Kedy a kde zomrel Harry Potter?

Autor: Marek Čech / Panzer 🕔︎︎ 👁︎ 6.178

Hneď na začiatku považujem za potrebné uviesť, že napriek mierne zavádzajúcemu titulku reč nebude o svetoznámom hrdinovi románu J.K. Rowlingovej, ale o skutočnom mladom mužovi menom Harry Potter, ktorý položil svoj život pri potláčaní tzv. Arabského povstania na území dnešného Izraela.

Ťažké detstvo

Harry Potter sa narodil 16. septembra 1920 v mestečku Kidderminster (grófstvo Worcestershire) do chudobnej rodiny, v ktorej rodičia okrem neho vychovávali ešte ďalších sedem jeho súrodencov. Nie je preto prekvapujúce, že už v štrnástich rokoch zanechal školu a našiel si prácu vo fabrike na výrobu kobercov, aby priniesol domov aspoň trochu tak potrebných peňazí.

Reklama


Harry Potter

Služba v armáde

Ako mnoho mladých mužov v tom období aj Harry videl šancu uniknúť biede službou v armáde. Začiatkom roku 1936 preto pricestoval do Birminghamu, kde sa zapísal do radov britskej armády. Pretože ešte nedovŕšil požadovaný odvodový vek, uviedol ako dátum svojho narodenia 16. september 1919. Táto malá lož mu vyšla a už 3. januára 1938 sa Harry Potter stal vojakom 1. práporu Worcestershirského pluku.

Zo zachovaných dokladov je napríklad zrejmé, že Harry mal šedé oči a hnedé vlasy 

 

Osudová Palestína

Po osemmesačnom základnom výcviku mu bola udelená krátka dovolenka, ktorú strávil so svojimi najbližšími. Na svojho syna bola hrdá najmä jeho matka, ale určite aj otec, ktorý si z krvavých bojov na rieke Somme domov doniesol črepinu uviaznutú v lebke. Pôsobenie v mierovej posádke sa ale pre vojaka Pottera skončilo veľmi rýchlo. Už v septembri 1938 dostal totiž jeho 1. prápor rozkaz na presun do vtedajšej Palestíny. Jeho jednotka bola jednou z mnohých, ktorých úlohou bolo posilniť britskú posádku dislokovanú v tejto nepokojmi a násilnosťami zmietanej krajine.  

Arabské povstanie

V tejto súvislosti si dovolím krátky historický exkurz vo vzťahu k pôsobeniu britských vojsk na palestínskom území. Toto územie nebolo britskou kolóniou, ako by sa to mohlo na prvý pohľad javiť vzhľadom na veľmocenské postavenie Anglicka tých čias. Palestína bola v období  rokov 1919-1948 len pod tzv. mandátnou správou Veľkej Británie, ktorej túto nevďačnú úlohu zverilo Spoločenstvo národov (predchodca OSN). Cieľom britského mandátu malo byť postupné vytvorenie predpokladov pre zriadenie „národnej domoviny pre židovský národ“ na tomto území, o ktoré po prvej svetovej vojne prišla Osmanská ríša. Táto koncepcia sa však logicky absolútne nepozdávala pôvodnému arabskému obyvateľstvu, pre ktoré bolo toto územie domovom. Následkom toho bolo tzv. Arabské povstanie, ktoré vypuklo v roku 1936. Povstanie bolo prioritne namierené proti masovému židovskému prisťahovalectvu a sekundárne aj proti britskej správe. Mierne predbehnem popisované udalosti keď uvediem, že povstanie skončilo v septembri 1939.

Potter v Palestíne

Vráťme sa ale k vojakovi Potterovi, ktorý 26.09.1938 pristál aj so svojimi spolubojovníkmi v prístave Haifa, kam ich zo Southamptonu prepravil, alebo presnejšie povedané preplavil, parník H.M.T. Neuralia.

Reklama


Loď H.M.T. Neuralia, na ktorej vojak Potter priplával do Palestíny

Prvé mesiace v novom exotickom pôsobisku slúžil private (vojak) Potter na rôznych miestach. Ako jeden z vodičov oddielu autodopravy práporu sa často presúval medzi Betlehemom, Hebronom (kde sídlilo veliteľstvo jednotky a nemocnica) a oblasťou nazývanou Deir Sha'ar.


Harry Potter (vľavo) spoločne so svojim najlepším priateľom v jednotke vojakom Hollandom

Na jar roku 1939 bol Harry Potter prevelený k rote „D“, ktorá od novembra 1938 sídlila v spomínanej oblasti Deir Sha'ar. Vykonával tam strážnu službu pri vodojeme nachádzajúcom sa necelých desať kilometrov južne od Hebronu, ktorý dodával vodu do tohto, pre Židov, druhého najsvätejšieho mesta.  Mimochodom, aj v súčasnosti vedie cez túto oblasť potrubie privádzajúce tak potrebnú vodu 260 tisícom obyvateľom južnej časti Západného brehu Jordánu. Služba na tomto mieste bola na jednej strane u mužov z worcestershirského pluku celkom obľúbenou, pretože išlo o relatívne pokojný a izolovaný priestor, na strane druhej však práve táto odlúčenosť spôsobovala, že sa vodojem občas stával terčom ostreľovania Arabmi.

Osudový konvoj

V sobotu večer, 22. júla 1939, sa private Potter spoločne s ďalšími príslušníkmi roty D presúval z As Samu, keď na kilometri 39 cesty Hebron – Beersheba narazili na bandu arabských povstalcov, ktorá krátko predtým prepadla opancierované vozidlo RAF. Počas ozbrojenej potýčky bol 18-ročný private Harry Potter zabitý a vojaci Darby, Warwick, Pearson a Simmonds boli zranení. Vojak Joseph Darby zomrel na následky utrpených zranení v nemocnici v Jeruzaleme 7. septembra 1939. Harry Potter bol s vojenskými poctami pochovaný na vojenskom cintoríne v meste Ramle, ktoré leží na území súčasného štátu Izrael.


Pohreb vojaka Harryho Pottera s vojenskými poctami

Znovuzrodenie

Reklama

Sedemdesiat rokov bolo miesto posledného odpočinku vojaka Pottera len jedným z vyše tristoosemdesiatich ďalších hrobov britských vojenských obetí tzv. Arabského povstania. Všetko ale zmenila „Potterománia“, ktorá vypukla po vydaní série kníh o mladom čarodejníkovi a náhodné objavenie svetoznámeho mena na náhrobnom kameni neznámym turistom v roku 2010. Od tej doby sa stal vojenský cintorín turisticky najnavštevovanejším miestom v Ramle a private Harry Potter najznámejším britským vojakom, ktorý padol počas tzv. Arabského povstania na území Palestíny. 


Náhrobný kameň na vojenskom cintoríne v izraelskom Ramle

Zdroje:
https://www.worcestershireregiment.com/wr.php?main=inc/potter_palestine1939
https://en.wikipedia.org/wiki/1936%E2%80%931939_Arab_revolt_in_Palestine
https://medium.com/usaid-global-waters/pipeline-to-progress-b357311a37a8

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více