T-34. Stroj podle sovětských pravidel

Autor: Ivo Valuch 🕔︎︎ 👁︎ 13.004

14. června 2013

Každý chce, aby pravda byla na jeho straně, ale ne každý chce být na straně pravdy.
Richard Whatley

Reklama

Na rozdíl od populárního rčení, pravda nikdy nespočívá uprostřed. Pod tlakem nevyvratitelných důkazů se posouvá ve prospěch jednoho či druhého úhlu pohledu, který se často rozpouští někde ve čtvrté dimenzi, za hranice našeho chápání. Cesta k pravdě je trnitá a vykvétá a dosažený výsledek bývá daleko od převládajících představ o „dobrých“ a „zlých“ principech tohoto světa.

Každý, kdo chce rozluštit fenomén sovětské třicetčtyřky, je pevně zabořený v tabulkách průbojnosti granátů F-34 a KwK 42, nekonečného množství specifického tlaku, úhlů sklonu pancíře a maximální výšce překážek, které je třeba překonat.

Po důkladném seznámení s charakteristikami a důkazy o bojovém použití ruského tanku zpravidla následuje zcela zákonitý závěr: T-34 je hrubá ocelová rakev, která nemá žádnou z nádherných vlastností, které mu byly přisuzovány.

Existuje absurdní pocit, že Rudá armáda porazila Němce ne díky, ale navzdory tanku T-34.

V počátečním období války, kdy T-34 měla technickou nadřazenost, se Rudá armáda vzdávala měst jednoho po druhém. Již 25. června 1941 vtrhli nacisté do Minsku - 250 kilometrů od hranic za tři dny! Wehrmacht nepostupoval takovou rychlostí ani ve Francii.

V roce 1944, kdy kterýkoliv z německých „tygrů“ dokázal jedním výstřelem prorazit dvojici T-34 stojících za sebou, pásy třicetčtyřek vesele zvonily po chodnících evropských hlavních měst. Červenohnědá ohavnost se otiskovala do asfaltu.

Paradox?

Reklama

Nepokoušejte se najít odpověď ve skoupých tabulkách. V souladu se známým konceptem „nejlepšího tanku“ jako trojice pancéřování, mobility a střelby (stejně jako prostředky pro pozorování a komunikaci, spolehlivost mechanismů a ergonomie bojového prostoru), se Sherman Firefly s jistotou vyškrábe nejvýš .

Čekali jste něco jiného? Britské 17liberní dělo prorazilo čelo Tygra ze vzdálenosti jednoho kilometru a samotná platforma - americký tank M4 Sherman - odpovídala T-34 z hlediska hlavních výkonnostních charakteristik a překonala ji spolehlivostí, mobilitou a pracovní podmínky posádky.

Pokud nebudete dělit do „lehkých / středních / těžkých“ tříd, bude německý „Tiger“ křečovitě rachotit se svým 700koňským „Maybachem“ na podstavec „Nejlepšího tanku druhé světové války“. V situaci duelu (T-34, IS-2, Sherman vs. Tiger) by německé zvíře s pravděpodobností blízkou 100 % roztlouklo jakéhokoli soupeře. A prošlo by tam, kde by se jakýkoli jiný tank změnil na řešeto - prudký oheň baterií „pětačtyřicítek“ byl „tygrovi“ jako slonu zrno. „Ivan hází kameny“ - smáli se němečtí tankisté.

Mohli byste najít odpověď v poctivých pramenech v angličtině?

T-34 byl nejlepší tank, ne proto, že byl nejsilnější nebo nejtěžší, německé tanky je v tomto smyslu překonávaly. Ale pro tuto válku byl velmi efektivní a umožnil řešit taktické úkoly. Manévrovatelné sovětské T-34 „lovily v smečkách“ jako vlci, což nemotorným německým „tygrům“ nedalo žádnou šanci. Americké a britské tanky nebyly tak úspěšné v boji proti německé technice.“ Norman Davis, profesor na Oxfordské univerzitě

Profesoru Normanu Davisovi by mělo být připomenuto, že lov v hejnech na Tygry nebyl pro T-34 prioritou. Podle suchých statistik byly 3/4 ztrát obrněných vozidel na východní frontě přičítány protitankové dělostřelecké palbě a výbuchům v minových polích. Tanky jsou navrženy tak, aby řešily jiné problémy než zničení sobě podobných strojů.

