Main Menu
User Menu

17. letecký stíhací pluk [1952-1954]

17th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
17. letecký stíhací pluk
Originální název:
Original Name:
17. letecký stíhací pluk /proudový/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
17. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1952-01.11.1954 5. letecká stíhací divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1952-DD.10.1954 Žatec
DD.10.1954-01.11.1954 Mladá

Velitel:
Commander:
01.09.1952-01.11.1954 Jaďut, Štefan (štábní kapitán letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1952-01.11.1954 1. letka
01.09.1952-01.11.1954 2. letka
DD.MM.RRRR-01.11.1954 3. letka
01.08.1954-01.11.1954 4. letka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1952-DD.10.1954 VÚ 7419 Žatec
DD.10.1954-01.11.1954 VÚ 7419 Mladá
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
Kronika 5. sld
Vlastní archiv

17. letecký stíhací pluk  [1952-1954] - Kopie nařízení - zřízení 17. lspp

Kopie nařízení - zřízení 17. lspp
URL : https://www.valka.cz/17-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t90774#339482Verze : 0
17. letecký stíhací pluk proudový
01.09.1952 byl zřízen "Nařízením MNO-GŠ/OMS čj.001536-52 z 11.8.1952 (spolu s čj.0016995-OMS z 19.4. 1952) a čj.0046819-VL velitel letectva sbor. gen. Hanuš Josef a podřídil jej veliteli 5. letecké stíhací proudové divize Žatec.

Funkcionáři při zřízení:
Velitel pluku: škpt. let. Jaďut Štefan
ZV pluku: kpt. let. Luska Rostislav
ZVP pluku: npor. Babica Stanislav
Velitel 1. letky: por.let. Penc Ladislav
Velitel 2. letky: por.let. Podskalský Radoslav
21 pilotů z XII. turnusu Leteckého učiliště, 6 letounů C-2

Nejdříve byla postavena organizační struktůra pluku. Opakovala se situace, jako při výstavbě starších pluků na žateckém letišti – docházelo z převelování kádrů mezi pluky.
Ani zdaleka nebyl nejmladší žatecký pluk naplněn dle TMP personálně, ani materiálně. Zejména v době vzniku byly přednostně doplňovány letouny i kádry „staré“ pluky divize.
Ve stavu bylo množství „Arad“ C-2 a měl z počátku jen dvě letky!
17. lspp působil spíš jako "školní pluk" 5. letecké stíhací divize.
(Od 7. května 1953 u pluku probíhal přeškolovací kurs pilotů 13.turnusu LU)

Zdroj: VÚA Praha
www.vojenstvi.cz
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/17-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t90774#339490Verze : 2
17. letecký stíhací pluk proudový
Hlavní výzbroj:
S-102 (DD.MM.1952-DD.10.1954)
CS-102 (DD.MM.1952-DD.10.1954)
C-2 (DD.MM.1952-DD.10.1954)
C-11 (DD.MM.1954-DD.10.1954)
K-65 (DD.MM.1952-DD.10.1954)
Označení příslušnosti letounů k jednotce :
Velitelský roj: SH–01 až 09;
-02; -03; -04; další (cvičné a kurýrní)
1. letka: VF-10 až 29
2. letka: NC-30 až 49
3. letka: ZJ-50 až 69
4. letka: YE-70 až 89.
***************
Stav letecké techniky v září 1952:
(Čj. 00635/OS - Hlášení výsledků BoPoPř u 5. lsd za výcvikový rok 1951/52)
S-102: 8
CS-102: 1
C-2: 8
---
Stav osob a letecké techniky u útvaru ke dni 26.05.1954 (Čj. 007624/13-54)
A) Osoby: (plán/skutečně)
Důstojníci: 170/79 (z toho piloti: 45/42)
Poddůstojníci z povolání: 14/28
Vojáci základní služby: 72/71
B) Letouny:
S-102: 38
CS-102: 0
C-2: 4
C-11: 2
K-65: 1
V průběhu r. 1954 se podstatně zvýšila naplněnost stavů letounů v plucích a vysoká intenzita výcviku třech leteckých pluků na letišti začínala být obtížně zvládnutelná
18. a 19.10.1954 - přelétli piloti „Arada“ C-2 a S-102 do Mladé, kam byl 17. letecký pluk redislokován – spolu s kádrem útvaru a tam došlo k 01.11.1954 k jeho přejmenování na 117. stíhací letecký pluk
(Část pilotů zůstala v Žatci a byli zařazeni k 11. a 15. slp.)


Zdroj: VÚA Praha
www.vojenstvi.cz
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/17-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t90774#376671Verze : 1