Main Menu
User Menu

17. hulánský pluk [1939-1939]

17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego/17th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
17. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
17. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-23.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda
23.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Leszno/kasárny Bartosza Głowackiego /
31.08.1939 Leszno-Gronowo-Lipno-Śmigiel-Czacz/přesun / 3)
31.09.1939-03.09.1939 Czacz/palác /
03.09.1939-04.09.1939 Czacz-Ponin-Kościan-Gorzyce-Gorzyczki/přesun /
05.09.1939 Śrem-Zaniemyśl/Łękno-Środa Wielkopolska-Szlachcin-Winna Góra (Winnogóra?)-Miłosław-Mikuszewo-Borzykowo-prostor Gorazdowo/přesun /
06.09.1939 prostor Gorazdowo-Słupca-Konin-Tuliszków-Turek/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Turek-Uniejów-prostor Dąbie-Grabów-Daszyna-Leszno-prostor Strzegocin/přesun /
08.09.1939 Strzegocin/prostor /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Strzegocin-Wały-Konary-Łęki Kościelne-Szewce-Tomczyce-Dębowa Góra-les severně Sobota/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 les severně Sobota-prostor Sobota-Walewice-Piotrowice-Wojewodza-jižně Psary-Polesie/boj /
11.09.1939-12.09.1939 prostor Psary-Polesie/západně Władysławów-???/boj /
12.09.1939-13.09.1939 ???-Urzecze(?)-prostor Strugienice/Maurzyce/přesun /
14.09.1939 Maurzyce-Retki-Błędów-Jeziorko-Szwarocin-Ruszki-Młodzieszyn-les Biała Góra-Mistrzewice/přesun s bojem /
14.09.1939-15.09.1939 Mistrzewice-západně Witkowice/přesun /
15.09.1939-16.09.1939 západně Witkowice/prostor s bojem /
16.09.1939 prostor západně Witkowice-Tułowice-Miszory-Famułki Królewskie-prostor Cisowe/hájenka Dembowskie/přesun s bojem /
17.09.1939-18.09.1939 prostor Dembowskie-Cisowe-Dąbrowa Stara-prostor Sowia Wola-Cybulice Małe-Kazuń Polski-Dobrzyń/Adamówek-Kaliszki-prostor lesy Palmiry-Dziekanówek-prostor Sieraków/přesun s bojem /
19.09.1939 Sieraków-prostor Laski/boj /
19.09.1939-20.09.1939 západně Laski/Smolarnia-severně Wólka Węglowa-Varšava/Bielany/přesun s bojem /
20.09.1939-22.09.1939 Varšava/Bielany CIWF (Ústřední institut tělesné výchovy – Centralny Instytut Wychowania Fizycznego) /
22.09.1939 Varšava/Bielany CIWF-Varšava/prostor Ogrod Saski-Varšava/prostor Belweder/přesun /
22.09.1939-23.09.1939 Varšava/Łazienki-kasárny 1. švališerského pluku /
23.09.1939-27.09.1939 Varšava/? /
27.09.1939-29.09.1939 Varšava/Łazienki-kasárny 1. švališerského pluku /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-16.09.1939 Kowalczewski, Ignacy (pułkownik kawalerii)
16.09.1939-23.09.1939 Arnold-Russocki, Wiktor Feliks (podpułkownik kawalerii)
23.09.1939-29.09.1939 Kowalczewski, Ignacy (pułkownik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-29.09.1939 1. eskadrona 17. hulánského pluku
24.08.1939-23.09.1939 2. eskadrona 17. hulánského pluku 4)
24.08.1939-26.08.1939; 06.09.1939-23.09.1939 3. eskadrona 17. hulánského pluku 5)
24.08.1939-29.09.1939 4. eskadrona 17. hulánského pluku
24.08.1939-29.09.1939 kulometná eskadrona 17. hulánského pluku 6)
24.08.1939-29.09.1939 protitanková četa 17. hulánského pluku
24.08.1939-09.09.1939; 13.09.1939-23(?).09.1939 cyklistická eskadrona 17. hulánského pluku 7)
24.08.1939-29.09.1939 spojovací četa 17. hulánského pluku
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 17. hulánského pluku 8)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 17. hulánského pluku 9)
26.08.1939-03.09.1939 rota Národní obrany „Śmigiel“
11.09.1939-12.09.1939; 14.09.1939-16.09.1939; 19.09.1939 1. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
26.08.1939-02.09.1939; 07.09.1939-10.09.1939; 13.09.1939-14.09.1939 2. baterie 7. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
DD.08.1939-08(09?).09.1939 pochodová eskadrona 17. hulánského pluku 11)
23.09.1939-29.09.1939 kulometná četa 17. hulánského pluku 6)
23.09.1939-29.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 17. hulánského pluku 9)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 14.04.1939 „17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego″
Vyznamenání:
Decorations:
Výnosem Kapituly Řádu Virtuti Militari v Londýně ze dne 11.11.1966 byl pluku za neobyčejnou statečnost v období 2. světové války 1939-1945 udělen Stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari (č. 13287).
