Main Menu
User Menu
Reklama

17. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

17. Feldartillerie -Brigade

17.Feldartillerie-Brigade
17. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Schwerin


Podriadené jednotky:Holsteinisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.24
Pluk poľného delostrelectva (holštajnský) č. 24


Großherzoglich-Mecklenburgisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.60
Pluk poľného delostrelectva(veľkovojvodstva meklenburského) č. 60


Nadradené stupne:


1914


1. Armee - 1. armáda
IX. Armee-Korps - IX. armádny zbor
17.Division - 17. divíziaVeliteľ:
Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/17-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65214#232268Verze : 0
MOD
Reklama