Koneckonců lze stejně dobře tvrdit o „lovu stáda“ německých StuG III nebo Pz.Kpfw IV na sovětské „třicet čtyřky“ - Němci neměli o nic méně obrněných vozidel, než Rudá armáda. Moderní vtipy ve stylu „zavalili je technikou a osprchovali mrtvolami“ - jsou jen umírající delirium liberálně-demokratického uvažování.

Zanechme fantazií o „smečkovém štvaní tygrů“ na svědomí profesora na Oxfordské univerzitě a jeho společníků z kanálu Discovery. Tito „odborníci“ něco mumlají o racionálních úhlech sklonu pancéřových desek a menším nebezpečí požáru vznětového motoru T-34. Pohádky určené pro širokou veřejnost, nemající odraz v realitě.

Sklon pancéřových desek má smysl, pokud kalibr střely nepřesáhne tloušťku pancíře. Je známo, že 88mm střela německého protiletadlového kanónu „osmaosmdesátky“ propíchla jako fólii 45mm skloněnou přední část T-34, a 50mm šikmý pancíř Shermana a svislé čelo britských Cromwellů o tloušťce 64 mm.

Reklama

Mýtus o extrémní hořlavosti benzínu a špatné hořlavosti nafty je založen na běžných mylných představách. Ve skutečné bitvě však nikdo neuhasí pochodeň v palivové nádrži (známý trik s kbelíkem nafty a hořícími hadry). Ve skutečné bitvě do palivové nádrže bijí rozžhavená prasata létající dvěma nebo třemi rychlostmi zvuku.

V takových podmínkách je důležitá tloušťka pancíře a umístění palivových nádrží. Bohužel obrněná vozidla druhé světové války neměla vysokou úroveň požární bezpečnosti - palivo se často skladovalo přímo v bojovém prostoru tanku.

Expertům“ kanálu Discovery je vše jasné - jejich úkolem je udělat jasnou show, aniž bychom zacházeli do podrobností o tankových bitvách. Discovery nedokázal poukázat na skutečný důvod popularity T-34, nicméně tvrdohlavě staví ruské vozidlo na první místo ve všech hodnoceních tanků. Díky i za to.

Skuteční američtí vojáci, ti, kteří přímo testovali T-34 na zkušebním stanovišti v Aberdeenu na podzim roku 1942, vydali řadu nejednoznačných svědectví, očerňujících čest „nejlepšího tanku“ druhé světové války.

Střední tank T-34 je po najetí 343 km neprovozuschopný, jeho další oprava je nemožná ...

Za silných dešťů proudí prasklinami do tanku hodně vody, což vede k poruše elektrického zařízení ...

Stísněný bojový prostor. Motor otáčení věží je slabý, přetížený a strašně jiskří.

Tank se pohybuje pomalu. T-34 překonává překážky pomaleji než kterýkoli z jejích amerických protějšků. Důvod - nevhodné převody.

Svařování pancéřových plechů trupu T-34 je drsné a nedbalé. Obrábění dílů, až na vzácné výjimky, je velmi špatné. Ošklivá konstrukce kulisy převodovky - uzel musel být rozebrán a nahrazen kulisou naší vlastní konstrukce.

Pozitivní aspekty byly stejně pedanticky zaznamenány:

Silný a spolehlivý kanón F-34, široké pásy, dobrá průchodivost a dokonce i tak vzácný fakt, pro širokou veřejnost téměř neznámý, jako je velká výška stěny, kterou je možno překonat. Na rozdíl od Shermana a německých tanků s převodovkou umístěnou vpředu měla třicetčtyřka převodovku a odpovídající ozubené kolo v zadní části tanku. To umožnilo T-34 vylézt na vyšší římsu (průměr hnacího kola je zpravidla větší než průměr předního).