Poznámka:
Note:
1) Stavy pluku byly částečně doplněny už před srpnovou mobilizací.
2) Pluk složil zbraně při kapitulaci Varšavy.
3) Jedná se o velitelství pluku. 2. a 3. eskadrona s posilovými prostředky (těžké kulomety a protitankové kanony) a cyklistická eskadrona byly vyslány do nástupních prostorů v dřívějších dnech.
4) Po reorganizaci pluku v rámci Sloučené jezdecké brigády (23.09.1939) už eskadrona v sestavě pluku nebyla. Zbytky eskadrony byly pravděpodobně zařazeny do jiných eskadron pluku.
5) Od DD.08.1939 do 03.09.1939 byla eskadrona podřízená veliteli brigády a plnila jeho úkoly u obce Rydzyna. Později byla v sestavě korouhve podplukovníka Arnolda-Russockého, která byla podřízena přímo veliteli brigády a působila samostatně až do 06.09.1939, kdy se připojila k pluku u obce Golina. Po reorganizaci pluku v rámci Sloučené jezdecké brigády (23.09.1939) už eskadrona v sestavě pluku nebyla. Zbytky eskadrony byly pravděpodobně zařazeny do jiných eskadron pluku.
6) Po reorganizaci pluku v rámci Sloučené jezdecké brigády (23.09.1939) byla v jeho sestavě kulometná četa.
7) Od 09.09.1939 do 13.09.1939 byla od pluku odvelena do odřadu setníka Chołoniewského (cyklistické eskadrony 7. pluku jízdních střelců, 17. hulánského pluku a jedna četa Eskadrony obrněných automobilů č. 71). Datum zániku eskadrony není v uvedených zdrojích uveden, ale s největší pravděpodobností se probila v rámci svého pluku do Varšavy. Poslední záznam o činnosti eskadrony je z boje o Sieraków 19.09.1939. Po reorganizaci pluku (23.09.1939) už nebyla v jeho sestavě.
8) Části eskadrony se dostaly do Varšavy. Po reorganizaci pluku byl v jeho sestavě trén o 5 vozech a 2 polní kuchyně převzaté od zrušeného 7. pluku jízdních střelců.
9) O zániku původního družstva nejsou v níže uvedených zdrojích uvedeny žádné údaje. Po reorganizaci mělo být v sestavě pluku zákopnicko-plynové družstvo, které však bylo pravděpodobně vytvořeno ze zbytků bývalé brigádní 3. zákopnické eskadrony.
10) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
11) Eskadrona vznikla v průběhu mobilizace, ale zůstávala v mírové posádce pluku. Při ústupu Velkopolské jezdecké brigády obdržela rozkaz k připojení se k pluku a 08(09?).09.1939 se k němu připojila. Zdroje se rozcházejí v datumu. Ještě téhož dne byla rozpuštěna a její jednotlivé čety byly zařazeny do jednotlivých eskadron pluku.
