Připomínka osvobození Brna - Veveří 12.4.2019

Autor: Edgar Pachta 🕔︎︎ 👁︎ 7.828

S příchodem jara si znovu připomínáme výročí osvobození naší vlasti v posledních týdnech druhé světové války. V prvních měsících roku 1945 Rudá armáda postoupila k Odře, zakrátko dobyla Budapešť. Na počátku dubna dobyla sovětská a rumunská vojska 2. ukrajinského frontu Bratislavu a pokračovala v postupu na Brno; směrem k Ostravě postupovaly jednotky 4. ukrajinského frontu s cílem spojit se s bratry z jihovýchodu u Olomouce a uzavřít Němce do kleští, zatímco na Vídeň se valila vojska 3. ukrajinského frontu (vč. jednotek bulharské armády).

Zvlášť těžké boje probíhaly v dubnu před 74 lety v okolí Brna. Tehdy mělo německé velení, pod zmaření zoufalého protiútoku u Ořechova, v plánu vyhodit do povětří Brněnskou přehradu, což mělo zpomalit postup sovětské a rumunské armády. Díky hrdinství členů našeho odboje i aktivitě spojeneckých vojsk se této katastrofě podařilo zabránit. 26. dubna byla kozáky 8. gardové jezdecké divize genmjr. N. P. Pavlova atakována – a takřka rozprášena – německá kolona, postupující podél přehrady k Brnu. Sověti také obsadili hrad Veveří, který sloužil jako výcvikový a posádkový objekt jednotkám Wehrmachtu a Zbraní SS.

Reklama

Za zmínku stojí, že v boji bylo zničeno 14 stíhačů tanků Hetzer, které německou kolonu doprovázely. Pozůstatky jednoho z nich, v podobě pancéřového plátu o hmotnosti kolem 300 kg, se podařilo nalézt v Brněnské přehradě 11. února 2008. Podle zpráv pamětníků tohoto obrněnce zneškodnil sovětský voják pancéřovou pěstí, poté byl naplněn municí a odpálen. Další části Hetzera se bohužel nepodařilo nalézt, ačkoli je možné, že byly po válce odtaženy do šrotu. Artefakt byl uložen do depozitáře Moravského zemského muzea.

Cenné svědectví o těchto událostech z konce dubna 1945 nám podávají vzpomínky současnice, Dr. Hany Kubínové, zaznamenané v roce 2006 Vlastimilem Schildbergerem starším. Z těchto vzpomínek také vycházeli organizátoři letošní akce při psaní scénáře bojových ukázek.

K organizování první ze série akcí připomínajících osvobození Brna tentokrát přistoupilo sdružení Acaballado ve spolupráci s ÚMČ Brno-Bystrc, správou hradu Veveří a s podporou Jihomoravského kraje. Sdružení již řadu let pořádá ukázky bojů, táborového života atd. zejména z období napoleonských válek, takže se můžeme těšit, že své dlouhodobé zkušenosti a profesionální přístup uplatní i v tomto případě.

Zahájení akce pod názvem „Hrad Veveří, připomenutí 74. výročí osvobození Brna“, proběhne v pátek 12. dubna 2019. Toho dne mezi 13. a 17. hodinou bude probíhat statická ukázka bojové techniky, výzbroje a výstroje tehdejších armád, kombinovaná s historickými vstupy, hudbou, komentáři historiků atd. Poté se kolona historických vozidel přesune na hrad Veveří.

V areálu tohoto skvostu středověké pevnostní architektury, vévodícímu Brněnské přehradě, bude také pořádána stěžejní část akce v sobotu 13. dubna. Již od rána si návštěvníci budou moci prohlédnout zde vybudované sovětské i německé ležení, sídla štábů armád, vojenské lazarety, polní poštu a další zajímavosti, navozující atmosféru posledních dnů krvavého konfliktu. Od 10.00 hod. zde budou probíhat ukázky dobových zbraní a uniforem, života v protektorátu Čechy a Morava, ukázka módy 40. let, vše s odborným komentářem.

Akce vyvrcholí ve 14 hodin v podobě dynamické ukázky útoku sovětských kozáků na německou kolonu a bojů v okolí přehrady 26. dubna 1945, podkreslené výtažky ze vzpomínek Dr. H. Kubínové v audio podání známého dabingového režiséra Jiřího Balcárka. Celý program bude ukončen v 17.00 hod., kdy bude také uzavřen hrad.

Reklama

Podotýkám, že akce se zúčastní kolem 220 členů vojenskohistorických klubů z ČR, SR a Ruské federace, z toho několik kozáků na koních. Samozřejmě nebude chybět množství dobových zbraní a vojenské techniky, vč. slavného sovětského středního tanku T-34, nebo německého kolopásového transportéru Pkzf 252, známého jako „Hakl“.

A pro úplnost – zajímavou a poučnou akci, přibližující divákům dobu před osmi desetiletími, je možné spojit s plavbou parníkem po Brněnské přehradě, nebo s návštěvou expozic hradu. Samozřejmě, že zde nebude chybět ani nabídka občerstvení. Nezbývá tedy, než si přát pěkné počasí, dobrou náladu a příjemné zážitky.

Tak nashledanou na Veveří!

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více