Odměňování osob bojujících s pandemií COVID-19

Autor: Ing. Jan Sehnal / seh1 🕔︎︎ 👁︎ 3.276

Současným tématem číslo 1, které hýbe celým světem, je pandemie nemoci COVID–19. Boj proti ní vyžaduje obrovské prostředky a nasazení sil převším zdravotnického personálu. Je proto logické, že vlády a úřady či organizace různých států přistupují i k vyznamenávání pracovníků, především tzv. první linie.

V některých zemích se vyznamenává stávajícími vyznamenáními. Například v USA Ministerstvo obrany odsouhlasilo počátkem července loňského roku1 udělování dvou stávajících medailí, a sice Armed Forces Service Medal a Humanitarian Service Medal vojákům v aktivní službě, záložníkům i členům Národní gardy, kteří se podíleli v období po 31. 1. 2020 na boji proti pandemii.

Reklama

V některých zemích veřejnost požaduje zavedení nových vyznamenání, například v Austrálii probíhá podpisová akce na petici2, žádající Federální vládu za zavedení Australian Defence Medal i pro civilisty podílející se nyní na bojii proti COVIDu.

V řadě zemí již byla zavedena zbrusu nová vyznamenání. Zdá se, že jako úplně první zavedl novou medaili sultanát Johor3.

Irsku uděluje Národní záchranná služba tuto medaili a odznak.

Reklama

Rusku byla vydána  medaile překvapivě s anglickými nápisy.

Itálii se udělují pouze stužky.

   
Nastrino di Merito COVID – 19 FFAA, FDO

Stužka byla založena dekretem prezidenta republiky ze dne 15. 3. 2010 a uděluje se příslužníkům armády, kteří se podíleli na boji proti pandemii, bez ohledu na délku nasazení.

   
Nastrino di Merito COVID – 19 GPG IPS Vigilanza

Látková stužka se uděluje ozbrojeným i neozbrojeným příslušníkům bezpečnostních agentur, provádějících ostrahu bank, supermarketů, nemocnic a pod.


Nastrino di Merito COVID – 19 Volontari

Blíže neurčená stužka pro dobrovolníky.

Reklama

Ve Španělsku Španělská vojenská asociace navrhuje k odměňování kříž, který vychází z Kříže za potírání epidemie, založeném roku 1829.

Dále tam byla Královským dekretem č. 701/2020 ze dne 28. července a rozkazem ministra obrany č. 50/2020 ze dne 4. září uzákoněna Pamětní medaile na operaci BALMIS. Uděluje se příslušníkům ozbrojených sil a civilistům přiděleným k Ministerstvu obrany, kteří se podíleli na této operaci. Ministerstvo obrany pojmenovalo operaci proti Covidu-19 BALMIS na počest vojenského lékaře Francisca Javiera Balmise, který se narodil v Alicante a žil v letech 1753–1819. Proslul bojem proti neštovicím na expedici do Nového světa a Filipín počátkem 19. století.

Kazachstánu se jménem prezidenta republiky uděluje medaile  s nápisem Khalyk Algysy, což se dá přeložit jako Vděčnost lidu. Medaile je vyrobena ze žlutého kovu o průměru 32 mm. Na rubní straně má ornament s nápisem Kazakhstan 2020 ve středu medaile.

Rakousku Rakouská společnost Alberta Schweitzera uděluje stávající medaili se štítkem Covid-19.

Na Slovensku uděluje Ministerstvo vnitra tento odznak.

České republice uděluje policie tento odznak. Podobný uděluje i Městská policie.

Ve Švýcarsku se uděluje pouze tato stužka.

Na Ukrajině mají medaili rovněž s anglickým nápisem.

V řadě zemí různé organizace vydávají množství medailí a odznaků s touto tématikou, často z komerčních důvodů.  Řada zemí na základě veřejné poptávky pravděpodobně ještě zavede oficiální vyznamenání, to je např. Velká Británie (zde se o to zasazuje i princ Charles), Austrálie, Indie a další.

Prameny
1. www.military.com
2. www.change.org
3. www.malaymail.com
gmic.co.uk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více