Zdroje:
Sources:

Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr: 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1994
Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Śliwiński, Eugeniusz: Rok 1939 w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Archiwum Państwowe w Lesznie i Muzeum Okręgowe w Lesznie, Leszno 2009
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/17-hulansky-pluk-1939-1939-t172229#512471Verze : 1
MOD

Velitelská sestava pluku:
velitel pluku – 24.08.1939-16.09.1939 plukovník jezdectva Ignacy Kowalczewski 1)
16.09.1939-23.09.1939 podplukovník jezdectva Wiktor Feliks Arnold-Russocki 2)
23.09.1939-29.09.1939 plukovník jezdectva Ignacy Kowalczewski 1)
I. zástupce velitele pluku – 24.08.1939 (06.09.1939)-16.09.1939 podplukovník jezdectva Wiktor Feliks Arnold-Russocki 2)
16.09.1939-23.09.1939 ???
23.09.1939-29.09.1939 1939 podplukovník jezdectva Wiktor Feliks Arnold-Russocki 2)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – 24.08.1939-DD.09.1939 major jezdectva Józef Skrzypkowski 3)
pobočník velitele pluku – 24.08.1939-29.09.1939 setník Adam Feliks Wiśniewski 4)
ordonanční důstojník – 24.08.1939-16.09.1939 poručík jezdectva v záloze Wojciech Chełkowski 5)
16.09.1939-29.09.1939 ???
zpravodajský důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva v záloze Franciszek Przyłuski 6)
zbrojní a plynový důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva v záloze Władysław Skoraczewski (Skoroszewski?) 7)
hospodářská eskadrona – 24.08.1939-DD.08.1939 poručík jezdectva v záloze mgr Marian Węclewicz 8)
DD.08.1939-DD.09.1939 setník v záloze Józef Wichliński-
Mielżyński 9)
lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík lékař med. January Wilhelm Werner 6)
veterinární lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík lékař vet. Bohdan Piotrowski 10)
kaplan – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán v záloze kněz Seweryn Garjantasiewicz 6)
bojový trén - 24.08.1939-19.09.1939 rotmistr (starszy wachmistrz) Józef Krzymiński 11)
těžký plukovní trén – 24.08.1939-DD.09.1939 setník v záloze Józef Wichliński-Mielżyński 9)
1. eskadrona – 24.08.1939-10.09.1939 setník Michał Mieczysław Wojciech Gutowski 12)
10.09.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Kazimierz Karwowski 13)
2. eskadrona – 24.08.1939-09.09.1939 setník Czesław Danielczyk 14)
09.09.1939-23.09.1939 - poručík jezdectva v záloze Adam Konstanty Józef Lossow 15)
3. eskadrona – 24.08.1939-10.09.1939 setník Stanisław Czerniawski 16)
10.09.1939-16.09.1939 poručík jezdectva Henryk Marcin Bałachowicz 17)
16.09.1939-23.09.1939 poručík jezdectva v záloze Benedykt Żółtowski 18)
4. eskadrona – 24.08.1939-29.09.1939 setník Czesław Marian Juściński 19)
kulometná eskadrona – 24.08.1939-20.09.1939 setník Piotr Laskowski 20)
kulometná četa 23.09.1939-29.09.1939 setník Wacław II Jankowski 21)
protitanková četa – 24.08.1939-29.09.1939 podporučík jezdectva Władysław Tryliński 22)
spojovací četa – 24.08.1939-29.09.1939 poručík jezdectva Juliusz Konstanty Sielecki 23)
cyklistická eskadrona – 24.08.1939-23(?).09.1939 setník Janusz Lucjan Chrzanowski 24)
zákopnické a plynové družstvo – ?
pochodová eskadrona – DD.08.1939-09.09.1939 poručík jezdectva v záloze Józef Maria Maciej Sczaniecki 25)


1) Po vzniku Jezdecké operační skupiny Abraham (16.09.1939) byl jmenován velitelem Velkopolské jezdecké brigády. Po transformaci skupiny na Sloučenou jezdeckou brigádu znovu převzal velení pluku. Po kapitulaci Varšavy od 29.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození ze zajateckého tábora se vydal ke 2. polskému sboru do Itálie, kde byl od 10.01.1946 do DD.11.1946 velitelem 4. obrněného pluku „Skorpion“. Po přesunu do Velké Británie a demobilizaci v roce 1947 žil v Londýně a po zhoršení jeho zdravotního stavu v Polském středisku pro důchodce v Pernhos. Zemřel 19.12.1976. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Zlatým křížem Řádu Virtuti Militari (č. 00170).
