Frédéric Prinz von Anhalt

Autor: Ing. Jan Sehnal / seh1 🕔︎︎ 👁︎ 7.288

Na příkladu tohoto prince si ukažme k jakým absurdním situacím může docházet co se týče šlechtických titulů. Pro pořádek připomeňme, že v Německu (jako v ČSR nebo Rakousku) byly šlechtické tituly v roce 1919 zrušeny. Na rozdíl od nás nebo Rakouska však mohou být součástí příjmení. Takže, má-li nějaký německý občan ve jméně napsáno např. kníže, princ nebo prostě von, je to pouze součást příjmení a ne šlechtický titul.

V titulku uvedený Princ Anhaltský narozený 18.6.1943 v Bad Kreuznach v Německu se původně jmenoval Hans Georg Robert Lichtenberg. V roce 1980 ho jako dospělého adoptovala vdova Marie-Auguste Prinzessin von Anhalt (1898–1983), teta současné hlavy rodu Eduarda. Jejím prvním maželem byl od roku 1916 Joachim Princ Pruský, nejmladší syn císaře Wilhelma II. Měli spolu jednoho syna Karl Franze Prince Pruského. Jeho syn Franz Wilhelm Princ Pruský se oženil s Marií Vladimírovnou Ruskou, dědičkou ruského trůnu.

Reklama

Karl Franz zemřel v roce 1975 a Marie-Auguste žila osamělá a v bídě. Adopci zprostředkoval její bývalý garderobiér, který jí tím zajistil placení nájmu. Frédéric, používá rovněž další tituly, jako vévoda saský a vestfálský a hrabě askánský. Nicméně rod askánský ho za příbuzného nepřijal. V roce 1984 se vystěhoval do USA a v roce 1986 se oženil s herečkou Zsa Zsa Gabor, která byla o 26 let starší. Zdědil po její smrti v prosinci 2016 její majetek. Jinak se má čile k světu. Sám adoptoval nejméně 10 dospělých, kteří od té doby rovněž používají titul Princ Anhaltský. V této souvislosti se dal slyšet, že když vám někdo nabídne 2 miliony dolarů, uděláte to. Rovněž prodal 68 „rytířských titulů“ po  50 000,- dolarech za kus.

Na přiloženém obrázku má řadu řádů, které nemohl v žádném případě obdržet. Navíc řada z nich jsou na dálku rozeznatelné kopie, které nejspíše zakoupil na nějakých burzách.


Frédéric Prinz von Anhalt


Marie-Auguste Prinzessin von Anhalt

Prameny:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Prinz_von_Anhalt
https://gmic.co.uk/topic/73996-german-royalty-and-nobility/

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více