Main Menu
User Menu

166. rezervní letecký pluk [1940-1941]

166th Reserve Aviation Regiment

166. rezervný letecký pluk

166-й резервный авиационный полк (166 резап)

     
Název:
Name:
166. rezervní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
166-й резервный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.06.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.1941
Nástupce:
Successor:
2. záložný stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.06.1940-30.06.1941 Moskovský vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
09.06.1940-30.06.1941 Sejma, ? /

Velitel:
Commander:
09.06.1940-DD.MM.RRRR Semjonov, ? (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
https://savasleyka.ru/forum/10-16-1
URL : https://www.valka.cz/166-rezervni-letecky-pluk-1940-1941-t214921#603802Verze : 0
MOD