-1939]
17. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A [1939-1939]
17. těžký dělostřelecký oddíl [1939-1939]
17. ženijní prapor [1939-1939] (od 26.08.1939 v sestavě Velkopolské jezdecké brigády)
702. polní nemocnice
Podřízené setniny 17. divizní jezdecká eskadrona [1939-1939]
17. spojovací četa velitelství pěší divize
17. telegrafní rota [1939-1939]
72. cyklistická rota [1939-1939]
04.09.1939-13.09.1939 72. rota těžkých kulometů na vozech [1939-1939]
702. zdravotnická rota
04.09.1939-17.09.1939 Samostatná rota průzkumných tanků 71 (72?) [1939-1939]
Literatura Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, MON, Warszawa 1982
URL : https://www.valka.cz/17-pesi-divize-1939-1939-t65941#282187Verze : 0
MOD