Byl také opačný aspekt spojený s převodovkou vzadu - délka ovládacích tyčí dosáhla 5 metrů. Vyčerpávající zatížení působící na řidiče, nízká spolehlivost - nebylo náhodou, že naši dědečkové šli do boje s jedním předem vybraným rychlostním stupněm a snažili se, pokud to bylo možné, nedotknout se vrtošivé převodovky T-34.

Jak vypadá T-34 jako výsledek této krátké studie? „Průměr“ souboru pozitivních a negativních vlastností. Není to nejúspěšnější design, neodpovídá titulu „Nejlepší tank druhé světové války“.

Zvláštní, velmi zvláštní. Ošklivý design ozubených kol v převodovce... Šarlatová vlajka nad Reichstagem... Kdo jsi, tajemný ruský válečníku? Jak se ti podařilo projít těžkou cestou z Moskvy do Berlína, bránit Stalingrad a střetnout se s „tygry“ v divoké bitvě u Prochorovky?

Jak bylo získáno vítězství, pokud svařování pancéřových desek trupu je drsné a neopatrné. Obrábění dílů, až na vzácné výjimky, velmi špatné?

Možná budou odpovědí vzpomínky německých posádek tanků - těch, kteří na vlastní kůži zažili trojici ohně, pohyblivosti a ochrany „třicetčtyřek“?

... Sovětský tank T-34 je typickým příkladem zaostalé bolševické technologie. Tento tank nelze srovnávat s nejlepšími vzory našich tanků, které vyrobili věrní říšští synové a opakovaně prokázali svou výhodu ... “ - Heinz Guderian, říjen 1941. 

Rychlonohý Heinz“ vydal příliš ukvapené hodnocení T-34, po několika dnech musel vzít svá slova zpět:

Zprávy, které jsme obdrželi o akcích ruských tanků, byly obzvláště zklamáním. Naše protitankové zbraně té doby mohly úspěšně operovat proti tankům T-34 pouze za zvláště příznivých podmínek. Například náš tank T-IV se svým 75mm kanónem s krátkou hlavní dokázal zničit tank T-34 pouze ze zadní strany a zasáhl jeho motor přes žaluzie...

Když jsem se vrátil do Orla, potkal jsem tam plukovníka Eberbacha, který mi také podával zprávy o průběhu posledních bitev; pak jsem se znovu setkal s generálem von Geyerem a velitelem 4. tankové divize baronem von Langermannem. Poprvé od začátku této intenzivní kampaně vypadal Eberbach unavený ... “ - Heinz Guderian, říjen 1941

Je to vtipné. Proč Guderian tak radikálně změnil názor? A proč vypadal galantní plukovník Eberbach „unaveně“?

7. října 1941 byla nedaleko Mcenska poražena tanková brigáda 4. tankové divize Wehrmachtu. Plukovník Eberbach, drzý snadnými vítězstvími (nebo dýcháním ruského vzduchu), doufal v „náhodu“ a zanedbával důkladný průzkum a další bezpečnostní opatření. Za což okamžitě zaplatil - útok T-34 z katukovské brigády zaskočil Němce. „Třicetčtyřky“ pobily německá obrněná vozidla natlačená na silnici a ve večerním soumraku se beze stopy rozplynuly.

Eberbach se snažil ospravedlnit svou hanebnou porážku a vytáhl nudnou melodii o technické převaze Rusů (i když dříve Němci drtili jako semena sovětské mechanizované sbory se stovkami prvotřídních T-34 a KV). Zraněný Guderian přijal stanovisko svých podřízených a svalil veškerou vinu za neúspěšnou operaci poblíž Mcenska na „supertanky T-34“.