www.bohaterowie1939.pl
2) Od příchodu do nástupního prostoru byl velitelem korouhve, která prováděla polní opevňovací práce a byla podřízena přímo veliteli brigády. Působila samostatně až do 06.09.1939, kdy se připojila k pluku u obce Golina. 16.09.1939 byl jmenován velitelem pluku, a po jeho reorganizaci ve Varšavě 23.09.1939 se stal znovu zástupcem velitele pluku. Od 29.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození ze zajetí (29.04.1945) zůstal na Západě, kde sloužil v Polské exilové armádě. Po demobilizaci v 1947 roce žil ve Velké Británii, kde 26.05.1956 v Londýně zemřel. Za válku 1918-1920 byl jako poručík 10. hulánského pluku vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
www.bohaterowie1939.pl
3) 16.09.1939 jako II. zástupce velitele pluku vedl předvoj pluku přes Kampinoský prales. Głowacki ho v sestavě pluku po reorganizaci (23.09.1939) neuvádí. Od DD.09.1939 v německém zajetí. Za válku 1918-1920 byl jako podporučík 23. hulánského pluku vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
4) Od 29.09.1939 v německém zajetí.
5) Głowacki jej uvádí jako ordonančního důstojníka po reorganizaci pluku (23.09.1939). Internetový zdroj č. 1 uvádí, že byl v průběhu bojů zraněn a od 16.09.1939 byl umístěn na voze s raněnými vozatajské kolony, kterou Němci zničili. Bauer a Polak uvádějí, že byl zraněn 16.09.1939 v boji s 12. pěším plukem (31. pěší divize) o hájenku Dembowskie. Zraněného zachránili občané blízké vesnice. Koncem roku 1939 byl tajně převezen ke své rodině, kde se léčil do konce ledna 1940. Poté se přes Slovensko a Maďarsko dostal do Francie, kde vstoupil do 10. obrněné jezdecké brigády. Po porážce Francie a evakuaci do Velké Británie, s ohledem na zhoršení zdravotního stavu, vedl mezi jinými výcvik řidičů tanků v polské 1. obrněné divizi. Po válce se vrátil do Polska, kde byl uvězněn. Po propuštění z vězení pracoval v resortu zdravotnictví, ale byl pod stálým dohledem Státní bezpečnosti (Urząd Bezpieczeństwa). Zemřel ve Varšavě v 1983 roku.
6) Není uveden v seznamu ztrát ani v seznamu zajatců.
7) V polských zdrojích se objevují obě verze příjmení. 19.09.1939 zraněn v boji u obce Sieraków. Od DD.09.1939 v německém zajetí. V soupisu zajatých uveden jako Skoroszewski.
9) Od DD.09.1939 v německém zajetí. Zemřel 31.05.1943 v zajateckém táboře OF. IID Greifswald. V seznamu zajatců uveden jako Józef Mielżyński-Wichliński.
10) Dne 16.09.1939 těžce zraněn v boji s 12. pěším plukem (31. pěší divize) u hájenky Dembowskie. Není uveden v seznamu ztrát ani v seznamu zajatců.
11) Padl 19.09.1939 v boji u obce Sieraków s jednotkami 1. lehké divize.
