Main Menu
User Menu

17. pěší divize [1914-1919]

17. Infanterie-Division

17. Infanterie-Division
17. pešia divízia

Sídlo jednotky:1914 - SchwerinPodriadené jednotky:33. Infanterie-Brigade / Altona
33. pešia brigáda / sídlo: Altona


34. Infanterie-Brigade (Großherzoglich Mecklenburgische) / Schwerin
34. pešia brigáda ( veľkovojvodstva meklenburského) /sídlo: Schwerin


17.Kavallerie-Brigade / Schwerin
15. jazdecká brigáda /sídlo: Schwerin


17.Feldartillerie-Brigade / Schwerin
15. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Schwerin


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


½ 2 Hannoversches Dragoner-Regiment 16
½ Dragúnsky pluk (2. hanoverský) č. 16


Division-Brückentrain-Abteilung 17
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 17


Lauenburgisches Jäger-Bataillion 9
Strelecký prápor (lauenburský) č.9


Nadradené stupne:


1. Armee - 1. armáda
IX. Armeekorps –9. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/17-pesi-divize-1914-1919-t66423#235135Verze : 0
MOD