Heinz Guderian měl naprostou pravdu! Střední tank T-34 byl jedním z klíčových faktorů na východní frontě, který přemohl německou vojenskou sílu. Poražený německý generál však nemohl (nebo se neodvážil) pojmenovat skutečné důvody, proč byly prosté tanky T-34 schopné rozdrtit tanky klínu Panzerwaffe na prach.

Paradoxy kvantové mechaniky

Žádný z německých polních maršálů a falešných historiků z kanálu Discovery nezmínil jednu z důležitých okolností přímo souvisejících s úspěchem T-34:

Když bylo evropské nebe osvětleno rudým západem války a na Západ se valily nezlomné ocelové laviny „třicetčtyřek“, ukázalo se, že je snazší ponechat těžce poškozený tank na břehu Dunaje a objednat nový tank z továrny, než přepravit poškozenou T-34 tisíce kilometrů daleko do Nižního Tagilu. Ruská lenost s tím nemá nic společného. Může za to ekonomika - náklady na nový T-34 jsou nižší než náklady na její přepravu.

Tou dobou fricové po kolena v blátě evakuovali pod palbou spálené kostry tygrů a panterů. Podle zpráv německých opravářských posádek bylo mnoho tygrů na východní frontě renovováno 10krát nebo vícekrát! Jednoduše řečeno: „Tygr“ se desetkrát stal obětí sovětských ženistů a tankoborníků a Němci pokaždé obnovili zbitou hromadu kovu – zahodit v poli super-tank v hodnotě 700 000 říšských marek bylo považováno za zločin, dokonce i kdyby měl super-tank trup bez věže a tři kola.

Vědci zasvěceně hovořící o tanku T-34, obvykle tuto důležitou vlastnost přehlížejí: na třicet čtyřku nelze pohlížet odděleně od Rudé armády, podmínek východní fronty a stavu sovětského průmyslu jako celku.

Třicet čtyřka“ byla vytvořena jako nejlepší tank na světě. A byl nepochybně nejlepší v počátečním období války! Konstrukční řešení použitá v tanku šokovala na Aberdeenském polygonu - T-34 vlastnil vše, co měl super-tank v myslích Američanů mít. Vysoké bojové schopnosti T-34 nemohly zkazit ani nízká kvalita provedení - za nedbale opracovanými povrchy bojového prostoru a jiskřícím elektromotorem pro otáčení věže byly viditelné obrysy úžasného bojového vozidla.

Silné pancéřování, zesílené racionálním sklonem pancéřových desek. Kanon s dlouhou hlavní ráže 76 mm. Výkonný hliníkový diesel. Široké pásy. V roce 1942 to vypadalo jako mistrovské dílo. Žádná jiná armáda na světě neměla tak silný a dokonalý tank. Skutečná sláva T-34 byla bohužel spojena s dalšími, tragičtějšími okolnostmi.

Každá z bojující velmoc vytvořila techniku na základě svých vlastních podmínek.

Yankeeové, kteří seděli za oceánem, zahájili výrobu vynikajících tanků M4 Sherman. S vypuknutím války se obři amerického automobilového průmyslu v mžiku oka změnili na pásové linky pro výrobu tanků. Rozvinutý průmysl, umocněný kvalifikovaným personálem a hojností zdrojů, přinesl přirozený výsledek - 49 234 vyrobených tanků Sherman.

Třetí říše vybudovala širokou škálu konstrukcí, improvizací na základě podvozku tanku. Němci měli svůj vlastní specifický pohled na vývoj obrněných vozidel a přes veškerý výsměch ohledně „gigantomanie“ a „nadměrné složitosti“ německého „zvěřince“ umožňovala kvalifikovaná pracovní síla a průmyslová základna celé Evropy fricům vytvořit opravdu skvělé tanky, v množství stejném jako sovětské T-34 nebo SU-76.

Sovětský vojensko-průmyslový komplex byl zpočátku v nevýhodě - v prvních měsících války byly ztraceny strategicky důležité průmyslové oblasti a základny zdrojů, byly rozebrány obrovské továrny a přepraveny tisíce kilometrů na nové místo. Projevil se nedostatek kvalifikovaného personálu a obecné zpoždění VPK za německým průmyslem.