12) Polský olympionik v jezdectví na OH 1936 v Berlíně. Zraněn 10.09.1939 v boji u obce Walewice s odřadem 26. pěšího pluku (30. pěší divize). Byl odvezen do nemocnice v Kutně, odkud byl evakuován před postupujícím nepřítelem. Kolem 16.09.1939 se připojil ke Sloučenému pluku Pomořanské jezdecké brigády, se kterým se dostal v prostoru Kurowa na východní břeh řeky Visly a pak se zbytky rozpuštěného pluku jižně do prostoru Lublinu, kde 19.09.1939 ukončil svou bojovou cestu. Vrátil se do svého rodného kraje a ihned se zapojil do odbojové činnosti. V polovině prosince 1939 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti. Ovšem německý velitel, rovněž olympionik v jezdectví na OH 1936, jej z vězení propustil. V březnu 1940 se přes Slovensko a Maďarsko dostal do Francie, kde sloužil v 10. obrněné jezdecké brigádě, později rovněž ve Velké Británii a po vylodění v Normandii jako velitel 2. eskadrony a později zástupce velitele 10. pluku jízdních střelců v polské 1. obrněné divizi. Po demobilizaci v 1947 roce se přes Velkou Británii dostal do Kanady, kde byl trenérem jezdeckého sportu. V roce 2000 se vrátil do Polska. Zemřel ve Varšavě 23.08.2006. V roce 1944 povýšen do hodnosti majora, 01.01.1946 do hodnosti podplukovníka, v roce 1986 byl při návštěvě Polska povýšen do hodnosti plukovníka a v roce 1999 byl polským prezidentem Aleksandrem Kwaśniewskim povýšen do hodnosti brigádního generála. Za boje ve válce 1939-1945 byl vyznamenán Zlatým a Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
www.phi-chi-psi.pl
https://www.leszno.interbit.pl/teksty/gutowski.htm
www.bohaterowie1939.pl
13) Do 10.09.1939 byl důstojníkem v dispozici velitele pluku (oficer do zleceń).
14) 09.09.1939 zraněn v boji s odřadem 26. pěšího pluku (30. pěší divize) o obec Sobota. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
15) Do 09.09.1939 byl velitelem I. čety. Od DD.09.1939 v německém zajetí. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
16) 10.09.1939 padl v boji s jednotkami 20. pěšího pluku (10. pěší divize) u obce Piotrowice.
www.bohaterowie1939.pl
17) V některých zdrojích uveden jako Bułak-Bałachowicz. Do 10.09.1939 byl velitelem I. čety. 16.09.1939 zraněn v boji s 12. pěším plukem (31. pěší divize) u hájenky Dembowskie. V seznamu zajatých není uveden. Je uveden v seznamu vyznamenaných Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari i když Anders jej neuvádí v seznamu navržených na toto vyznamenání.
18) Do 16.09.1939 byl velitelem II. čety kulometné eskadrony pluku. Eskadronu vedl 19.09.1939 v boji o Sieraków a probil se s plukem do Varšavy. 25.09.1939 byl těžce zraněn při dělostřeleckém ostřelování. Do 15.03.1940 byl léčen v nemocnici a byl z ní propuštěn jako 82% válečný invalida. Po válce pracoval v zemědělství. Zemřel 03.07.1982 v obci Kamieniec. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
www.muzeum.gostyn.pl
19) Od 29.09.1939 v německém zajetí. 25.01.1945 byl tábor Oflag IIC Woldenberg pěším pochodem evakuován. V noci z 29. na 30.01.1945 evakuační kolona přespávala v obci Deetz (dnešní polská obec Dziedzice). Tam 30.01.1945 zahynul, když při při boji německých strážných s čelem tankové kolony Rudé armády byla tankovým granátem zasažena budova se zajatci. Tam zahynulo kolem 20 zajatých polských důstojníků.
www.bohaterowie1939.pl
20) Zraněn v bojích v Kampinoském pralese. V noci z 19. na 20.09.1939 ztratil směr ústupu na Varšavu. V seznamu zajatých není uveden.
21) Do reorganizace pluku byl velitelem kulometné eskadrony 7. pluku jízdních střelců. Od 29.09.1939 v německém zajetí.
22) Od 28.09.1939 v německém zajetí.
23) Od 29.09.1939 do 30.01.1945 v německém zajetí. Vrátil se do Polska a od DD.07.1945 do 15.04.1946 sloužil v Polské lidové armádě, kde byl povýšen do hodnosti kapitána. Z armády odešel na vlastní žádost. 24.09.1973 byl jmenován majorem v záloze. Zemřel 17.09.1983 ve Varšavě. 10.04.1964 byl za boje v září 1939 vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari (č. DK 2251).
24) Od DD.09.1939 v německém zajetí.
www.bohaterowie1939.pl
25) Padl 10.09.1939 v boji s odřadem 26. pěšího pluku (30. pěší divize) v obci Walewice.
www.bohaterowie1939.pl


Zdroje: https://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/17-hulansky-pluk-1939-1939-t172229#512472Verze : 0
MOD