Ukázalo se, že tank T-34 byl nejvíce přizpůsoben podmínkám sovětského průmyslu během válečných let. Výroba T-34 byla extrémně jednoduchá, rychlá a levná. Kdyby se na montážní lince v Tankogradu objevil nějaký „Sherman“ nebo „Panther“ , Rudá armáda mohla mít vážný nedostatek obrněných vozidel.

Naštěstí hlavním sovětským tankem byl T-34 - navzdory všem obtížím a nedostatku pracovních rukou, továrny hnaly na frontu nekonečné proudy jednotného typu bojového vozidla.

Čas neúprosně plynul. Do konce roku 1943 byl tank zastaralý a bylo nutné jej vyměnit (nebylo náhodou, že začal vývoj T-44), situace však neumožňovala rychlé nahrazení čtyřicet čtyřky ve výrobě novým strojem. Až do posledního dne války výrobní linky nadále „hnaly“ starý dobrý T-34 upravený na T-34-85. Už to nebyl ten temperamentní chlapík, který výkonovými charakteristikami předčil jakýkoli nepřátelský tank, ale při řešení hlavních úkolů obrněných jednotek si stále udržel solidní bojový potenciál. Silný „průměr“. To, co bylo potřeba pro sovětsko-německou frontu.

SSSR nemohl vyrobit další tank a Rudá armáda nemohla bojovat s jinou zbraní. Samotné podmínky východní fronty hovořily ve prospěch T-34 - strašného krveprolití, kde byly ztráty počítány do čísel s mnoha nulami. Nepřetržitý masakr, při kterém byla životnost tanku často omezena na několik útoků.

A i kdyby byl T-34 slabý proti jednotlivě uvažovaném „Pantheru“, ztráty techniky rychle nahradily dodávky z Uralských Tankogradů. Co se týká životů tankistů... Ztráty na východní frontě byly stejně vysoké bez ohledu na typ vozidla. Lidé tragicky shořeli v Panterech, v Pz.Kpfw. IV, v Lend-Lease Shermanech i v našich čtyřiatřicítkách.

Nakonec se Panter a T-34 zřídka setkaly v boji. Tanky nebojují s tanky, tanky rozdrtí nepřátelskou pěchotu a palebná místa pásy, prorazí opevněné oblasti, podporují útočníky palbou, střílejí na uskupení nepřátelských vozů a nákladních vozidel. Při řešení těchto problémů není výhoda „Pantera“ nad T-34-85 zdaleka tak zřejmá. A to při nepřiměřených nákladech, náročnosti práce na výrobu a službu!

To vše připomíná nevysvětlitelné zákony kvantové mechaniky, kde pokus uvažovat o jediném prvku systému dá absurdní výsledek. Pokud vezmeme v úvahu pouze kalibry zbraně a milimetry pancíře, Sherman Firefly, německá „čtyřka“ a „Panter“ se dostanou na piedestal.

První nemá ani část bojové slávy T-34, poslední dva „wunderwaffe“ válku prohrály.

Hlavní kvalita T-34 spočívala v tom, že to byl náš tank. Vytvořen podle našich standardů, co nejblíže podmínkám Velké vlastenecké války.

Jednoduchost a masový charakter zvítězil nad pochmurným německým géniem.

Fotografie s laskavým svolením uživatele Kars.

Autor:
Oleg Kapcov


"Běžný den" na východní frontě


Němci vylepšené T-34

Smrtící zbraň po tank T-34 - protiletadlové déla ráže 88 mm


Vojna není kojná...


Arzenál

Infračervený přístroj pro noční vidění IKNV pro řidiče tanku T-34-85


Německý střední tank Pz.Kpfw. V Panther. Zbytečně drahý a komplikovaný vysával poslední zdroje Říše


Útok

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více